Asylsager direkte til Strasbourg

En flygtningeadvokat vil gå direkte til Menneskerettighedsdomstolen for at spare sine klienter for det danske retssystem.

En dansk flygtningesags-advokat vil forsøge at få sager uden om det danske retssystem og direkte til Menneskerettighedsdomstolen i Strasbourg. (arkivfoto). (© DR)

En af de advokater, der har flest sager om flygtninge, Hans Boserup, vil som den første danske advokat tage flygtningesager direkte til Menneskerettighedsdomstolen i Strasbourg.

Det sker, fordi Boserup mener, at det danske retssystem ikke behandler sager om opholdstilladelser til afviste asylansøgere retfærdigt.

Hans Boserup har siden halvfemserne repræsenteret størstedelen af de flygtninge, som Danmark har modtaget fra Kosovo, og har nu fået nok af det danske retssystem.

Han håber på at overbevise Menneskerettighedsdomstolen om, at de danske domstole, også i sager der endnu ikke har været igennem det danske retssystem, er for tilbageholdne, når de behandler klager over Flygtningenævnets afgørelser. Hvis det lykkedes kan Boserup springe Lands- og Højesteret over og gå direkte til Strasbourg.

Alle nationale muligheder skal være prøvet

Generelt kræver Menneskerettighedsdomstolen, at alle nationale muligheder for prøvelse i en sag, skal være udnyttet, inden den vil behandle en klage.

- Ellers ville Menneskerettighedsdomstolen i Strasbourg blive overbelastet med sager, der jo burde kunne finde en løsning i de enkelte staters egne domstole, siger juraprofessor Jens Vedsted-Hansen fra Århus Universitet.

Men når det gælder asylansøgere, der har fået deres sag afvist af Flygtningenævnet, så er det ikke utænkeligt, at det danske retssystem kan springes over, mener Jens Vedsted-Hansen.

- Boserup må have ganske gode muligheder for at få asylsagerne optaget direkte til behandling ved Menneskerettighedsdomstolen. Det giver ofte ikke særlig god mening at indbringe sagerne til national domstolsprøvelse, da de normalt bliver afvist, siger han.