Behandlingsgarantien genindføres sammen med genåbningen: 'Det hænger simpelthen ikke sammen'

Forhastet og tenderende det uforsigtige, lyder det fra Lægeforeningen.

Mens man forventer, at antallet af indlagte vil stige, åbner man nu også op for behandlingsgarantien til ikke-akutte patienter.

Fra den 1. marts genindføres den udrednings- og behandlingsret i sundhedsvæsenet, der har været suspenderet, siden coronavirus kom til Danmark.

Det har længe været planlagt, men blev slået fast med syvtommersøm under gårsdagens pressemøde i Statsministeriet. Det betyder, at alle patienter igen kan blive undersøgt og udredt indenfor 30 dage.

Den garanti falder sammen med, at genåbningen af landet vil kunne føre til op mod 870 indlagte coronapatienter i midten af april ifølge de beregninger, der ligger til grund for genåbningen.

Og det vil presse kapaciteten på landets sygehuse for meget, lyder det fra Lægeforeningen, der kalder beslutningen "forhastet og tenderende det uforsigtige".

- Nu er vi på vej ind i en potentielt selvskabt tredje bølge, og samtidig giver vi så et løfte til borgerne om, at de kan behandles indenfor 30 dage. Det hænger simpelthen ikke sammen, hvis vi kigger på kapaciteten i sygehusvæsenet, siger Lægeforeningens formand, Camilla Noelle Rathcke.

Derfor opfordrer man klart regeringen til at gentænke løsningen.

- Vi skal behandle op til 900 covid-patienter i april, og samtidig skal vi indkalde folk til operation. Det er et tomt løfte til befolkningen og et yderligere pres på sundhedsvæsenet, siger Camilla Noelle Rathcke.

Sundhedsstyrelsen skriver desuden i et notat om sygehuskapaciteten under covid-19, at et stort antal indlagte coronapatienter vil gå ud over udredningen og behandlingen af andre.

- Sundhedsstyrelsen vurderer, at belastningen af sygehusvæsenet over længere tid ikke bør overstige 3-400 indlagte patienter med positiv test for SARS-CoV-2 svarende til scenarie A, hvis der samtidig skal opretholdes en omtrentlig normal drift i det danske sygehusvæsen, hvor det kan sikres, at alle eller langt de fleste patienter med andre sygdomme end COVID-19 fortsat kan udredes og behandles, står der i notatet.

Hos Dansk Sygeplejeråd bakker man op om Lægeforeningen og kalder beslutningen for uforsigtig og uforståelig.

Sundhedsanalytiker: Regionerne siger reelt, at de ikke kan leve helt op til garantien

DR Nyheders sundhedsanalytiker, Anders Heissel, mener også, at der er for lidt sikkerhed i den garanti, regeringen har udstukket.

- Problemet er, at regeringen genindfører en garanti, som danskerne ikke med sikkerhed kan forvente at få i fuld skala, fordi sundhedsvæsnet er presset og træt. Ikke mindst fordi regeringen påfører sundhedsvæsenet en ekstra byrde oven i den tredje bølge, som er prisen for at genåbne.

Han forstår også godt, hvorfor man hos Lægeforeningen råber vagt i gevær.

- Jeg tror, at man som ansat i sundhedsvæsenet vil se det som en provokation.

Danske Regioner, der driver de sygehuse, der skal sikre garantien, skriver i en pressemeddelelse, at genindførelsen af patientrettigheder er:

- Et vigtigt skridt mod at normalisere sundhedsvæsenet. Presset på hospitalerne er dog stadig stort. Derfor vil vi naturligt nok også se en lavere målopfyldelse af rettighederne, og skulle indlæggelsestallene igen stige kraftigt, kan situationen hurtigt ændre sig.

Danske Regioner har ikke kunnet stille op til interview om, hvad den sidste del af formuleringen helt præcis dækker over, men Anders Heissel vil gerne give sin udlægning.

- Det betyder reelt, at regionerne siger til regeringen, at de ikke kan leve helt op til garantien, siger han.

Danske Patienter: Vi er glade, men er det realistisk?

Hos Danske Patienter er man rigtig glad for, at patienter igen kan blive udredt. Man kan dog have sin tvivl om, hvorvidt det er realistisk, at patienter også kan få den behandling, som behandlingsretten lover dem, inden for 30 dage.

- Det er klart, at i en tid, hvor der kommer øget pres på sundhedsvæsenet, virker det mærkeligt at indføre garantier. Men i forhold til udredningsretten er det bare utroligt vigtigt, at man sender et klart signal til borgerne om, at sundhedsvæsenet er åbent.

- Som Lægeforeningen også er inde på, er spørgsmålet, om det er realistisk med en behandlingsgaranti, når nu sundhedsvæsenet er presset, og vi skal også sikre, at det er de mest behandlingskrævende, der kommer til først, siger formand for Danske Patienter Morten Freil.

Sundhedsminister er klar til at suspendere garantien

Sundhedsminister Magnus Heunicke har ikke haft mulighed for at stille op til interview, men siger i et skriftligt svar til DR Nyheder.

- Jeg forstår bekymringen fra Lægeforeningen og Danske Patienter, og derfor følger regeringen og myndighederne smitteudviklingen særdeles tæt, og regeringen er indstillet på at suspendere rettighederne igen for en periode, hvis der bliver behov for det.

Artiklen er opdateret med citatet fra Sundhedsstyrelsens notat.

FacebookTwitter