Bliv behandlet af læger over alt i EU - og få alle pengene tilbage

Nye regler giver adgang til at få refunderet lægebesøg, medicinkøb og småoperationer i udlandet

Tag til praktiserende læge i Tyskland eller få din kikkertoperation i knæet på et sygehus i Sverige og få regningen refunderet herhjemme. (Foto: Niels Aage Andersen- DR)

Tag til praktiserende læge i Tyskland, eller få din kikkertoperation i knæet på et sygehus i Sverige og få regningen refunderet herhjemme. Det er nogle af de nye rettigheder, som danskerne får som følge af et EU-direktiv, der træder i kraft i morgen. Patienter kan også, som noget nyt, få tilskud til medicin, de køber i udlandet. I dag er det kun, når man indløser sin recept herhjemme, at man får tilskud.

De nye regler fremgår af et lovforslag, der er på vej gennem Folketinget.

Klarere og mere omfattende regler

Det er allerede i dag muligt at opsøge nogle behandlinger i et andet EU-land på Danmarks regning. EU-domstolen har nemlig fastslået nogle rettigheder i en række domme. Men EU-direktivet gør patienternes retsstilling langt bedre. Det siger lektor i sundhedsjura ved Syddansk Universitet, Kent Kristensen.

- For danske patienter betyder det, at der kommer klare regler for, hvad man kan få tilskud til, og hvornår man kan få refunderet en behandling, som man får i et andet EU-land, siger Kent Kristensen.

Og regionernes patientvejledere får pligt til at informere og vejlede patienter om, hvordan de får behandling i udlandet, og hvad de i givet fald kan få betalt.

- Så man forsøger at løse nogle af de uklarheder, der har været, som måske har afholdt nogen fra at søge behandling i udlandet, siger Kent Kristensen.

Krav om forhåndsgodkendelse

Efter de nye regler kan man uden videre tage til praktiserende læge i udlandet. Man kan også opsøge en speciallæge, blot man har en henvisning ligesom herhjemme. Og så kan man vælge at få en lettere operation i et andet EU-land og få den refunderet herhjemme uden at spørge først. Men ved en lang række behandlinger skal man søge forhåndsgodkendelse hos sin region. Det fremgår af regeringens lovforslag.

Paraplyorganisationen Danske Patienter mener, det kan gøre det vanskeligt for mange patienter at bruge de nye muligheder. Men formanden for Danske Regioner, Bent Hansen, mener, at det er nødvendigt.

- Hvis man skal have behandling i udlandet, skal det godkendes fagligt. For når man sender en godkendelse åbner man også for at skulle udskrive en check, og vi skal være sikre på, at man bruger pengene rigtigt, siger Bent Hansen.

Han mener, det skal være undtagelsen frem for reglen, at man bruger et behandlingstilbud i udlandet.

- Det kan for eksempel være, når man er på ferie eller udstationeret i forbindelse med sit arbejde. Vi skal ikke bruge det som sovepude til ikke at have et godt tilbud selv. Vi skal selv levere det, der skal leveres, siger Bent Hansen.

Lidt forsinket lovforslag

Lovforslaget udmønter EU-direktivet i danske regler og er lidt forsinket. Men når det som ventet bliver vedtaget, vil loven gælde med tilbagevirkende kraft fra 25. oktober. Man vil altså kunne få refunderet udlæg til behandling eller medicin fra den dato, hvis behandlingerne er omfattet af de nye regler.

Facebook
Twitter