To ansatte i Forsvaret tiltalt i jægerbogsag

To ansatte i Forsvarskommandoen er tiltalt for at have lavet en falsk oversættelse af bogen "Jæger - i krig med eliten" og sendt den til pressen.

To ansatte i Forsvarskommandoen tiltales for at have lavet en falsk oversættelse af jægerbogen og fordelt den til pressen. (© DR)

Forsvarets Auditørkorps tiltaler nu to ansatte i Forsvarskommandoen for at have fabrikeret en falsk arabisk oversættelse af Thomas Rathsacks bog, 'Jæger - i krig med eliten' og udsendt den til pressen.

Den ene af de to officerers advokat, Jens Christensen, siger, at han har modtaget et anklageskrift i sagen.

Hans klient, Lars Sønderskov, skal ifølge anklageskriftet straffes med bøde for at have løjet om, at han sendte en elektronisk fil med en arabisk oversættelse af bogen til dagbladet B.T.

Han kræver frifindelse, fordi der ikke er beviser i sagen.

Pligtforsømmelse

De to ansatte er tiltalt efter § 27 om pligtforsømmelser i tjenesten.

Kendes de skyldige er straffen bøde eller fængsel indtil 3 måneder stigende til 1 års fængsel, hvis dommeren mener, pligtforsømmelsen er af særlig grov karakter, eller når den har medført betydelig skade eller fare.

I henhold til § 27 stk. 3. kan straffen ved forsætlig overtrædelse stige til fængsel i 3 år under en væbnet konflikt.