Arresthuse har ikke plads til udviste kriminelle: Må sove i mødelokaler og besøgsrum

Politikerne må sørge for mere plads i arresthusene, mener fængselsbetjente.

  • Udlændingene på Kærshovedgård er ikke frihedsberøvede, men er pålagt at bo på centret og melde sig mellem en gang dagligt og en gang om ugen. Beboere tilknyttet Kærshovedgård er både folk på tålt ophold, udviste kriminelle og afviste asylansøgere, der ikke samarbejder med myndighederne. (Foto: Andrew Kelly © Scanpix)
  • Midt- og Vestjyllands Politi har løbende oprustet deres bemandning på Kærshovedgård. Senest med 10 betjente, der bruger en stor del af deres tid på at transportere anholdte udviste kriminelle og folk på tålt ophold til arresthuse rundt omkring i landet. (Foto: Dr)
1 / 2

En lang række arresthuse er under massivt og uholdbart pres efter en lovændring fra den tidligere regering.

Sådan lyder et opråb fra ansatte i jyske arresthuse i et brev til justitsminister Nick Hækkerup (S).

- Vi har overbelæg i stort set alle arresthuse i Midt- og Nordjylland. På en given dag har vi cirka 30 indsatte fængslet for ikke at overholde meldepligten. Dette tal frygter jeg vil stige i takt med indfasningen af de sidste stramninger. Vi har behov for snarest at få etableret flere pladser, skriver Brian Hedensted, fællestillidsrepræsentant i Fængselsforbundet, i brevet.

Overbelægget betyder, at der er flere indsatte, end der er celler til i arresthusene. Her må man være kreative ved at lave mødelokaler og besøgsrum om til sovepladser for de anholdte.

De nye regler for den såkaldte meldepligt vedrører udviste kriminelle og folk på tålt ophold.

Her er det politisk besluttet, at der skal markant færre overtrædelser af meldepligten til, før udviste kriminelle og folk på tålt ophold kan varetægtsfængsles og derefter få fængselsstraf.

- Jeg har henvendt mig til politikerne, fordi presset nu er så højt, at vi må sige fra. En god dag er, at der er nul pladser ledige i Nykøbing Mors arrest, og det er det sted, der er mest plads. Andre steder er der fyldt op til langt mere, end der kan være, siger Brian Hedensted.

Brian Hedensted, hvorfor overhovedet blande sig i politik - I er jo ansat til at passe på de indsatte, uanset om de så måtte være låst inde i en celle eller et mødelokale?

- Jeg blander mig i afsoningsmiljø og arbejdsmiljø. Det, jeg hører fra kolleger, er, at man tager besøgsrum og fritidslokaler i brug, hvor man smider en madras ind. Det er altså ikke celler, og så afvikles der færre besøg. De, der sidder spærret inde 23 timer i døgnet med en uvis skæbne, får færre besøg med familien, som ellers kan være med til at give arrestanterne lidt luft og undgå konflikter med personalet, siger Brian Hedensted.

Køretur til Frederikshavn

udrejsecenter Kærshovedgård i Midtjylland var der ved årsskiftet indkvarteret 19 personer på tålt ophold og 62 udviste kriminelle, som altså er omfattet af de nye regler.

Meldepligten betyder, at denne gruppe skal melde sig hos myndighederne enten dagligt eller tre gange om ugen. Samtidig har de pligt til at fortælle, hvor de opholder sig.

De nye regler betyder, at en person på tålt ophold alene på én weekend kan overtræde sin opholds- og meldepligt tilstrækkeligt til at blive varetægtsfængslet.

Hvis det sker, er det politiet, der skal finde personen og fragte vedkommende til et arresthus med henblik på at blive fremstillet i grundlovsforhør typisk dagen efter.

I Midt- og Vestjyllands politikreds beretter betjente om ugentlige køreture på flere hundrede kilometer for at nå frem til ledige arrestpladser.

- Ressourceforbruget i forhold til de nye meldepligtsregler er steget væsentligt, siden de nye regler trådte i kraft. Vi har øget antallet af betjente betragteligt både omkring sagsbehandlingen og transporten af dem, der bliver anholdt, siger Henrik Skriver Jensen, formand for Midt- og Vestjyllands politiforening.

De overfyldte arresthuse i Vestjylland betyder, at to betjente nogle dage må køre fra Herning til Frederikshavn eller i enkelte tilfælde Sjælland med en arrestant. Og det er tidskrævende.

- Det er ligesom med alle andre ekstraopgaver. Så er vi nødt til at fjerne ressoucerne andre steder fra. Det har vi også gjort her, vi har flyttet folk fra andre opgaver og flyttet dem til Kærshovedgård, siger Henrik Skriver Jensen.

Vil djævlens advokat ikke sige, at politiet altid kan bruge flere ressourcer?

- Jo det vil vi altid gerne have. Alle vil gerne have flere penge, det vil de også gerne i sundhedsvæsenet. Men det er ikke det, der er min anke her, for det er politikerne, der beslutter, hvad vi skal koncentrere os om. Vi efterlyser konkrete politiske signaler om, hvad der skal ske eksempelvis med Kærshovedgård, for situationen lige nu er uholdbar, siger Henrik Skriver Jensen.

En ekstra dommer i Herning

Også flere byretter har fået særlig travlt efter den nye lovændring.

I Herning Byret har man konstitueret en ekstra dommer, der blandt andet skal hjælpe med at afholde grundlovsforhør og retsmøder med udviste kriminelle og folk på tålt ophold.

Fængselsbetjentenes tillidsrepræsentant har i sit brev til justitsministeren opfordret til at tage det nedlagte fængsel i Møgelkær i brug. Dele af Møgelkær har man netop taget i brug som ny skole for fængselsbetjentuddannelsen.

Justitsminister Nick Hækkerup ses her i forbindelse med åbningen af kriminalforsorgens nye uddannelse til fængselsbetjent i Møgelkær ved Horsens for lidt over en uge siden. (Foto: Henning Bagger © Scanpix)

Justitsminister Nick Hækkerup har ikke ønsket at kommentere sagen. Justitsministeriet henviser til Kriminalforsorgen.

- Det er korrekt, at fængsler og arresthuse lige nu er helt fyldte. Vi kører med 100 procent belæg, og derfor planlægger vi at åbne 200 nye pladser frem mod næste sommer, siger Thorkild Fogde, direktør i Kriminalforsorgen.

Thorkild Fogde, er problemet ikke akut, når arrestanter bliver indkvarteret i mødelokaler og besøgsrum?

- Vi kigger på situationen de enkelte steder, hvor det er meget anstrengt lige nu. Vi vil helst ikke køre med helt fyldte fængsler og arrester. Det er derfor, de nye pladser er på vej.

Hvad tænker du om forslaget med at tage Møgelkær i brug?

- Det vil i mine øjne være en dum idé. Det vil være dyrt og personalekrævende. Det er bedre at lave flere pladser til de eksisterende fængsler og arrester, siger Thorkild Fogde.

Kriminalforsorgen henviser til, at der i finanslovsaftalen for 2019 er afsat penge til drift og løn i forbindelse med lovændringen. Blandt andet er der planer om at udvide Ringe Statsfængsel.

DR har spurgt Kriminalforsorgen, hvor mange af de 200 nye varslede fængselspladser, der er tiltænkt arrestpladser, men det har ikke været muligt at få svar på dette.