Bagmandspolitiet jagter svindelmistænkt kvinde: Hun er på fri fod i udlandet

Stødende hvis 111 millioner ikke kommer retur til Socialstyrelsen, siger bagmandspolitiet.

Den internationale efterlysning af kvinden er helt central, og det andet centrale er at undersøge, om der er grundlag for en strafferetlig forfølgning af kvinde, siger statsadvokat Morten Niels Jakobsen. (© DR Nyheder)

Bagmandspolitiet holder kortene tæt ind til kroppen i sagen om svindel for et trecifret millionbeløb i Socialstyrelsen.

Lige nu er fokus at finde den 64-årige kvinde, som er mistænkt for at have begået underslæb for omkring 111 millioner kroner i en periode fra 2002 til 2018, mens hun var ansat i Tilskudsadministrationen i Socialstyrelsen.

Det er rigtig vigtigt, at alle de midler, som overhovedet kan findes, kommer retur. Det vil være meget stødende, hvis udbyttet for en kriminel handling ikke kommer retur

statsadvokat Morten Niels Jakobsen

- Vi har haft en international efterlysning i nogen tid, og nu gør vi alt, hvad vi kan, for at den pågældende bliver anholdt og kan komme tilbage til Danmark. Hun er på fri fod i udlandet, og vi har et tæt samarbejde med vores internationale samarbejdspartnere, siger statsadvokat Morten Niels Jakobsen fra Bagmandspolitiet.

Morten Niels Jakobsen ønsker ikke at fortælle, hvor længe kvinden har været efterlyst internationalt. Han vil heller ikke sige, om man ved, hvilket land, som den mistænkte befinder sig i.

Hvorfor er hun ikke efterlyst med navn og billede?

- Det er altid en konkret vurdering. Det gør man nogle gange, i det her tilfælde har vi ikke ment, det var nødvendigt, siger statsadvokaten.

Vigtigt at pengene kommer retur

Bagmandspolitiet arbejder også på at skaffe så mange af de 111 millioner kroner tilbage, og derfor koncentrerer en stor del af efterforskningen sig om at følge pengenes vej fra Socialstyrelsen til kvindens egen konto og videre.

- Det er rigtig vigtigt, at alle de midler, som overhovedet kan findes, kommer retur. Det vil være meget stødende, hvis udbyttet for en kriminel handling ikke kommer retur, siger han.

Sagen kort

En 64-årig kvindelig ansat i Socialstyrelsen er mistænkt for underslæb for mindst 111 millioner kroner.

Hun har været ansat i over 40 år og blev betragtet som 'en betroet medarbejder', der havde særlig adgang til systemerne.

Svindlen er sket i Tilskudsadministrationen, der hører under Socialstyrelsen.

Svindlen skulle være foregået fra 2002 til 2018.

Medarbejderen blev opdaget i en intern kontrol i 2018, der kom efter en revision af 2017. Man havde konstateret fejl med udbetalingerne af offentlige støttemidler til udsatte grupper.

Kvinden er efterlyst internationalt og befinder sig i udlandet.

Bagmandspolitiet efterforsker sagen.

To eksterne undersøgelser er sat i værk for at finde ud af, hvordan svindlen kunne ske gennem 16 år. Hvorfor ingen opdagede noget, og om et ansvar kan placeres.

Sagen er langtfra færdig med at blive efterforsket. Derfor vil socialminister Mai Mercado (K) ikke udelukke, at der er blevet svindlet for et større beløb, og at andre kan være involveret i sagen.

Bortvist i september

Socialstyrelsen fik en konkret mistanke om medarbejderens svindel i millionklassen i slutningen af september.

Det skete, efter at man siden slutningen af august havde undersøgt nogle fejl med udbetalinger af offentlige midler. Fejlene blev konstateret ved en intern kontrol.

Styrelsen politianmeldte kvinden for underslæb den 25. september, og den 26. september blev den kvindelige ansatte bortvist skriftligt, da hun ikke var på arbejde den dag.

Bagmandspolitiet overtog sagen fra Fyns Politi 1. oktober, fortæller Morten Niels Jakobsen.

- Nu er vi i fuld gang med en efterforskning, der vil klarlægge, hvad der er op og ned i denne her sag. Det er meget vigtigt at skaffe sig et overblik, derfor har vi også afsat betydelige ressourcer på denne her sag, siger han.

Han ønsker ikke at gå dybere ind i efterforskningen, men siger, at man allerede er ’kommet et godt stykke’ videre med sagen.

Sagen er 'meget alvorlig', siger Morten Niels Jakobsen, fordi de mange millioner var penge tiltænkt nogle af samfundets allersvageste.

Det er penge, der er taget fra de mest udsatte borgere. Det er et gement tyveri.

børne- og socialminister Mai Mercado (K)

'Gement tyveri'

Ifølge socialminister Mai Mercado (K) er svindlen foregået med blandt andet satspulje-midler.

Ministeren kaldte i dag svindlen for 'et gement tyveri', og hun har igangsat to eksterne undersøgelser, som skal klarlægge, hvordan kvinden tilsyneladende kunne overføre de mange penge til sin egen konto gennem 16 år, uden at nogen i Socialstyrelsen opdagede det.

Kontrollen med systemerne har svigtet, mener ministeren.

Da sagen kun har været efterforsket i kort tid, er der fortsat mange oplysninger, som både politiet og Socialministeriet endnu mangler.

Der er tilsyneladende intet mønster i måden, svindlen er foregået på - hverken i antallet af overførsler, hvor store beløb der er blevet overført, og hvilke år det er sket.

De senere år har svindlen ikke været så massiv som tidligere år, viser ministeriets foreløbige gennemgang.

Mai Mercado kunne i dag hverken udelukke, at svindelbeløbet kan stige, som efterforskningen skrider frem, eller at andre ansatte i Socialstyrelsen kan være involveret.

Bagmandspolitiet kigger også på, om andre personer både i styrelsen og andre steder kan være en del af den omfattende sag.