Behov for flere og større veje

Der skal bygges flere og større veje til den voksende biltrafik, lyder det i den seneste version af Infrastrukturkommissionens rapport. Miljø- og klimahensyn står der til gengæld ikke meget om i rapporten

Der skal bygges flere og større veje for at løse problemet med de lange bilkøer. Sådan lyder anbefalingen fra Infrastrukturkommissionen.

Regeringens trafikeksperter lægger i en rapport op til en massiv udbygning af motorvejsnettet og dermed en udvidelse af privatbilismen.

Information er kommet i besiddelse af den seneste version af Infrastrukturkommissionens rapport, og meget tyder på, at den endelige version af rapporten, der bliver offentliggjort lige efter nytår, vil være mere eller mindre identisk med denne udgave.

Her anbefaler man blandt andet større og flere veje, som for eksempel en udbygning af Køge Bugt motorvejen og motorvejene omkring Vejle Fjord og mellem Odense og Middelfart.

Dynamisk skiltning og køvarsling

Der er også en række forslag til at gøre trafikken mere smidig, som for eksempel dynamisk skiltning, digitale vejkort og bedre køvarsling. Alt sammen for at gøre bilkøerne mindre.

Men ifølge rapporten har ”kommissionen ikke forholdt sig til hele spørgsmålet om transportområdets overordnede organisering, finansiering og beskatning, herunder for eksempel road pricing”.

Rapporten har også en række forslag til, hvordan man kan udbygge den kollektive transport. For eksempel bliver det foreslået, at man kan bygge en letbane ved Århus, udvide Metrocityringen ved København og udbygge banenettet mellem København og Ringsted.

Glider af på vigtige områderMiljø og klima er ikke helt fraværende i rapporten. For eksempel hedder det, at ”en fortsat udbygning af infrastrukturen vil kræve yderligere fokus på natur- og miljøværdier”, og at ”de forventede stigninger i trafikmængderne indebærer en risiko for, at trafikkens miljøpåvirkning vil vokse.

Men ifølge trafikforsker Per Homann Jespersen fra RUC er rapportens afsnit om miljø blot pæne hensigtserklæringer uden sammenhæng med rapportens øvrige anbefalinger.

Per Homann Jespersen mener, at Infrastrukturkommissionen i den nye rapport glider af, når det kommer til kontroversielle områder.

For eksempel opfordres regeringen til at komme med konkrete forslag til, hvordan den kollektive trafik kan styrkes i Hovedstadsområdet, og et sted står, at der "udarbejdes en samlet plan for klima og transport", og det er ikke godt nok, siger han.

Opgaven er ikke løst

Også fra politisk hold er der hård kritik af den nye rapport. SF's trafikordfører Pia Olsen Dyhr er dybt skuffet over kommissionens konklusioner.

Kommissionen har jo slet ikke vurderet, hvilken konsekvens investeringerne i nye veje får for Danmarks CO2-udslip. De har siddet i et år og haft mulighed for at løfte debatten, men det er ikke sket. Kommissionen har altså ikke løst sin opgave”, siger hun.

Venstres trafikordfører Kristian Pihl Lorentzen mener til gengæld at kommissionen har inddraget miljøspørgsmål på en tilfredsstillende måde.

- Det er mit klare indtryk, at miljø er tænkt ind i langt de fleste dele af Infrastrukturkommissionens arbejde. Så jeg ser ingen anledning til at kritisere kommissionen, siger Kristian Pihl Lorentzen.