Ban Ki-moon møder mulige donorer i København: Får vi et FN-museum?

Den tidligere FN-generalsekretær er i Danmark for at bane vejen for et globalt museumsprojekt.

Slutspurten er sat ind for at skaffe penge til at bygge et FN-museum i København. Tidligere FN-generalsekretær Ban Ki-moon er i Danmark for at tale med potentielle donorer. (Foto: © Thomas Peter, Scanpix)

For fem år siden stod daværende FN-generalsekretær Ban Ki-moon og dronning Margrethe side om side i Københavns Nordhavn. Udstyret med hver deres saks synkronklippede de det røde bånd for at markere indvielsen af FN-byen.

Nu er Ban Ki-moon tilbage, denne gang som del af et ambassadørkorps af globale ledere, for at hjælpe med at bane vejen for et nyt FN-museum i den danske hovedstad.

Danmark har serveretten til at forsøge at skaffe finansiering til museumsbyggeriet, da idéen til projektet er udviklet herhjemme. Der er tale om cirka to milliarder kroner, som primært skal betales af danske fonde og virksomheder. Lykkes det ikke at skaffe pengene, kan museet havne i et andet land.

Organisationen bag, som hedder UN Live Museum Association, ønsker ikke at dele med offentligheden, hvor mange penge der hidtil er rejst. Det tætteste, vi kommer et svar, er, at organisationen er "i fuld gang med at rejse de sidste midler".

- Vi håber på at have finansieringen på plads, inden 2018 er slut, siger projektleder i Association for a UN Live Museum Emil Rostgaard Schelde.

Hvad går projektet ud på?

 • UN Live er en uafhængig, global organisation, der er startet op i København. UN Live er ikke er en del af FN, men samarbejder med FN om at føre museumsprojektet ud i livet.

 • Projektet består af tre dele, som skal sikre, at FN’s verdensmål om bæredygtig udvikling når ud til hele klodens befolkning:

 1. 1

  UN Live Building, der skal fungere som museum, konferencecenter og innovationslaboratorium med fokus på verdensmålene for bæredygtig udvikling.

 2. 2

  UN Live Online, der er et digitalt oplysningsprojekt, som er tilgængeligt for alle, med virtuelle udstillinger, uddannelsesmateriale med mere.

 3. 3

  UN Live Network, der er et netværk af blandt andet museer, FN-agenturer og uddannelsesinstitutioner, som laver omrejsende udstillinger og events.

Under sit besøg i Danmark skal Ban Ki-moon mødes med politikere, erhvervsledere og repræsentanter for fonde for at tale om muligheden for at placere museet i København.

Direktør i Dansk Industri Thomas Bustrup ser besøget som et klart signal, om at Danmark reelt kan blive base for FN-museet.

Og selvom han ikke forventer, at museet vil skabe et job-boom på den korte bane, så er han sikker på, at det på længere sigt vil være med til at skabe vækst og beskæftigelse.

- Det kan være med til at sikre, at folk ude i verden er klar over, hvor seriøst danske virksomheder og Danmark generelt tager FN's verdensmål, og at vi kan være med til at løse nogle af de udfordringer, verdensmålene skitserer, siger Thomas Bustrup.

- Og det er de virksomheder, som kan være med til at løse de globale udfordringer, der bliver vinderne i fremtiden.

FN's verdensmål

 • Verdensmålene består af 17 konkrete mål og 169 delmål, som blev vedtaget af stats- og regeringsledere på et FN-topmøde i 2015.

 • Målene forpligter de 193 FN-medlemslande til at afskaffe fattigdom og sult, reducere ulighed, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle og mere bæredygtig økonomisk vækst. Målene handler også om at fremme fred og sikkerhed og om at styrke internationale partnerskaber.Du kan læse mere om målene her.

København vil donere grund - staten vil dække underskud

Planen er, at museet skal slå dørene op i 2023, og overborgmester i Københavns Kommune Frank Jensen (S) har for længst meldt ud, at København vil donere en grund til projektet.

Der er få, mulige byggegrunde i spil, hvoraf nogle er ejet af kommunen og andre af private.

Indholdet i museet skal efter planen finansieres af internationale fonde, mens driften skal finansieres af blandt andet billetindtægter og donationer. Bliver der ikke solgt nok billetter, har staten lovet at dække underskuddet med midler afsat til FN's Udviklingsprogram.

Ifølge projektleder Emil Rostgaard Schelde fra Association for a UN Live Museum er der et antal byer rundt omkring i verden, der har vist interesse for at lægge jord til museet, hvis det ikke lykkes at finde finansieringen i Danmark. Projektlederen ønsker ikke at oplyse, hvilke byer der er tale om.

Rettelse: I en tidligere udgave af artiklen stod, at museet efter planen skal åbne i 2022. Det er dog først året efter.