Arbejdspladsen får sygemeldte tilbage på jobbet

En lang række internationale undersøgelser viser, at det er arbejdspladsen, der skal få sygemeldte tilbage på arbejde ved hjælp af forskellige indsatser

I en tid, hvor der politisk er fokus på at få alle borgere, der har den mindste form for arbejdsduelighed i sig tilbage på arbejdsmarkedet, afslører en ny rapport fra Det Nationale Forskningscenter for Velfærd - SFI, at det er den sygemeldtes arbejdsplads, der bedst kan få det til at ske.

Ændring i kravene

Nye hjælpemidler, nedsat arbejdstid eller ændrede arbejdsopgaver er bare nogle af de midler, som arbejdsgiveren kan ty til, hvis han vil have sin sygemeldte medarbejder tilbage på pinden. Og det virker. Især på dem, der har muskel- og skeletlidelser, men også mentale helbredsproblemer.

Det viser en lang række internationale undersøgelser, som seniorforsker i SFI Jan Høgelund har gransket i perioden fra 2001 til 2011.

- Der er tale om meget forskellige indsatser, som man har målt effekten af. Én ting kunne være, at man som myndighed tager ud og snakker med arbejdsgiveren og den sygemeldte og får kigget på, hvad det er for krav på jobbet, der er svære at forene med den sygdom, den pågældende ansatte har, siger Jan Høgelund.

Eksperter på sidelinjen

I den samtale kan der så være en ergoterapeut med, som kan se nærmere på, hvordan arbejdsvilkårene kan ændres - enten ved hjælp af noget udstyr eller ved måden, som arbejdsopgaven løses på.

Men da det er international litteratur, som Jan Høgelund har lænet sig op ad, kan man ikke bare overføre undersøgelsernes konklusioner til danske forhold.

- Det skyldes, at arbejdsforholdene kan være helt anderledes i andre lande. For eksempel er det i mange andre lande nærmest umuligt at fyre en sygemeldt medarbejder og det giver en helt anden tilskyndelse til at gøre noget, så medarbejderen kommer tilbage på arbejdet i stedet for at ligge hjemmei sygesengen, siger seniorforsker i SFI Jan Høgelund.

Facebook
Twitter