Asketræet truet af udryddelse i Danmark

En alvorlig sygdom truer med helt at udrydde asketræet, som i dag er et værdifuldt og populært træ i både skove og haver.

Her ses et tydeligt angreb af svampen asketoptørre. Der er kun forpjuskede blade tilbage i trækronerne, og træerne vil snart dø.

Asken er for alvor kommet i ilden. I et nyt notat advarer Naturstyrelsen om, at asketræet risikerer at uddø i Danmark.

Det er truslen fra den dødelige svampesygdom asketoptørre, som kraftigt opgraderes i det nye notat fra Naturstyrelsen.

- Vores vurdering er desværre nu, at asken er truet af udryddelse. Den samme opfattelse har vores kolleger i nabolandene, hvor sygdommen også findes, siger skovrider Ole Klitgaard fra Naturstyrelsen.

Vil forsvinde fra både skov og haver

Asken er et værdifuldt træ i skovbruget og populært i mange danske haver. Men næsten alle træer forventes nu at dø inden for en årrække.

Og det er en alvorlig situation, understreger biolog og naturvejleder Jan Højland fra Naturstyrelsen:

- Asken er en meget vigtig træart i naturen. Hvis vi helt mister asken, så vil det også gå ud over alle de arter, som er knyttet til asketræerne, siger han.

Det er paradoksalt, at netop asken nu er truet af udryddelse, siger Jan Højland. Asken er Yggdrasil - selve livets træ i den nordiske mytologi.

To-tre procent har modstandskraft

Som en konsekvens af det nye trusselsbillede, så stopper Naturstyrelsen nu helt med at fælde raske asketræer. Men selvom man altså regner med at langt de fleste asketræer i Danmark vil dø, så er der også et lille håb for fremtiden, siger skovrider Ole Klitgaard:

- Måske 2-3 procent af asketræerne har tilsyneladende modstandskraft mod sygdommen. Hvis vi kan finde de resistente træer, så kan vi starte en frøproduktion, som kan skabe grundlaget for en ny generation af sunde asketræer, siger han.

Facebook
Twitter