Bæredygtigt Landbrug vil have penge retur for skrottet CBS-rapport

Bæredygtigt Landbrug regner med at få 400.000 kroner tilbage fra CBS, da bestilt rapport ikke bliver udgivet.

En omstridt rapport fra CBS om landbruget bliver ikke udgivet. Den er ifølge del af styregruppe ikke god nok. (Foto: Henning Bagger © Scanpix)

Det er irriterende at have betalt for et produkt og så ikke få det. Derfor er Bæredygtigt Landbrugs direktør, Hans Aarestrup, træt af, at en rapport fra CBS bliver droppet.

Udmeldingen kommer, efter at CBS har oplyst, at rapporten "Dansk landbrugs rammevilkår og konkurrenceevne" ikke kommer til at se dagens lys.

Hans Aarestrup forventer nu, at CBS betaler 400.000 kroner tilbage til lobbyorganisationen, efter at en rapport er blevet skrottet.

- Jeg er pænt irriteret over at have købt et produkt ved CBS, vi ikke får alligevel. Selvfølgelig skal de betale pengene tilbage. Jeg har købt et hus, jeg ikke har fået, siger han.

Den omstridte rapport kom i modvind i efteråret. Kritikken har lydt på, at data fra Bæredygtigt Landbrug blev kopieret ind i rapporten, mens data, der var ugunstige for organisationen, modsat blev nedtonet.

Ifølge Peter Møllgaard, som er forskningsdekan på CBS, har den forskningsfaglige styregruppe på projektet ikke kunne godkende rapporten af flere årsager:

- De er kritiske over for især metoder og beregninger. Det er det forskningsmæssige indhold i projektet, der ikke lever op til CBS’ standard, siger han til DR Nyheder.

Sagen bliver ikke sendt videre til Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed. - Nej, det er der forskel på. Vi har en proces, der handler om forskningspraksis. Vores forskningspraksisudvalg er i gang med at vurdere nogle af kritikpunkterne, siger Peter Møllgaard.

Havde glædet sig til diskussion

Hos Bæredygtigt Landbrug ærgrer man sig over situationen.

- Vi havde håbet på en rapport og glædet os til at kunne diskutere landbrugets rammevilkår ud fra en uafhængig og uvildig undersøgelse. Hvis vi selv havde skrevet rapporten, ville vi ikke komme nogen vegne, siger Hans Aarestrup.

Rapporten er lavet med midler fra Promilleafgiftsfonden. I alt er der sendt cirka 400.000 videre til CBS.

Michael Brockenhuus-Schack, der er formand for fonden, vil ikke forholde sig til den droppede rapport før til januar.

- Jeg har noteret mig dagens udmelding fra CBS. Bestyrelsen i Promilleafgiftsfonden holder sit næste møde den 19. januar. På det møde vil bestyrelsen behandle sagen og træffe en beslutning, skriver han i kommentar til DR Nyheder.

/DR Nyheder

FAKTA OM CBS-RAPPORTEN

  • Den offentlige Promilleafgiftsfonden bevilgede i 2014 et beløb på godt 1,5 millioner kroner til organisationen Bæredygtigt Landbrug. Pengene skulle bruges på en konkurrentanalyse af rammevilkårene for dansk landbrug.

  • Af bevillingen gav Bæredygtigt Landbrug et beløb på godt 400.000 til Copenhagen Business School, CBS, der skulle udføre forskningsdelen.

  • Analysen skulle have ligget klar i september 2015, men blev forsinket, da Bæredygtigt Landbrug skiftede forsker og institut undervejs.

  • Finansieringen af arbejdet er foregået med offentlige midler. Promilleafgiftsfondens formål er at styrke landbrugets og fødevareindustriens udvikling. Fonden blev stiftet i 1978 og har hjemmel i landbrugsstøtteloven. Til finansiering af Fondens aktiviteter overføres der fra Miljø- og Fødevareministeriet en andel af de midler, som indbetales til statskassen i henhold til lov om afgift af bekæmpelsesmidler.

  • Kilder: Aktindsigt fra CBS og Promilleafgiftsfondens hjemmeside.