Biavler mistede halvdelen af sine bier: Det er trist at se

Bier laver ikke bare honning, men bestøver en stor del af vores afgrøder. Uden bier ingen danske jordbær og æbler, lyder det fra forsker i bisygdomme.

Jens Svendsen har været biavler i 25 år. I år døde halvdelen af hans bier i løbet af vinteren. Det har han aldrig prøvet før.

Jens Svendsen fra den lille by Gredstedbro har været biavler i mere end 25 år.

I den tid har han flere gange oplevet at miste bier, men ikke på samme måde som i år. Da han i foråret kom ud og løftede låget på sine bistader lå der en masse foder tilbage, men halvdelen af hans bier var væk.

- Jeg måtte bare gå og samle det hele sammen, siger han.

- Det er jo trist at se. Man har gjort så meget ud af at få dem godt indvintret og behandlet for varroamider og alt muligt, og så er det hele bare væk, siger han.

Hver femte bifamilie er død

Danmarks Biavlerforening kunne tidligere i dag fortælle, at bidøden er vokset for fjerde år i træk, og at hver femte bifamilie i år er død i løbet af vinteren.

For biavlerne har det blandt andet betydet, at de skulle ud og investere i nye bifamilier, som på grund af massedøden steg voldsomt i pris.

- Nogle familier blev solgt til 1.200 og 1.400 per styk, og hvis man så har mistet 40-50 stykker, så er det jo 70.000 plus moms, siger Jens Svendsen.

Biernes død handler dog langt fra kun om biavlere og honningproduktion. For bierne har en langt vigtigere funktion som bestøvere af vores afgrøder.

I kroner og ører er biernes arbejde for dansk landbrug og frugt- og bæravl alene anslået en værdi på mindst en milliard kroner.

- Bierne er meget vigtige for bestøvning. Det er derfor, at jeg har det her job med at passe på bierne. Det er ikke for at få honning, siger Per Kryger, seniorforsker på Aarhus Universitet med speciale i bisygdomme på Aarhus Universitet.

- I både frugtplantager og på marker kan vi slet ikke undvære bierne (...). Hvis de ikke er der, kan det blive svært at få æbler fra Danmark, jordbær fra Danmark, alle de her planter, som vi elsker at spise og som giver gode vitaminer.

Ingen ved præcist hvorfor

Ingen har endnu kunnet slå fast, hvad bidøden, der er udbredt over hele verden, skyldes. I USA har fænomenet været så voldsomt, at hele kolonier er kollapset, og derfor har bidøden her fået navnet Colony Collapse Disorder (CCD).

Bidøden rammer både vilde bier og honningbierne, og ingen har endnu fundet forklaringen på, hvad den skyldes.

Forskerne er dog enige om, at der er flere grunde til bidøden, forklarer Per Kryger.

Den største synder er ifølge Per Kryger en lille parasit - varroamide - der for omkring 25 år siden har sneget sig ind i landet fra Asien.

- Den slår vores bier ihjel, hvis ikke biavlerne får den bekæmpet, siger han og lægger dermed en del af ansvaret for bidøden på biavlernes skuldre.

- Nogle biavlere er gode til at holde den nede, andre er ikke så dygtige til at holde den på et så lavt niveau, at den ikke gør skade.

Landbrugets rolle

Et andet problem er manglen på mad og steder at være for bierne. Fordi vi på store arealer dyrker samme afgrøder, betyder det, at føden til bierne ikke er varieret nok, og at der kun er mad nok til dem i den periode, hvor afgrøden blomstrer. Dertil kommer at vi mange steder ikke længere har marksskel med træer og vilde blomster, og at landmændene er blevet lidt for dygtige til at udrydde det ukrudt, som er vigtige ernæringskilder for bierne.

- Landbruget spiller også en rolle. Det der intensive landbrug, vi har i øjeblikket, med masser af grønne marker er ikke rigtig godt for bierne. De kan ikke finde føde ude i naturen, siger Per Kryger.

Det er et problem, som biavler Jens Svendsen kender. Han deltog sidste år i et forsøg, hvor fødegrundlaget for hans bier blandt andet blev undersøgt.

- I det område her kommer 95 procent af det pollen, bierne samler, fra fire planter. Det er pollen, mælkebøtter, raps og kløver. Så tyndt er biernes fødegrundlag, siger han.

En tredje forklaring kan være, at sprøjtemidler, som vi måske ikke anser for farlige, alligevel er det for bierne. Ikke mindst fordi de er i kontakt med mange forskellige planter, og der dermed kan opstå cocktaileffekter af sprøjtemidlerne, som vi ikke kender til endnu.

Biovervågning

For at dæmme op for problemet har Dansk Biavlerforening startet et nyt overvågningsprogram, hvor udvalgte biavlere skal holde ekstra godt øje med tegn på sygdom og andre skadegørere.

Derudover vil den pollen, som bierne samler, blive screenet for pesticider, så man kan få et bedre overblik over, hvad bierne er udsat for.

Biavler Jens Svendsen håber, at Dansk Biavlerforenings indsats vil kaste mere lys over, hvorfor så mange af hans bier ikke overlevede vinteren.

- Jeg synes bare, at de skal prøve at finde ud af det i Danmarks Biavlerforening. Folk har hundrede ideer om, hvad det kan være, og der er ingen, der ved det. Præcist i hvert fald, siger han.

- Så det er lidt op ad bakke at være biavler nogle gange.