Bilos og brændeovne dræber en københavner om ugen

Luftforurening udledt i København tager livet af 67 københavnere pr. år og gør flere syge.

Hver eneste uge dør en københavner på grund af luftforurening, der bliver udledt i København og på Frederiksberg.

Det viser en ny rapport fra DCE, Nationalt Center for Miljø og Energi under Aarhus Universitet, som er bestilt af Københavns Kommune.

Rapporten konkluderer, at 67 københavnere hvert år mister livet før tid af lokale kilder til forurening, og at det særligt skyldes bestemte kilder til luftforurening.

- Det er udledning fra brændeovne og vejtrafik, der udgør de største kilder inden for Københavns grænser, fortæller Jørgen Brandt, der er seniorforsker på Aarhus Universitet og en af forfatterne bag rapporten.

I trafikken er det særligt udstødningsgassen fra diesel-biler, som har en sundhedsskadelig effekt. Varebiler, store lastbiler og busser bidrager også til en stor del af forureningen i hovedstaden på trods af, at de udgør en lille procent del af trafikken.

Luftforurening gør folk syge

De lokale kilder til luftforurening i København er ikke kun skyld i tidligere dødsfald, men gør også københavnerne syge.

Ifølge rapporten er den årsag til næsten 1.500 af københavnernes ugentlige sygedage, og på årsbasis forårsager den lokale luftforurening 12 tilfælde af lungekræft, 76 tilfælde af bronkitis og godt 20.000 episoder med hoste blandt børn og voksne.

Luftforureningen rammer særligt børn hårdt, men det er især svagelige og ældre, der i forvejen har luftvejslidelser eller hjertekarsygdomme, der ender med at dø for tidligt af luftforureningen.

Bedre luft på landet

Rapporten slår fast, at det er betydeligt mere risikofyldt af bo inde i selve København og på Frederiksberg end i kommunerne rundt om hovedstaden på grund af den høje partikelforureing og befolkningstæthed.

Seniorforsker Jørgen Brandt forklarer videre, at danskere bosat på landet generelt er udsat for mindre luftforurening.

- Inde i byerne får de alt det, der er på landet plus et yderligere bidrag fra de kilder, der ligger inde i byen. Så man er mere udsat, hvis man er inde i byerne, siger han.

Der er dog ikke så slemt at bo i byen, hvis man undgår de trafikerede gader.

Tidligere forskning har vist, at personer, der bor inden for 50 meter af en stærkt trafikeret vej, har øget risiko for at dø for tidligt af hjerte- og lungesygdomme. I forhold til motorveje er afstanden 100 meter.

Dr.dk sætter i denne uge fokus på luftforurening og har brug for din hjælp. Har du problemer med luftforurening, så send en mail til 1212@dr.dk. Beskriv problemet og din præcise adresse.