Besked til far efter tab af 18-årig søn: Christopher kunne være i live

Hård kritik af Hvidovre Hospital: Begik fejl, natten inden Christopher Licht Jensen døde af meningitis.

- Det er hårdt at se på skrift, at han havde en chance. At han kunne være overlevet.

Dion Licht Jensen mistede 30. januar i år sin søn. Christopher Licht Jensen døde af smitsom meningitis, den dag, han fyldte 18 år.

Som DR tidligere har fortalt, har Hvidovre Hospital indtil nu afvist, at hospitalet begik fejl i behandlingen af den 18-årige dreng.

Men nu har Dion Licht Jensen fået både Styrelsen for Patientsikkerhed og Patienterstatningen ord på, at Hvidovre Hospital begik fejl.

Samtidig har Patienterstatningen slået fast, at Christopher Licht Jensen med al sandsynlighed kunne være overlevet, hvis han ikke var blevet udskrevet fra Hvidovre Hospital.

- Når man ser det på skrift, bliver tragedien jo virkelig. Så bliver svigtet mere håndgribeligt, siger Dion Licht Jensen.

Dion Licht Jensen var med, da hans søn med høj feber og hovedpine ankom til Hvidovre Hospitals akutmodtagelse den 29. januar 2017 klokken 22:36.

To timer senere blev det i journalen noteret, at drengen havde stærke smerter bag begge ører som udstrålede til tindingerne. På en skala fra 0 til 10, hvor 10 svarer til den sværest mulige smerte, havde Christopher Licht Jensen smerter svarende til 8.

Han fik taget blodprøver, som ikke viste tegn på en bakteriel infektion som for eksempel smitsom meningitis.

Artiklen fortsætter under grafikken.

Kort før klokken to om natten blev Christopher Licht Jensen udskrevet, uden at der blev taget en prøve fra hans rygmarv. Den kunne have givet svar på, om han havde meningitis, selvom blodprøverne ikke pegede i den retning.

Om formiddagen 30. januar blev Christopher Licht Jensen indlagt igen.

Men det var for sent. Sidst på eftermiddagen døde han.

Christopher Licht Jensen gik i gymnasiet frem til sin død og var ifølge sin far en dreng. der tænkte meget på andre. (Foto: PRIVAT © privat)

Styrelsen for Patientsikkerhed skriver i sin afgørelse, at det ”ikke var forsvarligt”, at Christopher Licht Jensen blev udskrevet den 30. januar 2017 om natten, ”uden at der enten blev foretaget en undersøgelse af rygmarvsvæsken for at afklare, hvorvidt han havde meningitis”.

Speciallæge og lektor i infektionssygdomme ved Aarhus Universitet, Carsten Schade, har for DR set på Christopher Licht Jensens behandlingsforløb og har læst afgørelsen fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

- Jeg er helt enig i vurderingen om, at man enten må udføre lumbalpunktur (rygmarvsprøve red.) eller beholde patienten til observation, hvis man ikke kan udelukke meningitis. Så det er en helt rigtig afgørelse, og jeg håber, at den kan være med til at ændre praksis, siger han.

Kunne have været i live

Patienterstatningen vurderer også, at Hvidovre Hospital skulle have beholdt Christopher Licht Jensen om natten, så personalet kunne holde øje med, om han fik det værre eller bedre.

- Havde man gjort det, ville man have opdaget symptomerne på meningitis, når de kom under observationen. Så ville man have kunnet handlet og have givet ham antibiotika, og så vurderer vi, at han kunne have været i live i dag, siger Karen-Inger Bast, der er direktør i Patienterstatningen.

Da Dion Licht Jensen fik afgørelserne fra myndighederne, vakte det blandede følelser.

- På den ene side var det et slag i mellemgulvet. Jeg følte tomhed og smerte. På den anden side var det befriende at få papir på min egen fornemmelse af, at Christopher ikke fik den chance, han skulle have haft, siger han.

’En tragisk hændelse’

I juni var Dion Licht Jensen til møde med en overlæge på Hvidovre Hospital. Han gik til mødet for netop at få svar på, om hospitalet betragtede behandlingen af hans søn som en fejl eller ej, fortæller han:

- Lægen var meget ked af det på vores og Christophers vegne, men der var ikke nogen indrømmelse. Det var ikke noget, der mindede om en erkendelse af, at der var begået en fejl, siger Dion Licht Jensen.

- I stedet blev jeg rådet til at betragte hans dødsfald som et uheld på linje med alle mulige andre tragiske hændelser. Som noget ingen kunne have forhindret. I dag ved jeg så, at det kunne lægerne lige præcis. De kunne have forhindret, at min søn døde.

Dion Licht Jensen husker, at hans søn græd af smerte, da han var indlagt på Hvidovre Hospital. (Foto: PRIVAT)

I et brev fra den pågældende overlæge til Styrelsen for Patientsikkerhed skriver lægen, at behandlingen på Hvidovre Hospital blev ”udført korrekt”. I brevet, DR er i besiddelse af, står:

- Ingen ville på det tidspunkt med de data der var til rådighed, og den sygehistorie der var refereret til, kunne forudse, at lige denne patient havde begyndende meningokok sepsis (smitsom meningitis red.).

Hvidovre: Vi begik en fejl

Direktør på Hvidovre Hospital, Birgitte Rav Degenkolv, erkender efter afgørelserne fra Styrelsen fra Patientsikkerhed og Patienterstatningen, at hospitalet begik fejl i behandlingen af Christopher Licht Jensen.

- Når vi nu kigger på de kritikpunkter, vi har fået, så må vi jo erkende, at ja det gjorde vi. Vi sendte Christopher for tidligt hjem, siger hun.

Hvordan kan det være, at der skal en afgørelse til, før I kan se, at her er sket en fejl?

- Der har stået nogen, der har været der i situationen, og beskrevet, at de på det tidspunkt ikke mistænkte meningitis. Med de symptomer, der var, mente de, at det var forsvarligt at sende Christopher hjem.

- Efterfølgende får vi så nogle andre øjne på, som giver os et pejlemærke på, hvordan vi kunne have gjort det her anderledes. Det tager vi selvfølgelig til os og prøver at arbejde det ind i alle vores retningslinjer efterfølgende. Det er jeg sådan set rigtig ked af, at vi ikke er kommet frem til tidligere.

Hvorfor?

- Fordi det er rarest, hvis organisationen kan lære selv og hele tiden er kritisk over for den behandling, vi selv giver.

Birgitte Rav Degenkolv har været direktør for Hvidovre og Amager Hospital i København siden 1. marts 2017. Hun var konstitueret direktør samme sted, da Christopher Licht Jensen var indlagt på Hvidovre Hospital i januar 2017. (Foto: Dr)

Dion Licht Jensen har været til møde her og har fået at vide, at han skule betragte dødsfaldet som et tragisk uheld. Er du enig i, at det er sådan, at han skal se på det, der er sket på Hvidovre?

- Nej, nu påtager vi os jo et ansvar for, at vi har sendt Christopher hjem tidligt i forløbet og ikke beholdt ham lidt længere. Vi ved jo ikke, hvordan udfaldet ville have været. Men vi påtager os det ansvar, der ligger i, at vi ikke har observeret ham længere, end den tid han var her.

Hvordan mener du i dag, at faderen skal betragte det?

- Det ved jeg ikke, hvad jeg skal sige til. Han skal betragte det som en rigtig ulykkelig hændelse, hvor vi påtager os et ansvar for at have sendt Christopher hjem for tidligt uden at have observeret ham på tilstrækkeligt grundlag.

Hvad får det af konsekvenser, at I ikke gjorde det?

- Det får de konsekvenser, at vi retter ind på alle vores anbefalinger her og prøver at minimere risikoen for, at det samme kan ske en gang mere.

Mindre almægtige

Dion Licht Jensen håber, at Hvidovre Hospital lærer af hans søns død og opfordrer til, at hospitalet bliver mere imødekommende.

- Jeg håber, at de viser en større ydmyghed i forhold til patienter og pårørende, som har en reel klagesag. At de måske fremstår knapt så almægtige.

I Dion Licht Jensens stue i København står en ramme med et foto til minde om hans søn.

Sådan får du erstatning via Patienterstatningen

  • Patienterstatningen hjælper patienter med at få den erstatning, som de efter loven har krav på.

  • Ordningen dækker skader efter behandling og lægemiddelskader.

  • Patienter kan gratis anmelde en skade til Patienterstatningen.

  • Erstatninger for behandlingsskader betales af regioner og forsikringsselskaber, mens Sundheds- og Ældreministeriet betaler for lægemiddelskaderne.

  • Der er forskel på at klage og søge erstatning.

  • Ønsker man at klage over en læge eller behandlingen på en afdeling, skal det ske til Styrelsen for Patientsikkerhed.

  • Styrelsen kan bl.a. give en læge kritik eller sætte en afdeling under tilsyn, men forholder sig ikke til, om patienten har ret til erstatning.

  • Kilde: Patienterstatningen

FacebookTwitter