Beregner: Hvornår kan du gå på pension - og hvor langt bliver dit otium?

Dem, der fyldte 65 år sidste år, får i gennemsnit det længste pensionistliv.

Det politiske mål er, at vi skal have 14,5 år på pension. Men måske bliver dit otium længere? (Foto: Emil Thorbjörnsson © DR Nyheder)

Folkepensionsalderen er en brandvarm politisk kartoffel, og på Christiansborg lægger partierne arm om, hvem der må gå på pension hvornår.

Indtil de måtte blive enige om noget andet, er det dog alene din fødselsdato, der afgør din folkepensionsalder.

Ved at indtaste din fødselsdato i beregneren herunder kan du se, hvornår du på baggrund af de nuværende regler og fremskrivninger kan forvente at gå på folkepension. Du kan også se, hvor langt et pensionistliv du kan forvente at få.

Ikke samme otiumslængde

Det politiske mål er, at danskerne skal have 14,5 år på pension.

Men da kvinder generelt lever længere end mænd, er det typisk også kvinderne, der har flest år som pensionister.

Når du ser længden af dit eget otium, vil du formentlig have grund til at misunde dem, der sidste år fyldte 65 år.

De kan nemlig i snit se frem til næsten 18 år på pension.

Fakta om pensionsberegneren

  • Prognosen for udviklingen i middellevetid er baseret på DREAM og Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivning 2018. Middellevetiden er beregnet ud fra en 60-årig mand og en 60-årig kvinde i hvert enkelt årstal.

  • DREAM-gruppen er en uafhængig institution, der laver langsigtede strukturanalyser af den danske økonomi.

  • Prognosen for udviklingen i folkepensionsalderen er lavet af Finansministeriet på baggrund af prognosen for udviklingen i middellevetiden.

  • Stigningen i folkepensionsalderen er vedtaget for de kommende år. Men yderligere stigninger længere ude i fremtiden skal godkendes politisk.