Arne Astrup stopper slankesamarbejde

Professor Arne Astrup har besluttet hurtigst muligt at afhænde sine interesser i slankepræparatet Speasy. Sagen er blevet en belastning for hans medarbejdere og familie.

JanRenneberg, der er Astrups partner, anklages i Politiken forforskningssjusk og upålidelighed

Astrupanklages for at have fortiet at sukker feder og for at samarbejdemed Danisco

Advarselfra Fødevareregion Nordøstsjælland for at overtræde loven iannoncen for Speasy

Præsenterer slankemidlet Speasy, og kritiseres for at udviklemidlet, mens han var formand for Ernæringsrådet

Letigentrækkes tilbage. Bl.a. kritiserer Astrup, at midlet bruges af letovervægtige

Medudvikler af slankepillen Letigen, som beskyldes for at væreårsag til flere dødsfaldAstrup i orkanens øje

Professor Arne Astrup har besluttet hurtigst muligt at afhændesine interesser i slankepræparatet Speasy.

- Den massive kritik af, at en offentlig ansat forsker harøkonomiske interesser i et præparat på markedet, har overstegetmine værste fantasier, og den er blevet en belastning for minemedarbejdere og familie, siger Arne Astrup.

Slankepulveret Speasy er udviklet af Arne Astrup og markedsførti samarbejde med læge Jan Renneberg fra firmaet NutriCare A/S.

Arne Astrup siger, at den udtalte kritik af NutriCaresmarkedsføringsmetoder og omtale af direktør Jan Rennebergs fortidhar styrket ham i, at beslutningen om at bryde med firmaet ernødvendig og korrekt.

Redaktøraf ernæringsvidenskablig brevkasse i Helse

TildeltDansk Fedmeforsknings Pris 1990, Livskvalitetsprisen 1995m.m.

Tilligeadjungeret professor i human ernæring ved Københavns Universitetfra 1998

Dansk lægeog professor i human ernæring og institutleder vedForskningsinstituttet for Human Ernæring, Den kgl. Veterinær- ogLandbohøjskole, fra 1990.

Født1955

Fuldenavn: Arne Vernon AstrupArne Astrup

Advarsel for vildledning

Astrup, der er professor ved Landbohøjskolen i København,annoncerede for nylig sin afgang som formand for Ernæringsrådet forat undgå spørgsmål om hans og rådets habilitet, efter at han varsprunget ud som slankepulverproducent.

Få dage efter at Speacy blev præsenteret, fik firmaet enadvarsel fra Fødevareregion Nordøstsjælland, fordi annoncerne forpræparatet ikke levede op til loven om markedsføring afslankeprodukter.

Samtidig har Politiken dokumenteret, at Jan Renneberg har haften blakket fortid i den danske sundhedssektor, blandt andet somafdelingsleder i Lægemiddelstyrelsen - en stilling han blev fyretfra.

Endvidere har Venstres sundhedsordfører, Jørgen Winther, retteten kraftig kritik mod Arne Astrup for at have misinformeretbefolkningen ved offentligt at fastslå, at sukker ikke feder, selvom forskning for længst havde vist, at det modsatte ertilfældet.

Fik 55.000 kr. fra Danisco

Sagen medførte, at flertallet af Folketingets sundhedsordførere ien fælles pressemeddelelse gjorde Arne Astrup ansvarlig for, athans vildledning om sukker har haft konsekvenser i form afovervægt.

Sukkerproducenten Danisco fremlagde i sidste uge oplysninger om,at Arne Astrup som professor ved Landbohøjskolen i de seneste 13 århar modtaget 55.000 kroner fra virksomheden. Pengene har Astrupprimært fået for at skrive diverse artikler og pjecer om sukkersbetydning for god ernæring.

Arne Astrup har besluttet at skænke sine rettigheder ogindtægter fra Speasy til et godgørende formål - eventuetlJulemærkehjemmene, som arbejder med overvægtige børn.

Facebook
Twitter