Blågrønalger i Køge Bugt

Køge Bugt har fået besøg af en større mængde blågrønalger, som kan give allergi og i værste fald føre til forgiftning. Danmarks Miljøundersøgelser har sporet algerne ved badeanstalten i Køge.

Køge Bugt har fået besøg af en større mængde blågrønalger, somkan give allergi og i værste fald føre til forgiftning.

Danmarks Miljøundersøgelser har sporet algerne ved badeanstalteni Køge. Dog ligger de rigtig store og giftige mængder af alger sålangt væk som Finske Bugt, oplyser Miljøundersøgelserne.

Ved Avedøre og Brøndby er vandet stadig klart, lydermeldingen.

Symptomerne på algeforgiftning erhovedpine, hudirritationer, feber, kvalme og diaré. Søglæge.

Børn, ældre og allergikere bør passesærligt på.

Lad ikke børn og hunde lege i vandmed kraftige skumdannelser.

Bad ikke hvis vandet er megetgrumset, og der flyder plamager rundt på overfladen.

Kig efter gule/røde flag, der advarermod badning.

Varmt vejr godt for algerne

Der er fortrinsvis kyster, der vender hos øst, som er mest udsattefor de giftige krabater. Juli og august er som regel de værstemåneder, især hvis varmt vejr kan nærer væksten.

De blågrønne alger kan give maveonde, diarré og hudirritation,som følge af det levergiftstof som algen producerer. Stoffet kangive blødninger i leveren og i mavetarmkanalen. Men det er yderstsjældent, at mennesker får en alvorlig forgiftning.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk