Bedre indeklima kan hjælpe på skoleelevers indlæring

Indeklimaet i de danske folkeskole er ikke godt nok, og det påvirker især eleverne, når de skal koncentrere sig, viser undersøgelse.

De seneste år er der brugt mange milliarder kroner på renovering af skoler, men ventilation har kun været i fokus i 18 procent af sagerne (arkivfoto). (Foto: Emil Hougaard © Scanpix)

Tung luft og dårligt indeklima i klassen koster koncentration og får eleverne til at præstere dårligere, viser en endnu ikke offentliggjort undersøgelse fra DTU Byg ifølge fagbladet Ingeniøren.

- Testen viste, at dårligt indeklima især påvirker eleverne, når de skal lave koncentrationskrævende opgaver og matematik, mens sammenhængen ikke var helt så tydelig ved eksempelvis læsetest, siger lektor Jørn Toftum.

Testen viser, at eleverne præsterer fem-seks procent dårligere i lokaler, hvor CO2-koncentrationen i luften er over 2.000 ppm (milliontedele, red.).

Et godt ventileret lokale har en CO2-koncentration på omkring 600 ppm.

DTU har tidligere foretaget undersøgelser af indeklimaet på skoler. De viser, at en femtedel af landets skolebørn sidder i lokaler med en koncentration på mere end 2.000 ppm.

I helt op til halvdelen af klasseværelserne er koncentrationen over de 1.000 ppm, som Arbejdstilsynet anbefaler som maksimum.

Kommuner og stat har fra 2009 til 2014 investerede samlet 24 milliarder kroner i skolebyggeri, og langt hovedparten af beløbet er gået til at renovere skoler. Men en gennemgang viser, at ventilation kun var i fokus i 18 procent af sagerne.

De danske skoleledere kalder det skræmmende, at der ikke er sket nogen nævneværdig forbedring af indeklimaet.

/ritzau/

Facebook
Twitter