Antallet af voldtægtsdømte stiger: 'Sagerne bliver efterforsket grundigere og bedre'

Blandt andet en ændret forståelse hos politiet af, hvordan et voldtægtsoffer reagerer i situationen, har ført til flere domme for voldtægt, forklarer to eksperter.

Voldtægtssager bliver efterforsket bedre end tidligere, og blandt andet derfor falder der flere domme, vurderer vicestatsadvokat. Illustration: Sandra Bertelsen

Rettelse: Artiklen er opdateret med retvisende tal fra Anklagemyndigheden.

I det år, vi snart siger farvel til, er markant flere blevet dømt for voldtægt sammenlignet med foregående år.

Det viser tal fra Anklagemyndigheden, som DR har fået aktindsigt i.

Fra 1. januar til 3. december 2022 er 143 blevet dømt for voldtægt. Året før var det tal 119, mens tallet i 2020 og 2019 lød på henholdsvis 117 og 104 personer.

Særligt to årsager kan forklare den udvikling; bedre politiarbejde og samtykkeloven.

Det vurderer Gyrithe Trautner Ulrich, som er vicestatsadvokat hos Statsadvokaten og medlem af Justitsministeriets ekspertpanel i straffesager om voldtægt.

- Sagerne bliver efterforsket grundigere og bedre end tidligere, siger hun.

Opgør med 'fordomme' hos politiet

Udviklingen skyldes ifølge hende blandt andet, at opfattelsen af en voldtægt, og hvordan "rigtige voldtægtsofre" reagerer, har ændret sig de seneste år.

Tidligere blev mange kvinder allerede afvist allerede ved skranken hos politiet, forklarer Gyrithe Trautner Ulrich.

- Mange blev kategoriseret som utroværdige, fordi den måde, de havde handlet på i forbindelse med voldtægten, ikke stemte overens med forestillingen om "det rigtige voldtægtsoffer" som en, der anmelder til politiet med det samme og kommer tårevædet med en flænget kjole efter at have kæmpet mod gerningsmanden.

- Det er jo ikke sådan, det foregår, siger hun.

Tværtimod ved man, at mange ofre for voldtægt er passive - de "fryser" i situationen.

Og de seneste år er der blevet gjort meget for at udbrede større viden om voldtægter hos politiet, forklarer Adam Diderichsen, som er politiforsker på Institut for Statskundskab på Syddansk Universitet.

- Man har taget fat i nogle fordomme hos politiet, siger han.

- Der har blandt andet tidligere været en udbredt og forkert forestilling om, at mange voldtægtsanmeldelser var falske. Det kan betyde, at man har mødt folk med mere skepsis, end der var grund til, siger Diderichsen.

Samtidig har der været fokus på at udbrede betjentenes kendskab til, hvordan ofre kan reagere i traumesituationer, forklarer politiforskeren.

Højere fagligt niveau

Samtidig er der blevet gjort en indsats for at få specialister ud i politikredsene til netop at håndtere sager om voldtægt.

- Man har fået en specialistuddannelse for efterforskere til at efterforske overgreb i nære relationer, herunder voldtægt, psykisk vold, stalking og så videre, og det gør, at sagerne kommer i de rigtige hænder fra starten i langt de fleste tilfælde, siger Gyrithe Trautner Ulrich.

Havde vi et system før, hvor sagerne i udgangspunkt kom i de forkerte hænder?

- For fem år siden kunne vi i hvert fald se, at rigtig mange sager havnede i de forkerte hænder, siger hun.

Et højere fagligt niveau i politikredsene gør, at man i dag er bedre til at gennemføre afhøringer og sikre de beviser, der skal til i retssagerne, og det er en af forklaringerne på, at der falder flere domme, forklarer politiforsker Adam Diderichsen.

- Det handler også om, at politiet har det rette niveau, så man får de rette informationer til at gennemføre retssagerne, siger han.

Samtykkeloven blev præsenteret i september 2020 af daværende justitsminister Nick Hækkerup (S) efter langvarig og ophedet debat om at ændre lovgivningen. (Arkivfoto) (Foto: © Emil Helms, Ritzau Scanpix)

Ny lov har gjort forskel

En anden helt central årsag bag det stigende antal domme er den lov, der dømmes ud fra.

Ved indgangen til 2021 trådte samtykkeloven i kraft og gjorde det strafbart at have sex med en person, der ikke har givet sit samtykke. Den skærpelse af lovgivningen gør særligt en forskel i sager, hvor den forurettede er passiv, eksempelvis fordi vedkommende fryser.

- Lige præcis de sager er blevet lidt enklere at føre, siger Gyrithe Trautner Ulrich.

For ofrene har både den nye lovgivning og ændringerne hos politiet en stor betydning, lyder det fra forkvinde i foreningen Voldtægtsofres Vilkår, Kirstine Holst.

- Samtykkeloven har helt sikkert haft stor indflydelse på, at flere anmelder voldtægt til politiet, fordi flere kan se, at politiet er begyndt at gøre sig meget mere umage med de her sager.

Stigningen i antallet af voldtægtsdomme fra 2021 til 2022 følger en stigning i antallet af anmeldelser i 2021, efter samtykkeloven trådte i kraft.

Ifølge tal fra Rigsadvokaten steg antallet af anmeldelser for voldtægt fra 1.185 i 2020 til 1.870 i 2021. Politiet har per 30. november 2022 modtaget 1.393 anmeldelser, skriver Berlingske.