Ansjoser og sværdfisk flytter til Danmark

De danske sild, torsk og rødspætter er i fare for at blive skiftet ud med ansjoser og sværdfisk.

Fiskere skal måske til at fiske efter sværdfisk og ansjoser i stedet for torsk og sild. (© Colourbox)

Når de danske fiskere forsøger at fange rødspætter og sild, risikerer de i stedet at få sværdfisk og ansjoser i nettet.

Ny forskning viser, at stigende temperaturer i havene omkring os har fået fisk fra varmere vande til at flytte nordpå.

Torsk vil forsvinde fra garnet

- Fiskerne vil opleve, at fisk som de er vant til at fange, som sild, torsk og rødspætter vil begynde at forsvinde fra deres garn. Samtidig kan vi forvente nye arter som ansjos, siger Mark Payne, forsker på Danmarks Tekniske Universitet på Institut for Akvatiske Ressourcer.

Der er også blevet spottet andre eksotiske fisk i danske farvande, som normalt huserer sydpå.

Flyvefisk og sværdfisk spottet

- Der er også rapporter om at folk har set flyvefisk og sværdfisk, siger Mark Payne.

Mark Payne har netop udgivet en videnskabelig artikel om sin forskning i tidsskriftet Nature.

Mængden og udbredelsen af en fiskebestand ændrer sig meget over tid. Men det nye er ifølge Mark Payne, at det ikke blot er lokale tendenser, men noget der sker over hele kloden.

Skyldes global opvarmning

- Artiklen viser, at det hænger sammen med global opvarmning, og at havene bliver varmere, og det fører til ændringer i udbredelsen af fiskebestanden.

Det får ikke de store konsekvenser for forbrugerne, for man kan sandsynligvis få de fisk man gerne vil have fra andre steder i verden via det store internationale marked.

Men for eksempel på den jyske vestkyst og i fiskerbyerne vil man opleve, at der bliver færre af de traditionelle fisk, og at man derfor skal have noget andet og nyt udstyr eller finde et helt andet erhverv.

Sild og torsk svømmer længere nordpå

Sildebestanden i Nordsøen er for eksempel blevet markant mindre de sidste 10 år. Både silden og torsken søger længere nordpå efter koldere vand.

- Den mest tydelige ændring, som vi forventer at se omkring Danmark er, at vi får flere og flere fisk sydfra fra varme egne, som kommer op i det danske vand og bliver fanget her, siger Mark Payne.

Fleksibelt fiskeri

For at stoppe udviklingen kræver det, at man stopper klimaforandringerne. Men da det ikke lader sig gøre fra den ene dag til den anden, påpeger Mark Payne, at man kan lave et mere fleksibelt fiskeri.

Fiskerne skal lære at fange sværdfisk

Det er ikke noget problem for fiskerne at lære at fange andre typer fisk, lyder det fra fiskeriforeningen.

- Det har altid været et vilkår for fiskeriet at tilpasse sig, siger biolog i Danmarks Fiskeriforening, Michael Andersen.

Problemet bliver forvaltningen, altså de bestemmelser der er om, hvad fiskerne må fange og ikke må fange, mener Michael Andersen.

Forvaltningen er udfordringen

- Hvis torsken forsvinder, fordi den svømmer nordpå, så kan vi jo lave nok så mange regler, om at der skal være 250.000 tons torsk, det er bare ikke noget vi bestemmer. Så det er en udfordring for fiskeriet at få den erkendelse ind i vores forvaltning. Det er forvaltningssystemet, der er problemet, ikke naturen, siger Michael Andersen.

Det er primært de tropiske lande, der bliver hårdest ramt, fordi mange fisk flygter derfra på grund af det markant varmere vand og i mange tropiske områder er man helt afhængig af fiskeri.

FacebookTwitter