Bedre behandling og færre fejl når patienter og pårørende bliver inddraget

Patienter og pårørende har værdifuld viden, som gør behandlingen på sygehuset bedre og mere effektiv, viser rundspørge.

Helga på 100 år, der har en infektion, får sig en snak med lægen på afdelingen. Efterfølgende får hendes pårørende også besked om, hvad der er besluttet i forhold til behandlingen og det videre forløb. (© dr)

Patienten forstår informationer bedre og er mere tryg under en indlæggelse på et sygehus, hvis læger og sygeplejersker inddrager patienten og måske også patientens pårørende i behandlingen.

Det viser ny repræsentativ undersøgelse, som Lægeforeningen, Dansk Sygeplejeråd og Dansk Selskab for Patientsikkerhed har fået lavet blandt læger og sygeplejersker på de danske sygehuse.

Her mener langt størstedelen af de adspurgte, at patientinddragelse ikke bare giver mere trygge patienter, der forstår, hvad der skal ske, men det også får patienten til at tage et medansvar for behandlingen. Desuden oplever de færre fejl.

Rapporten sætter fokus på et meget vigtigt arbejde på sygehusene, siger Grethe Christensen, der er formand for Dansk Sygeplejeråd,

- Det viser patienterne, at vi er interesseret i at vide noget mere om dem, og hvad de mærker og oplever i forhold til den behandling, de er i gang med. Og de signaler, de sender, er afgørende for, at vi kan justere behandlingen og få den til at virke endnu bedre.

Får rigtigt meget ud af det

På Herlev Hospital i hovedstadsområdet har man gode erfaringer med systematisk og målrettet patientinddragelse på ældremedicinsk afdeling.

Da mange af patienterne er ældre og svækkede, spiller de pårørende en stor rolle.

- Vi får rigtigt meget ud af at involvere de pårørende, for vi får rigtigt mange informationer, som vi har brug for i den videre behandling. Nogle gange er patienterne forvirrede eller hukommelsessvækkede som gør, at de ikke kan bidrage i samme grad som de pårørende, og de ser også nogle gange nogle ting, som patienterne ikke selv ser, forklarer Katarina Rasmussen, der er overlæge på afdelingen.

I starten af en indlæggelse bruger man derfor en del tid på at snakke med både patient og pårørende, og ved hver seng hænger en patienttavle, så patienten og de pårørende altid kan følge med i, hvad der er besluttet.

På patienttavlen skriver man løbende aftaler og planer ind, så patienten og de pårørende kan følge med i, hvad der skal ske. (© dr)

Samtaler sparer tid

Informationer om patientens øvrige liv har stor betydning for behandlingen, forklarer Louise Dam Falkedal, der er afdelingssygeplejerske.

- Det er patienter med mange kroniske lidelser og en lang medicinhistorik. Hvis vi skal behandle dem godt, så er vi nødt til at kende den historie, der ligger bag, og det er patienten og deres pårørende, der kender den.

Udover et bedre patientforløb, så sparer samtalerne tid et andet sted - nemlig i ydertimerne, hvor der typisk er mere travlt på grund af færre på vagt, og hvor det ofte er personale, der ikke kender patienten, forklarer Louise Dam Falkedal.

- Personalet oplever, at det sparer tid på aftenvagter og weekendvagter, at vi i dagtimerne har inddraget de pårørende, så de ikke har brug for at snakke med vagtsat personalet i aften og weekend-timerne, hvor de typisk har mere travlt, fordi vi er færre på arbejde.

Stort potentiale

Karin Friis Bach er både formand for Dansk Selskab for Patientsikkerhed og formand for Sundhedsudvalget i Danske Regioner, som har ansvaret for sygehusområdet.

Hun ser et stort potentiale i, at sygehusene tænker patientinddragelse meget mere ind i hverdagen.

- Men det kræver noget ledelsesbeslutning, et personale der bakker op og så noget systematik, ligesom på Herlev, hvor man siger, at ved de og de lejligheder, spørger vi altid patienterne.

Facebook
Twitter