Auditørkorps tiltaler tidligere hærchef for grov pligtforsømmelse

Forsvarsministeriets Auditørkorps har efter 14 måneders efterforskning tiltalt H. C. Mathiesen for fem forhold af tjenestemisbrug og pligtforsømmelse.

Generalmajor og fhv. hærchef H.C. Mathiesen har siden oktober 2018 været under efterforskning for muligt tjenestemisbrug og pligtforsømmelse. (Foto: © søren bidstrup, Scanpix)

Forsvarsministeriets Auditørkorps har rejst tiltale mod den tidligere hærchef H.C. Mathiesen.

Det oplyser den militære anklagemyndighed i en pressemeddelelse. Her står også, at han bliver tiltalt for fem forhold af tjenestemisbrug, forsøg på tjenestemisbrug, uberettiget videregivelse af fortrolige oplysninger samt grov og særlig grov pligtforsømmelse.

- Vi har haft en omfattende efterforskning kørende. På baggrund af den efterforskning er det min vurdering, at der er mulighed for at føre bevis for, at der er foregået strafbare forhold, siger auditør Claus Risbjerg.

Efter at have modtaget anklageskriftet mener tiltaltes advokat Torben Koch, at sagen virker usikker.

- Jeg synes, det virker noget tyndt. Jeg vil ikke afvise, at min klient har handlet kritisabelt, så der kan være tale om en form for disciplinær sanktion. Men at gå fra kritisabelt til strafbart er lang vej. Jeg synes, at auditørkorpset skyder over målet, når man rejser en straffesag for noget, man i stedet burde have sendt til personalestyrelsen for en eventuel sanktion, siger Torben Koch.

Klient 'varetægtsfængslet på matriklen'

- Lige nu er min klient teknisk set stadig hjemsendt. Jeg ved ikke, om han bliver suspenderet efter tiltalen er kommet. Men det gør ingen forskel. Som han selv siger, så er han varetægtsfængslet på matriklen, siger Torben Koch, der derfor håber på en hurtig afgørelse ved Retten i Viborg.

- Jeg vil kontakte retten og anmode om, at man hurtigst muligt får berammet sagen med henvisning til den lange ventetid. Min forventning er, at det bliver i løbet af foråret og formentlig maj måned, konstaterer den forhenværende hærchefs advokat.

Auditør Claus Risbjerg, tiltaltes advokat mener, at sagen virker tynd og skudt over målet?

- Det er Retten i Viborg, der må afgøre, om der er begået strafbare forhold.

Det er blevet kritiseret, at efterforskningen har taget over et år. Hvordan kan det være, det har taget så længe?

- I efterforskningen er indgået et meget stort antal dokumenter. Der er også foretaget mange vidneafhøringer. Ud fra den efterforskning, der har fundet sted og med den grundighed, der skal til, så mener jeg ikke, at tiden er kritisabel. Det tager tid at foretage den nødvendige efterforskning i sådan en sag.

Sagen begyndte i efteråret 2014

Sagen begyndte i efteråret sidste år. Her indledte auditørkorpset en efterforskning om mulig pligtforsømmelse og tjenestemisbrug mod den daværende chef for Hærkommandoen, generalmajor H.C. Mathiesen.

I slutningen af januar i år rejste auditørkorpset sigtelse mod hærchefen for tjenestemisbrug efter straffelovens paragraf 155 og grov pligtforsømmelse efter den militære straffelov.

Siden da har auditørkorpset foretaget yderligere efterforskning i sagen, der blandt andet omfatter et stort antal dokumenter og flere vidner.

Tiltalte H.C. Mathiesen ønsker ikke at udtale sig efter dagens meddelelse fra auditørkorpset.

Sagen kort

  • 24. oktober 2018 oplyste Forsvaret, at generalmajor og hærchef Hans-Christian Mathiesen var blevet midlertidigt fritaget for tjeneste.

  • Det skete, efter at mediet Olfi - som skriver om Forsvaret - havde talt med flere anonyme kilder, der beskyldte hærchefen for både nepotisme og magtmisbrug.

  • Anklagerne gik ifølge mediet på, at hærchefen blandt andet skulle have ændret på kriterierne for optagelse på to af Forsvarets mest eftertragtede uddannelser.

  • Han skulle have fjernet kravet om erfaring fra internationale missioner, så hans kæreste kunne blive optaget uden at have været udsendt.

  • Ifølge Olfis kilder rykkede hærchefen sin kæreste op på listen til optagelse på Master i Militære Studier i 2014, så hun på trods af manglende kvalifikationer blev optaget blandt de 13 officerer ud af 97 ansøgere fra hæren.

  • Over for netmediet Olfi afviste forsvarschef Bjørn Bisserup, at sagen skulle undersøges nærmere. Forsvarsministeriets Auditørkorps var dog af en anden holdning.

  • I slutningen af oktober 2018 indledtes en forundersøgelse. I januar 2019 blev der rejst sigtelse.

  • Forsvarsministeriets Audiørkorps er en uafhængig myndighed under Forsvarsministeriet, der efterforsker og behandler militære straffesager i ind- og udland.