Bandelederen Shuaib Khan bliver udvist af Danmark

Højesteret udviser den 32-årige bandeleder for at sikre tryghed og forebygge uro.

Da Højesteret behandlede sagen på et retsmøde 5. november, kom det frem, at Shuaib Khan har opholdt sig i Spanien i et år, hvorfra han med politiets ord styrer LTF. Foto: Arkiv.

Lederen af banden Loyal to Familia, den 32-årige Shuaib Khan, udvises af Danmark i seks år.

Bandelederen har med sin adfærd gennem mange år vist manglende vilje til at integrere sig i det danske samfund, lyder det fra Højesteret, der lægger vægt på, at Shuaib Khan er tidligere straffet flere gange for grov personfarlig kriminalitet.

Han er også tidligere blevet advaret om, at han kunne risikere udvisning, men har fortsat sin kriminalitet, lyder det fra et flertal i Højesteret.

- Der var grund til at formode, at Shuaib Khan også fremover ville begå personfarlig kriminalitet i Danmark, hvis han ikke blev udvist, oplyser Højesteret, som udviser Shuaib Khan for at sikre tryghed og forebygge uro og forbrydelser.

Både byretten og landsretten er tidligere kommet frem til det modsatte resultat - nemlig at bandelederen kun kunne udvises betinget af Danmark på grund af trusler fremsat mod en betjent.

Men udvisning vil ikke være i strid med Danmarks internationale forpligtelser, lyder det i dommen fra Højesteret, der også sætter straffen op fra to måneders fængsel i landsretten til tre måneders fængsel i Højesteret.

Trusler fremsat under visitation

Sagen mod bandelederen tog sin begyndelse i sommeren sidste år. Dengang plagede en stor bandekonflikt Nørrebro i København, og flere skyderier fandt sted i hovedstaden.

Politiet indførte visitationszoner for at finde frem til våben i konflikten mellem Loyal to Familia (LTF) og Brothas.

Bandelederen var en af dem, der blev visiteret. En sommeraften sidste år tog politiet ham ind i en opgang ved Blågårds Plads og klædte ham af for at undersøge ham for våben.

I den forbindelse kom bandelederen med en række trusler mod en betjent. Han sagde blandt andet “pas på dig selv” og “dig, du har en smart attitude”.

I Byretten blev han idømt tre måneders fængsel og en betinget udvisning for de ytringer. Det vil sige, at manden fik lov at blive i Danmark.

Shuaib Khan er pakistansk statsborger, men født og opvokset i Danmark. Trods det slår Højesteret fast, at Shuaib Khan har forudsætnin­ger for at klare sig i Pakistan.

Kun én ud af syv højesteretsdommere stemte imod udvisning.

Anklagemyndighed fik sag for Højesteret

Sagen blev i første omgang anket til landsretten.

Shuaib Khan ville frifindes for trusler, mens anklagemyndigheden ville have bandelederen straffet hårdere og ubetinget udvist af Danmark.

Landsretten nedsatte straffen til to måneders fængsel og holdt fast i den betingede udvisning. Bandelederen kunne altså blive i Danmark.

Anklagemyndigheden gik videre og fik sagen for Højesteret med argumentet om, at truslerne mod politiet var dråben, der fik bægeret til at flyde over på grund af flere tidligere domme for alvorlig voldskriminalitet.

Han har siddet i fængsel i ti år og er tidligere blevet betinget udvist. Derfor burde han kunne udvises af landet, mente anklagemyndigheden.

Shuaib Khan er allerede kendt skyldig i trusler, så Højesteret har kun vurderet straffens længde og spørgsmålet om udvisning.

Stor politisk interesse

Sagen har ikke kun taget tid i retssystemet. Flere politikere har også investeret en del tid i sagen.

Rasmus Jarlov, tidligere konservativ retsordfører, har blandt andet udtalt, at "det er en hån, at vi ikke får sådan en mand udvist, når der er tale om en vaneforbryder".

Og den konservative justitsminister, Søren Pape Poulsen, har i kølvandet på hele bandekonflikten taget initiativ til at forbyde LTF som bande.

Banden er nu midlertidigt forbudt.

I begyndelsen af det nye år skal domstolene tage stilling til, om det forbud kan stå ved magt og gøres permanent.