Banderegister gør det nemt for rockerne at få nye medlemmer i fængslerne

Når dømte med kun perifer tilknytning til rockere og bander bliver tvunget til at afsone i særlige bandeafsnit i fængslerne, er de lette at rekruttere.

Hvis en dømt bliver tvunget til at afsone straf sammen med bander, er det nemt for banderne at rekruttere vedkommende. (© Colourbox)

Politiet har i mange år registreret personer med tilknytning til bander og rockergrupperinger for at forhindre og opklare banderelaterede forbrydelser.

Men registret har en dyster bagside, afslører P1 Dokumentar i dag.

Ifølge sikkerhedschef i Kriminalforsorgen Michael Gjørup er det flere gange hændt, at indsatte, som på grund af politiets banderegister er blevet placeret på en særlig afdeling for bandemedlemmer eller rockere, reelt viste sig kun at have en perifer tilknytning til miljøet.

- Det sker, og det er sket nogle gange. Det bliver jeg nødt til at erkende. Vi har haft nogle personer, hvor det viste sig, at deres tilknytning samlet set betød, at det ikke var hensigtsmæssigt at sætte dem ind på de her særlige afdelinger, siger Michael Gjørup til P1 Dokumentar.

Forsker: Dybt problematisk

P1 Dokumentar afdækker et konkret forløb, hvor en indsat, som en række kilder vurderer, ikke var bandemedlem, blev placeret på en bandeafdeling med det resultat, at han blev stærkt tilknyttet banden under afsoningen og i dag er en del af den.

Forsker i bandekonflikter ved Aarhus Universitet, Line Lerche Mørck, peger på, at det er en reel risiko, at indsatte kan blive rekrutteret af bandemedlemmer under afsoning.

- Det er jo dybt problematisk. For her er det systemet, der skaber bandemedlemmer, siger Line Lerche Mørck.

Forsvarsadvokater: Langt fra fortid

Rigspolitiet og Kriminalforsorgen aftalte i 2012, at fængslerne fremover kun skulle have oplysninger om indsatte med "stærk" tilknytning til rockere og bander.

Kriminalforsorgens sikkerhedschef vil dog ikke afvise, at personer med en mere løs tilknytning fortsat kan risikere at afsone på særlige afdelinger med eksempelvis rockere.

Ifølge formand for Landsforeningen af Forsvarsadvokater Henrik Stagetorn er der ikke sket nogen væsentlige ændringer siden 2012:

- Det er en problematik, vi desværre stadig ser ret ofte. Der er situationer, hvor det er en yderst perifer tilknytning, som gør, at de ryger på en særlig afdeling.

HA bekræfter: Sådan får vi nye medlemmer

P1 Dokumentar har været i kontakt med flere kommunale personer, der arbejder med rockere og bander, som også oplever, at perifere relationer tvinger indsatte til at afsone på særlige afdelinger.

Også rockerklubben Hells Angels hævder, at systemet kan skabe nye bandemedlemmer.

- Vi oplever, at der kommer personer ind på vores afdelinger i fængslerne, som vi faktisk ikke har noget større kendskab til, siger Thomas Gramstrup, talsmand for Hells Angels.

Er det her ikke en måde, hvor I kan få fat i nye medlemmer?

- Jo, det kunne man godt sige.

Rigspolitiet afviser kritik

Chef for Nationalt Efterforskningscenter ved Rigspolitiet Michael Ask fastholder, at politiet kun registrerer personer med stærk tilknytning til kriminelle grupperinger.

- Vi har ikke nogen interesse i at registrere flere, end det er nødvendigt. Vi har ikke lyst til at kigge på alle mulige, som ikke interesserer politiet.

- Vi er interesseret i de knap 1600 personer, som er de mest kriminelle inden for rocker-bandemiljøet. Det er dem, der har vores interesse, og det er det, vi bruger vores register til. De andre har vi ikke nogen interesse i, siger Michael Ask til P1 Dokumentar.

Facebook
Twitter