Baggrund: Myndighederkollisionskurs i brændstofsag

Nye dokumenter viser detaljer om myndighedernes håndtering af sagen.

(© dr)

Et større drama har udspillet sig bag kulisserne mellem Udenrigsministeriet og to af landets øverste politimyndigheder omkring håndteringen af sagen om Dan-Bunkerings mulige brud på EU’s Syrien-sanktioner.

Ministeriet havde i slutningen af 2016 fået efterretninger fra USA om, at den fynske virksomhed Dan-Bunkering så ud til at medvirke til leverancer af jetbrændstof til russisk militær i Syrien, i strid med EU-sanktioner.

I Udenrigsministeriet var man allerede dengang stærkt forundret over, at der ikke kom gang i efterforskningen, efter at ministeriet havde overdraget sagen til SØIK, Statsadvokaten for Økonomisk og International Kriminalitet.

Det viser hidtil hemmeligholdte dokumenter, som DR har fået aktindsigt i.

Dokumenterne viser, hvordan Udenrigsministeriet flere gange måtte rykke SØIK og Politiets Efterretningstjeneste, PET, i forsøget på at få fremdrift i sagen. Og at SØIK, der tidligere var kendt som Bagmandspolitiet, undervejs selv erkender, at de burde have ageret tidligere.

Først her i sommer, næsten tre år senere, er SØIK nu i gang med at efterforske sagen med allerhøjeste prioritet. Det sker efter DR's afsløringer i sagen.

Det første møde

Forløbet, som DR nu kan beskrive ved hjælp af aktindsigter hos danske myndigheder og Rigsadvokatens redegørelser om sagen, begynder den 8. november i 2016 i et mødelokale hos Udenrigsministeriet i København, hvor SØIK er indkaldt til møde.

Ministeriet har via den danske ambassade i Washington fået fortrolige efterretninger fra de amerikanske myndigheder om, at Dan-Bunkering ser ud til at være involveret i leverancer, der forsyner det russiske luftvåben i Syrien med jetbrændstof. Leverancer, der i givet fald er i strid med EU’s Syrien-sanktioner.

(© dr)

På dette tidspunkt er det knap to uger siden, ministeriet første gang ringede til SØIK for at fortælle dem om sagen. Her lovede SØIK at vende tilbage med en kontaktperson. Men da Udenrigsministeriet ikke hørte noget, måtte ministeriet fire dage senere rykke for svar. Herefter foreslog SØIK at sende to medarbejdere til møde i Udenrigsministeriet den 8. november, da SØIK ”desværre” ikke kunne mødes før, som der står i ministeriets notat på sagen.

På mødet bliver sagens oplysninger overdraget til SØIK. Oplysningerne fra amerikanerne er detaljerede, fremgår det af Rigsadvokatens nylige redegørelse om forløbet. Der står:

”Det blev på mødet oplyst, at overtrædelsen angiveligt var sket i forbindelse med, at Dan-Bunkering Ltd havde bistået befragtning af jet-fuel til Syrien via salg og levering heraf til det russiske selskab Sovfracht. Dan-Bunkering skulle angiveligt have forestået koordineringen af en såkaldt ship-to-ship transfer. Leveringen skulle have fundet sted i Grækenland, Cypern og Tyrkiet via lokale leverandører. Herefter blev der efter det oplyste foretaget en omlastning til det russiske skib M/S Yaz, der har fragtet jet-fuel videre til Syrien.”

Siden er det blevet diskuteret, om overdragelsen af sagen den 8. november 2016 var en anmeldelse eller ej. Den del af sagen er beskrevet i denne artikel.

SØIK inddrager PET

SØIK kontakter PET efter mødet, for at efterretningstjenesten kan vurdere sagen. To dage senere aftaler de to politimyndigheder, at PET skal afhente sagen hos SØIK.

Og Udenrigsministeriet får besked fra SØIK om, at ”SØIK har valgt at overdrage henvendelsen fra USA til videre foranstaltning og vurdering hos PET”, som det fremgår af ministeriets egen tidslinje over sagens forløb.

(© dr)

Men allerede inden PET har set sagens akter, finder efterretningstjenesten ud af, at Dan-Bunkering-sagen ”formentlig” skal videre til Erhvervsstyrelsen, der står for at administrere sanktionerne mod Syrien. Den besked giver PET til SØIK den 14. november. Det fremgår, at sagen herefter ligger stille hos SØIK. Først to uger senere afhenter PET sagens dokumenter.

I netop de uger har Dan-Bunkering, ifølge amerikanske retsdokumenter, centrale kilder og fortrolige oplysninger hos danske myndigheder, været involveret i to nye leverancer af i alt 10.000 ton jetbrændstof til russiske tankskibe, der har sejlet det videre til russisk militær i Syrien, som på dette tidspunkt bomber massivt i millionbyen Aleppo.

Aleppo falder

Selvom PET nu har sagens dokumenter og har besluttet, at sagen skal videre til Erhvervsstyrelsen, så hører Erhvervstyrelsen ingenting om sagen.

I stedet går der tre uger, hvor der tilsyneladende ikke sker noget hos de danske myndigheder.

Imens fortsætter de russiske bombardementer i Syrien. Især af Aleppo, der er oprørernes hovedstad. Herhjemme fordømmer udenrigsminister Anders Samuelsen ”overgrebene i Aleppo”. Også statsminister Lars Løkke Rasmussen fordømmer Ruslands og det syriske styres krigsførelse i Aleppo.

I midten af december 2016 falder Aleppo. Byen er bombet til ukendelighed.

Et foto fra 13. december 2016, der viser den ødelagte gamle bydel i Aleppo. (Foto: OMAR SANADIKI © Scanpix)

Ministeriet jagter svar

I Udenrigsministeriet er interessen for Dan-Bunkerings mulige sanktionsbrud intakt. Ministeriet kontakter SØIK om morgenen den 20. december 2016 for at høre, hvor sagen står; USA har nemlig anmodet den danske ambassade i Washington om et møde om sagen to dage senere.

Der kommer svar fra SØIK samme eftermiddag. Her forklarer SØIK, at sagen er overdraget til PET, og at SØIK derfor ikke har efterforsket sagen. ”Med baggrund i ovenstående har SØIK ikke foretaget sagsbehandling af anmeldelsen,” lyder det i mailen til Udenrigsministeriet.

Udenrigsministeriet ringer også til PET. Af svaret dagen efter fremgår det, at PET ikke har sendt sagen videre til Erhvervsstyrelsen, som PET ellers havde besluttet tre uger tidligere.

(© dr)

En usædvanlig mail

Herefter sender Udenrigsministeriet en mail til SØIK og PET, hvor ministeriet kalder politiets ageren “utilfredsstillende.”

- Vi er fra Udenrigsministeriets side overraskede over, at der ikke er sket sagsbehandling i sagen siden mødet den 8. november 2016, hvor SØIK modtog sagen fra Udenrigsministeriet, herunder er det utilfredsstillende, at politiet ikke har sørget for videresendelse af sagen umiddelbart efter konstateringen af, at politiet ikke anså sig for rette myndighed til behandling af sagen,” skriver Udenrigsministeriet til SØIK og PET den 21. december.

Udenrigsministeriets frustration og utilfredshed bliver ikke gengivet ordret i Rigsadvokatens redegørelser. I den første redegørelse indgår Udenrigsministeriet ikke, og i den anden redegørelse står der, at Udenrigsministeriet ”kommenterede sagens manglende forankring og den hengåede tid.”

Udenrigsministeriets frustration og utilfredshed bliver ikke gengivet ordret i Rigsadvokatens redegørelser. (Foto: Dr © dr / Foto: Dr © dr)

Nye oplysninger fra USA: Firmaet fortsætter overtrædelsen

Dagen efter afsendelsen af den kritiske mail mødes topdiplomater fra den danske ambassade i Washington med de amerikanske myndigheder. Her får Danmark udleveret nye oplysninger. Oplysningerne ”påviser, at det pågældende firma fortsætter overtrædelsen,” står der i et ambassadenotat fra Udenrigsministeriet, som DR har fået aktindsigt i.

Samme dag tager Udenrigsministeriet kontakt til Erhvervsstyrelsen, der nu for første gang hører om sagen.

Udenrigsministeriet sender sagens materiale til styrelsen, der straks tager affære.

Styrelsen er i kontakt med både Udenrigsministeriet, SØIK og PET i løbet af den 22. og 23. december, og lillejuleaftensdag kontakter Erhvervsstyrelsen også Dan-Bunkering og beder virksomheden om en redegørelse for, om de har medvirket i transport af jetbrændstof til Syrien.

Udenrigsministeriet sætter pris på den hurtige handling. Et par dage efter jul takker de i en mail Erhvervsstyrelsen for ”jeres hurtige reaktion i denne sag.”

(© dr)

Erhvervsstyrelsen anmelder Dan-Bunkering til SØIK

Redegørelsen fra Dan-Bunkering kommer i slutningen af januar 2017.

I mellemtiden har Dan-Bunkering været involveret i endnu en leverance af jetbrændstof, der – ifølge amerikanske retsdokumenter, centrale kilder og fortrolige oplysninger hos danske myndigheder – er endt i Syrien.

Efter at have fået Dan-Bunkerings redegørelse beslutter Erhvervsstyrelsen at anmelde virksomheden til SØIK. Erhvervsstyrelsen skriver i en mail til en medarbejder i Udenrigsministeriet:

”Blot for at lade dig vide, at vi nu har modtaget oplysningerne fra virksomheden, og at vi ikke ser andre muligheder end at overgive sagen til anklagemyndigheden."

Erhvervsstyrelsen politianmelder Dan-Bunkering til SØIK den 6. februar 2017 og gør SØIK opmærksom på, at jetbrændstof-leverancerne stadig kan være i gang. I anmeldelsen bliver det understreget, at ”forholdet var af hastende karakter grundet begrundet mistanke om, at det ulovlige forhold fortsat pågik.”

(© dr)

Et nødvendigt møde

Mens sagen bliver politianmeldt, indkalder Udenrigsministeriet både SØIK, PET og Erhvervsstyrelsen til et møde den 8. februar 2017 for at ”drøfte sagen om Dan-Bunkering, men også generelt drøfte håndteringen af fremtidige sager af denne karakter,” fremgår det af en aktindsigt fra Udenrigsministeriet.

Men PET har ikke tid.

”PET giver udtryk for, at PET pt har stor travlhed, og ikke nødvendigvis kan mødes i den pågældende sag,” fremgår det af oplysninger, som DR har fået aktindsigt i fra Udenrigsministeriet.

Udenrigsministeriet indskærper med egne ord ”nødvendigheden af et møde over for PET”.

”Sagen er af en sådan karakter, at det vil være hensigtsmæssigt, at de relevante myndigheder mødes kort med henblik på at drøfte, hvilke muligheder der er for sagens videre fremdrift,” skriver Udenrigsministeriet til PET ifølge ministeriets egen tidslinje i sagen.

Ministerium: SØIK ”erkender” for langsom ageren

Først den 22. februar 2017 lykkes det at samle de folk fra PET, SØIK, Erhvervsstyrelsen og Udenrigsministeriet til et møde, hvor en række chefer deltager.

Her fortæller Udenrigsministeriet mødedeltagerne, at de har ”modtaget information om, at den mulige overtrædelse fortsætter,” står der i ministeriets referat.

SØIK fortæller, at de ”på nuværende tidspunkt er ved at foretage en visitation af sagen med henblik på at vurdere, om den bedst behandles af dem, eller om den skal videresendes til en stedlig politikreds (Fyns Politi).”

Ifølge ministeriets referat ”erkender” SØIK også på mødet, ”at denne visitation (beslutningen om at Fyns Politi skulle efterforske sagen, red.) burde være sket, allerede da de modtog oplysningerne fra UM i november, og at sagen ikke - som det var sket - blot skulle overdrages til PET.”

Denne oplysning fremgår alene af Udenrigsministeriets tidslinje om sagen, som DR har fået aktindsigt i, og ikke af Rigsadvokatens redegørelse til justitsministeren.

SØIK sender sagen til Fyn

To dage senere sender SØIK sagen om Dan-Bunkering videre til Fyns Politi. Som DR tidligere har beskrevet, ender sagen med at ligge stille hos Fyns Politi i mere end et år.

Rigsadvokaten konkluderer senere, at ”det havde været rigtigst”, hvis SØIK ikke havde sendt sagen til Fyns Politi, men havde efterforsket den selv.

På baggrund af sagen har Rigsadvokaten besluttet, at SØIK fremover ikke kan sende en sag om sanktioner videre til en lokal politikreds, men selv skal efterforske den.

Den 12. juli i år beslutter SØIK at overtage efterforskningen af sagen fra Fyns Politi. På det tidspunkt er der gået to år og otte måneder, siden SØIK modtog sagen fra Udenrigsministeriet.

Justitsminister Nick Hækkerup udtalte i sidste uge, at politi og anklagemyndighed ikke har levet op til deres ansvar i det langstrakte forløb.

SØIK: Det er meget beklageligt

SØIK har i dag erkendt, at SØIK allerede i 2016 skulle have taget ansvar for sagen og kalder det ”meget beklageligt”, at det ikke skete.

- Så skulle vi have taget mere ansvar, have indset nødvendigheden af at tage ansvar for en sag af den her karakter. Det står mig helt klart, at det skulle vi have gjort, siger chefen for SØIK, statsadvokat Morten Niels Jakobsen, til DR.

Han tilføjer, at ”der arbejdes intensivt for at afslutte efterforskningen og den juridiske behandling af sagen.”

Hverken PET eller Rigsadvokaten har ønsket at kommentere sagen.

(© dr)

Dan-Bunkering afviser sanktionsbrud

Dan-Bunkering er ikke sigtet eller tiltalt i sagen og afviser at have brudt EU’s sanktioner.

Dan-Bunkering har efter DR’s afsløringer erkendt at have leveret brændstof til de russiske tankskibe, som DR har omtalt. Men i en mail til DR har virksomhedens advokat skrevet, at ingen af Dan-Bunkerings fragtbreve havde angivet Syrien som ende-destination.

Virksomheden ønsker ikke at oplyse til DR, hvilke destinationer der stod på dokumenterne.

Sådan gjorde vi

  • DR har kortlagt myndighedernes kendskab til Dan-Bunkering-sagen på baggrund af oplysninger modtaget via aktindsigt fra blandt andet Erhvervsstyrelsen, Udenrigsministeriet, Fyns Politi og Bagmandspolitiet samt samtaler med en række centrale kilder, herunder flere af hinanden uafhængige myndighedskilder. Dertil kommer Rigsadvokatens to redegørelser om myndighedernes håndtering af sagen.

  • Folketingets Ombudsmand har også været involveret, da DR indledningsvist blev nægtet adgang til alle oplysninger om Bagmandspolitiets og Udenrigsministeriets kendskab til en sag om jetbrændstof-leverancer til Syrien. Først efter DR klagede til Folketingets Ombudsmand, har DR fået mulighed for at afdække denne del af sagen, herunder henvendelserne fra de amerikanske myndigheder i efteråret 2016.

  • Mange oplysninger i sagen bliver stadig hemmeligholdt, blandt andet fordi de vedrører fremmede magter eller er en del af en igangværende politiefterforskning. Historien baserer sig derfor også på en række fortrolige oplysninger.

  • Dan-Bunkerings rolle i leverancer af jetbrændstof til Syrien har DR kortlagt ved hjælp af beskrivelser fra et amerikansk anklageskrift og andre amerikanske retsdokumenter, informationer fra centrale kilder og fortrolige oplysninger hos danske myndigheder.