Bøde hvis børn ikke kommer i skole

Integrationsminister Bertel Haarder overvejer at genindføre begrebet 'skolemulkt' - bøder til forældre hvis børn ikke passer skolen. Ordningen blev afskaffet i 1970, men et fortroligt notat fra Integrationsministeriet lufter idéen om at indføre den igen.

Integrationsminister Bertel Haarder overvejer at give bøder tilforældre, hvis børn ikke passer deres skole - et begreb, dertidligere hed skolemulkt.

Ordningen blev afskaffet i 1970, men i et fortroligt notat fraIntegrationsministeriet luftes idéen om at indføre den igen.

Formålet er blandt andet at tvinge en gruppe sigøjnere iHelsingør til at sende deres børn i skole, skriver Politiken.

Børnene begyndte at komme i skole

Helsingør Kommune forsøgte sidste år at løse problemet ved attrække en gruppe sigøjnerfamilier i kontanthjælp, når deres børnpjækkede, men den model erklærede det sociale ankenævn ulovlig.

Skolemulktblev afskaffet i 1970.

Tiltagetvar et forsøg på at få flere børn i skole. Mange af datidens børnkom sjældent i skole fordi de bla. skulle arbejde imarkerne.

Ifølge"mulktretten" kunne "forsømmelige forældre" idømmes enpengebøde.

Mulkt harværet kendt i skoleregi i Danmark siden 1783.

Mulkt erlatin for bøde.Mulkt

Det hjalp ellers, mener Helsingørs borgmester Per Tærsbøl.

- I den korte periode hvor forældrene blev trukket ikontanthjælp, begyndte børnene pludselig at komme i skole, sigerhan.

I juni vedtog et bredt flertal i Folketinget en lovændring, dergjorde det muligt at lave aktiveringsprojekter, hvor forældreneskrev under på, at de ville følge børnene i skole.

Hver fjerde kommer ikke i skole

Modellen har vist sig at være uden virkning, fordi kommunen ikkekan fylde aktiveringsprojekterne med andre meningsfuldeopgaver.

Sigøjnernehar igennem hele historien været en forfulgt og undertrykt gruppe.Omkring 1/2 mio. blev dræbt i nazisterneskoncentrationslejre.

Helsingører den by med størst koncentration af sigøjnere, her regner manmed at der bor ca. 500.

I Danmarkanslås det at der er 2000-4000 sigøjnere.

Der er ca.5-6 mio. sigøjnere fordelt på alle verdensdele, flest iEuropa.

Folkegruppe, som muligvis er udvandret fra Indien i århundrederneomkring 1000 e.KrSigøjnere

Derfor er situationen i Helsingør igen den, at cirka enfjerdedel af kommunens sigøjnerbørn udebliver fraundervisningen.

Per Tærsbøl hilser det derfor velkommen, atIntegrationsministeriet i et notat foreslår at indføre bøder til deforældre, der ikke sørger for, at børnene opfylderundervisningspligten.

Undervisningsminister Ulla Tørnæs vil ikke kommentere BertelHaarders planer. Hun mener ikke, at forslaget hører underfolkeskoleloven.