Bedre sikkerhed i retssale

Politiet bruger flere og flere penge på sikkerhed ved retssager. Derfor overvejer justitsministeriet, at to retsbygninger sikres særligt og udelukkende bruges til de mest sikkerhedskrævende retssager.

Justitsministeriet foreslår, at retten i Glostrup og i Aalborg sikres og bruges til de meget sikkerhedskrævende sager. (Foto: Birgitte Melbye © DR)

Flugtforsøg foran næsen på dommeren. Trusler mod vidner. Politiets udgifter til sikkerhedskontroller ved retssager er stærkt stigende.

En arbejdsgruppe under Justitsministeriet foreslår, at to domstole i Danmark bliver brugt til de sikkerhedskrævende retssager, og at de øvrige domstole bygges om, så nervøse vidner ikke skal møde gerningsmændene i retten.

Det er de store sager om terror, rockere og bandekriminalitet, der for alvor trækker timer hos politiet. Men også helt almindelige sager kræver politiets ressourcer.

- Behovet for at have politiet til stede ved retsmøder for at holde ro og orden, har i de senere år været stigende, siger politikommissær Lars-Christian Borg, pressetalsmand for Københavns Politi.

Tilråb, trusler og slåskamp

Det kan være alt fra tilråb og trusler fra tilskuere, flugtforsøg i selv banale sager, til skilsmisseforældre, der kommer op at slås.

I Justitsministeriet er man opmærksom på problemerne med sikkerheden ved domstolene. I forbindelse med domstolsreformen, hvor de 82 gamle byretter blev skåret til 24 retskredse, blev en række retsbygninger bygget om og sikret.

Men nu foreslår en arbejdsgruppe under Justitsministeriet, at der skal gøres endnu mere. Retssalene i henholdsvis Glostrup og Aallborg skal være permanent sikrede, så de kan klare alle højrisikosager.

- Der skal være skudsikkert glas, sluser til at kontrollere tilskuere for våben og videoovervågning, siger Retspræsident for Københavns Byret, Søren Axelsen.

Vidner måder anklagede

Også de almindelige gamle retssale skal ombygges, så de bliver mere sikre. Der skal være overfaldsalarmer og flugtveje for personalet, og nervøse vidner skal kunne vente i specielle videoovervågede rum.

- Der er situationer, hvor vidner med rette frygter for liv og helbred, siger Retspræsident Søren Axelsen.

- Det er ikke rimeligt, at de skal risikere at møde tiltalte eller dennes familie og venner, tilføjer han.