Beskæring af børnepenge vil ramme 100.000 børnefamilier

Regeringens 2025-forslag om at beskære i børne- og ungeydelsen vil ramme ressourcesvage familier hårdest, viser analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

Det er oftere ressourcesvage børnefamilier, der har tre børn eller flere, end hos ressourcestærke børnefamilier. (Foto: © Morten Stricker, Scanpix)

Regeringen har i deres 2025-plan bebudet, at de vil beskære børne- og ungeydelsen, populært kaldet børnepenge, for familier med mere end to børn.

I regeringens forslag vil familier, der har tre børn, miste en fjerdedel af ydelsen for det ældste barn, mens ydelsen helt bortfalder for det ældste barn, når en familie har fire børn.

Beskæringen af børne- og ungeydelsen vil ifølge Arbejderbevægelsens Erhvervsråds (AE) analyse af regeringens forslag, som de har lavet for DR Nyheder, ramme næsten 100.000 børnefamilier i Danmark. Det svarer til hver syvende børnefamilie.

Fattige familier rammes hårdest

AE’s analyse viser, at 12,1 % eller ca. 81.000 af de danske børnefamilier har tre børn og vil derfor blive reduceret 25 procent i børnepenge for det ældste barn.

2,4 procent eller ca. 16.000 af børnefamilierne har fire børn eller mere, hvilket betyder, at de helt mister børnepenge for de ældre børn.

De børnefamilier, der bliver ramt af beskæringen, er fortrinsvis fattige børnefamilier, fortæller Mie Dalskov Pihl, chefanalytiker hos AE, der står bag analysen.

- Regeringens bebudede beskæring vil klart ramme de fattigste børnefamilier hårdest – langt mere end de rigeste familier. Ikke nok med at det er 100.000 børnefamilier, der bliver ramt, så er det heller ikke ligeligt fordelt, når man ser på indkomst.

- Knap 5.000 børnefamilier blandt de 10 procent fattigste vil blive ramt, mens det omvendt kun drejer sig om ca. 500 børnefamilier blandt de rigeste 10 procent. Groft sagt, så bliver de fattigste familier ramt ti gange hårdere end de rigeste, siger Mie Dalskov Pihl.

En del af forklaringen er, at det oftere er ressourcesvage børnefamilier, der har tre børn eller flere, end de ressourcestærke børnefamilier.

Fordeling af børnefamilier med børn under 18 år, 1. januar 2015

Forklaring: 44,1 pct. har et barn (mørkeblå). 41,4 pct. har to børn (lyseblå). 12,1 procent har tre børn (lysegrå) 2,4 pct. har +fire børn (mørkegrå) Kilde: Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Vil føre til mere fattigdom

Hos Socialrådgiverforeningen er man ikke overrasket over, at tallene fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd viser, at beskæringen i børnepengene rammer ressourcesvage og lavtlønnede familier.

- Regeringens foreslåede besparelser vil ramme de udsatte og de lavtlønnede utroligt hårdt, fordi børnepengene er en stor del af deres økonomiske råderum i forhold til andre indkomstgrupper, siger næstformand i Socialrådgiverforeningen, Niels Christian Barkholt.

Det vil ifølge Socialrådgiverforeningen få den konsekvens, at de ressourcesvage børnefamilier eksempelvis vil have færre penge til mad og ikke have råd til fritidsaktiviteter. Det vil skade deres sundhed, føre til yderligere social isolation og i høj grad påvirke børnenes læring og dermed deres sociale mobilitet.

- Vi ved fra SFI (Det Nationale Forskningscenter for Velfærd red.), at bare et års økonomisk fattigdom har store konsekvenser for, om børn klarer sig godt uddannelsesmæssigt på længere sigt.

- Så når det økonomiske råderum bliver mindre, vil det påvirke børnenes udviklingsmuligheder som børn og på længere sigt påvirke deres uddannelsesmuligheder, siger Niels Christian Barkholt.

Ingen stortdriftsfordele

Regeringen har som argument for den foreslåede beskæring sagt, at der er stordriftsfordele hos de store børnefamilier, men det argument køber Socialrådgiverforeningen slet ikke.

- Det kan være, at der for de ressourcestærke familier kan være tale om stordriftsfordele. Men hos ressourcesvage familier kan man ofte ikke høste en stordriftsfordel. Der er ikke meget at arve, da storebror eller storesøster ikke har noget at give videre. Børnepengene er en stor del af deres indtægtsgrundlag og går i højere grad til familiens basale fast udgifter som for eksempel mad.

- Besparelsen her vil være endnu et uforståeligt og unødvendigt indgreb fra regeringen, som er fattigdomsproducerende på linje med kontanthjælpsloftet og integrationsydelsen, siger Niels Christian Barkholt.

https://www.facebook.com/DRNyheder/posts/1265613613489160