Bestyrelsesmedlem i Matas: Kvinderne er valgt ud fra kompentencer og ikke køn

Et stigende antal kvinder sidder i de danske bestyrelser, viser ny undersøgelse fra Dansk Industri.

I Matas' bestyrelse sidder der lige nu tre mænd og tre kvinder. (Foto: Liselotte Sabroe/Scanpix 2017) (Foto: liselotte sabroe © Scanpix)

Flere kvinder skal stræbe efter topposter i virksomheder, hvis antallet af kvinder i bestyrelser skal fortsætte med at stige. Rekrutteringsgrundlaget er nemlig den helt store udfordring.

Det mener Birgitte Nielsen, der er bestyrelsesmedlem i Matas sammen med to andre kvinder og siden 2006 har arbejdet professionelt med bestyrelsesarbejde.

Det er glædeligt, at vi har fundet to super gode kvinder, der er blevet valgt, fordi de kan, og ikke fordi de er kvinder

Birgitte nielsen, bestyrelsesmedlem i matas

- Vi skal have et grundlag at rekruttere ud fra. Vi skal have flere kvinder, der går hele vejen i et karriereforløb og ikke dropper det, når det pludselig bliver slidsomt med arbejdstider, og man skal have det hele til at hænge sammen med familien, siger hun og fortsætter:

- Der taber vi nogen på gulvet, fordi det praktisk bliver vanskeligt. Og det er dér, der skal sættes ind.

Ifølge hende giver det nogle vigtige kompetencer, hvis man har været på et højt ledelsesniveau, inden man sætter sig og skal spare med en direktion i et bestyrelselokale.

En ny undersøgelse fra Dansk Industri, som er lavet på baggrund af tal fra Erhvervsstyrelsen, viser, at andelen af kvinder i danske børsnoterede virksomheders bestyrelser er steget fra 10 procent til 17,4 gennem de seneste tre år.

Kunne ligeså godt have valgt en mand

Der sidder i dag tre kvinder og tre mænd i Matas' bestyrelse. I juni måned indtrådte to nye bestyrelsesmedlemmer. Begge var kvinder, men ifølge Birgitte Nielsen, var det ikke køn, der fyldte i ansættelsesprocessen.

- Det kunne ligeså godt være en mand, der besad de kompetencer, som kvinderne har. Det er glædeligt, at vi har fundet to super gode kvinder, der er blevet valgt, fordi de kan, og ikke fordi de er kvinder, siger hun.

Ligeså slemt det kan være at sidde ti kvinder i et kontorlokale, ligeså kedeligt må det være at sidde ti mænd

Birgitte nielsen, bestyrelsesmedlem i matas

Ifølge hende har Matas ikke en specifik indsats for at få flere kvinder ind i bestyrelsen, andet end de søger efter at leve op til, at kvindekønnet skal være repræsenteret med mindst en tredjedel. Derfor ville det ikke være indenfor målet at ansætte to mænd til de nye medlemsposter.

- Matas er en virksomhed, der bevæger sig i et univers, hvor de fleste af de kunder, vi har, er kvinder. Så ud fra det sæt, kunne man sige, at det ville være besynderligt, hvis ikke der sad kvinder i bestyrelsen. Men vi kunne ligeså godt have valgt en kvinde og en mand ind, forklarer hun.

Styrker arbejdet

Selvom der er fokus på kompetencer, når der skal vælges nye bestyrelsesmedlemmer, er Birgitte Nielsen tilhænger af, at der er en balance i antallet af mænd og kvinder.

Udover sin plads i bestyrelsen i Matas har Birgitte Nielsen seks andre bestyrelsesposter. Her oplever hun, at der bliver skabt de bedste resultater, når der er en diversitet i bestyrelsen.

- Jeg synes, det giver en god stemning. Vi har forskellige måder at udtrykke os på og arbejde på. Ligeså slemt det kan være at sidde ti kvinder i et kontorlokale, ligeså kedeligt må det være at sidde ti mænd, siger hun og uddyber:

- Jeg husker en bestyrelsesformand i et tidligere selskab, der sagde, at han synes bestyrelsesarbejdet var blevet sjovere og mere interessant, efter der var kommet kvinder ind i bestyrelserne.

Kvinder i bestyrelser

  • I 2013 trådte en ny lov i kraft, der skulle få flere kvinder ind i bestyrelserne i Danmark. Det betød blandt andet, at virksomheder skal opstille måltal for andelen af kvinder i bestyrelsen samt udarbejde en politik for at øge andelen af kvinder på de øvrige ledelsesniveauer.
  • Regeringen vil evaluere loven om kønssammensætning i virksomhederne til efteråret.