Arbejdsgiver dømt: Kvinde bad om ligeløn - og blev fyret

Kvinde på barsel blev ikke indkaldt til mus- og lønsamtale. Det klagede hun over og blev derpå fyret. Nu skal virksomheden betale godtgørelse.

En kvinde på barsel blev ikke indkaldt til lønforhandling, og da hun krævede ligeløn blev hun fyret. HK har nu vundet sagen for kvinden i Højesteret. (© Ap GraphicsBank)

En kvinde har vundet en sag om ligeløn i Højesteret.

Arbejdsgiveren fyrede kvinden, da hun i en mail havde fremsat krav om ligeløn. Officielt var begrundelsen for afskedigelsen "samarbejdsvanskeligheder".

Men arbejdsgiveren har ikke kunnet bevise, at der var andre grunde end hendes krav om ligeløn. Og da det er forbudt at fyre en medarbejder, fordi vedkommende har forlangt ligeløn, er ligelønsloven overtrådt, fastslår de fem dommere.

Gik glip af lønstigning

Kvinden, der var ansat som indkøbsassistent, blev fyret i 2008.

Fra august 2006 til august 2007 var hun fraværende på arbejdspladsen, da hun holdt barsels- og forældreorlov.

Mens alle andre ansatte blev indkaldt til mus- og lønsamtaler, fik hun ikke samme chance. De fleste andre ansatte fik lønstigninger, som hun altså gik glip af.

Udsat for forskelsbehandling

På den baggrund dømmes arbejdsgiveren også for at have udsat kvinden for forskelsbehandling i strid med ligelønsloven.

Det er fagforbundet HK, der har ført sagen mod Dansk Erhverv. Nu skal arbejdsgiveren af med i alt cirka 136.000 kroner i godtgørelse.

Desuden skal der betales godt 82.000 kroner i omkostninger i sagen, der først blev behandlet af Sø- og Handelsretten.

Facebook
Twitter