Banebrydende behandling af corona vækker begejstring, men 'man kan blive skuffet ude på hospitalerne'

Et nyt studie viser gavnlig effekt af behandling med Remdesivir på patienter med Covid-19.

Lægemidlet Remdesivir har vist sig gavnligt til behandling af patienter med covid-19. (Foto: Ulrich Perrey © Scanpix)

Årets medicinske fund.

Den nye standardbehandling til coronapatienter.

Et nyt studie af effekten af lægemidlet Remdesivir på patienter indlagt med Covid-19 får flotte ord med på vejen af flere forskere.

Og det er med god grund, mener Karsten Juhl Jørgensen, konstitueret direktør på den uafhængige forskningsinstitution Det Nordiske Cochrane Center på Rigshospitalet i København.

- Jeg tror da nok, at Remdesivir skal ende med at blive godkendt til behandling af Covid-19 på baggrund af det her studie, siger han.

I så fald vil det være det første lægemiddel, der bliver godkendt til andet end nødbrug til behandling af patienter med Covid-19.

Studiet er publiceret i New England Journal of Medicine. Det viser helt overordnet, at patienter indlagt med Covid-19 kommer sig hurtigere end dem i placebogruppen.

Derudover mindsker behandling med Remdesivir ifølge studiet risikoen for komplikationer under indlæggelsen.

Karsten Juhl Jørgensen fremhæver dog, at der er flere begrænsninger ved studiet, man skal holde sig for øje, før man falder på halen over behandlingsmuligheden.

- Man kan godt ende med at blive lidt skuffet ude på hospitalerne. Men man vil sandsynligvis stadig se en effekt.

En patientgruppe skilte sig ud

Særligt en gruppe af patienter skiller sig ud fra de tre andre patientgrupper i studiet. Det er dem, der er indlagt og har brug for iltbehandling, men som endnu ikke er kommet i respirator.

Fire af 222 patienter, der fik behandling med Remdesivir, døde under af forløbet. For dem i placebobehandling døde 19 ud af 199 patienter i den gruppe.

- Den helt store overraskelse er, at for den gruppe, der har været indlagt med brug for iltbehandling, der har det reduceret dødeligheden med 80 procent, siger Thomas Benfield, professor i infektionsmedicin og overlæge på Hvidovre Hospital.

Karsten Juhl Jørgensen advarer dog mod at tro, at der nu er fundet en kur mod infektion mod coronavirus, der kan ende med at give patienter svære forløb med behov for respiratorbehandling i lang tid.

- Det er et stort og vigtigt resultat. Det er der ingen tvivl om. Spørgsmålet er bare, hvor stor den effekt så er, siger Karsten Juhl Jørgensen.

Forfatterne bag studiet fremhæver selv, at de gode resultater for de iltkrævende patienter med stor sandsynlighed skyldes, at det var den gruppe med flest forsøgspersoner.

- Det med de 80 procent skal man tage med et gran salt, fordi det kan adskille sig fra virkeligheden, siger Karsten Juhl Jørgensen med henvisning til, at det i procent lyder flot, men at der i absolutte tal er tale om relativt få patienter.

Samtidig understreger han, at patienterne i studiet i gennemsnit er 59 år, mens alderen for de indlagte på danske sygehuse typisk er højere - og at der stadig mangler behandlingsmuligheder for de sværere tilfælde.

Allerede godkendt til nødbrug

Remdesivir er blevet udviklet af det amerikanske medicinalfirma Gilead og blev oprindeligt udviklet til at behandle Hepatitis C. Det har senere været anvendt mod ebola også.

Præparatet forhindrer virus i formere sig i kroppen.

- Når vi bremser virusformeringen i kroppen, og gør det relativt tidligt i forløbet, så har det en behandlingseffekt, der er relativt overbevisende, siger professor i infektionsmedicin på Rigshospitalet Jens Lundgren, som har stået for den europæiske del af studiet.

I videoen herunder forklarer Thomas Benfield med legoklodser, hvordan præparatet virker:

Lægemiddelstyrelsen i Danmark har allerede for uger siden godkendt Remdesivir til nødbrug i behandlingen af patienter indlagt med Covid-19.

I starten af maj gav Lægemiddelstyrelsen tilladelse til en såkaldt generel udleveringstilladelse til Remdesivir til behandling af Covid-19-patienter i Danmark. Det betyder, at de enkelte hospitalsafdelinger har kunnet søge om tilladelse til at anvende midlet til nødbrug.

Det betyder dog ikke nødvendigvis, at behandlingen med Remdesivir blomstrer op på de danske afdelinger, der tager sig af Covid-19-patienter.

- Hvis det er rigtigt, at det primært har effekt blandt dem, hvor sygdommen ikke er alvorlig nok til at skulle i respirator, kan man måske godt få svært ved at forsvare at bruge præparatet til den gruppe, hvor det virker bedst, af det hensyn at det er godkendt til nødbrug, siger Karsten Juhl Jørgensen.

- For hvis man ikke står og skal i respirator, er der så tale om nødbrug?

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) understreger, at den danske regering ikke kan udtale sig om enkelte sager i forbindelse med godkendelse af lægemidler.

- Men den danske befolkning kan være forvisset om, at der bliver handlet effektivt og hurtigt på de oplysninger om medicin til behandling af Covid-19-patienter, der kommer frem, siger han i et skriftligt citat.

FacebookTwitter