Besparelser rammer de svage elever

Knapt halvdelen af landets kommuner lægger op til besparelser på folkeskoleområdet, viser en undersøgelse fra Danmarks Lærerforening. Sparekniven rammer de allersvageste elever.

46 af landets kommuner planlægger at spare på specialundervisningen. (Foto: Camilla Faurholdt-Löfvall © DR)

Ordblinde, autister og børn med adfærdsvanskeligheder bliver hårdt ramt at kommunernes besparelser.

En undersøgelse, Danmarks Lærerforening har lavet i forbindelse med kommunernes budgetforhandlinger med regeringen, viser, at knapt halvdelen af landet kommuner planlægger besparelser på folkeskoleområdet.

Går ud over de svageste

Og det er især de svageste elever, der kommer til at mærke sparekniven.

47 procent af kommunerne har planer om at spare på specialundervisningen enten i form af forringet støtte til elever med særlige behov eller nedskæringer i den specialpædagogiske indsats.

- Dette er en kæmpe blodtud til den danske folkeskole. I et desperat forsøg på at holde sig indenfor regeringens snævre rammer lægges der i nogle kommuner op til besparelser, som forældre, ledere og lærere oplever som noget nær en massakre, siger formand for Danmarks Lærerforening, Anders Bondo Christensen.

Rammer selvværdet

Ordblindeforeningens formand frygter, at flere ordblinde vil ende uden en uddannelse som følge af besparelserne.

- Det her vil ramme ordblinde børn i høj grad. De bliver overset og får ikke de færdigheder i skolen, de skal have. Og så får de ingen uddannelse, får lavt selvværd og problemer i forhold til andre mennesker, siger Hans-Pauli Christensen, formand for Ordblindeforeningen.

- I det lange løb kan de blive en større udgift for kommunerne.

Facebook
Twitter