Bøllebank: Soldater sår tvivl om berømt dansk militær operation

Soldater, der var med ved Operation Bøllebank, anklager forsvaret for at have løjet om operationen i 22 år.

(Foto: privat foto)

Operation Bøllebank har i over 20 år været beskrevet som en meget succesrig dansk militæroperation.

Operationen udspandt sig d. 29. april 1994 i det daværende Jugoslavien, da danske kampvogne under FN-flag nedkæmpede serbiske styrker.

Det var første gang i nyere tid, at danske soldater udkæmpede et slag, og det var første gang, at FN-styrker brugte tunge våben i en fredsbevarende mission.

Officiel historie ’en stående joke’

Men nu bliver forsvarets officielle version og genfortælling af, hvordan Operation Bøllebank forløb, udfordret af en række af de soldater, der sad i kampvognene under operationen i 1994.

Soldaterne beskylder deres chefer for mangelfuld ledelse af den berømte militæroperation og for bagefter at tie om sandheden.

- Den officielle historie er en stående joke. Det er noget, der står på et stykke papir, der ikke er foregået i virkeligheden, siger Peter Lyngby, kampvognskommandør under Operation Bøllebank, til P1 Dokumentar.

I utallige artikler og i den officielle version af historien er det blevet beskrevet, hvorledes den danske ledelse af Operation Bøllebank, major og eskadronchef Carsten Rasmussen og hans chef, oberstløjtnant Lars R. Møller, beordrede de danske kampvogne i stilling og gav ordre til at skyde mod serberne.

- Det er en version af Operation Bøllebank, jeg ikke genkender. Og så vidt jeg ved, var jeg da selv med i alle timerne af Bøllebank, siger Ulrik Amby, konstabel og hjælper i en af kampvognene under operationen.

Heldigt det ikke kostede danske soldater livet

Peter Lyngby og Ulrik Amby er blandt de soldater, som P1 Dokumentar har talt med om forløbet.

Ifølge dem var Carsten Rasmussen og Lars Møller tavse på radioen under store dele af operationen, og gav ikke ordre til at gå i stilling eller beskyde serberne.

Det kunne have kostet danske soldater livet, hvis ikke soldaterne havde taget sagen i egen hånd og var begyndt at beskyde de serbiske stillinger, mener Jakob Hansen, tidligere sergent og kampvognskommandør under Operation Bøllebank.

- Vi skal være heldige, at vi ikke havde et tab på grund af ledelsessvigt. Det er jo fandens at miste livet, fordi der er et eller andet kvaj, der ikke følger de ting, som vi har gået og øvet og øvet os på, siger Jakob Hansen til P1 Dokumentar.

Peter Lyngby fortæller, at han har en artikel fra Jyllandsposten fra 1997, hvor Lars Møller er citeret for at sige: "Omkring to minutter senere klokken 23.45, så gir jeg ordre til de tre kampvogne, der holder i stilling: ’Quebec Lima 1, her er Victor Lima 2. Nedkæmp panserværnsmissilbunker’”.

Det er en ikke en melding, Peter Lyngby, Jakob Hansen eller Ulrik Amby erindrer:

- Det er den melding, der skulle have været på radioen. Jeg har aldrig hørt den melding. Den er aldrig kommet, siger Peter Lyngby til P1 Dokumentar.

Ingen kontakt over radioen

Da de danske kampvogne rykkede frem, kom de under beskydning af de serbiske styrker, ifølge Peter Lyngby og de andre soldater, uden at have sat kampvogne i stilling for at beskytte fremrykningen.

Det er en fundamental fejl, som kunne have kostet menneskeliv, siger Peter Lyngby.

- Det er jo sådan noget, man lærer rekrutter. Alle ved, at man skal have ildstøtten på plads inden man fremrykker. Vi er svineheldige, at vi ikke mister folk der, siger han.

Herefter forsøgte soldaterne over radioen at få at vide fra ledelsen, om de måtte gå i stilling og besvare ilden. Men der var tavshed. På intet tidspunkt får de ordrer om noget som helst.

- Både Jakob Hansen, Erik Kirk og jeg rykker mange gange for at få den ordre til at gå i stilling og skyde, eller besvare ilden – men vi får ingen respons, siger Peter Lyngby.

Til sidst åbner de på eget initiativ ild mod de serbiske stillinger.

Møller og Rasmussen: ’Farce’ og ’sammensværgelse’

Lars R. Møller, der var oberstløjtnant og næstkommanderende i den fællesnordiske bataljon, og hans underordnede eskadronchef Carsten Rasmussen havde det formelle ansvar for Operation Bøllebank.

Begge fastholder, at operationen foregik, som den er blevet beskrevet gennem de sidste 22 år. Og de afviser de nye oplysninger med ord som farce, sammensværgelse og løgn.

Carsten Rasmussen siger til P1 Dokumentar, at det var ham, der beordrede dem i stilling.

- Da jeg løber op på min kampvogn efter den første beskydning mod os, der beordrer jeg 2. deling i stilling, siger Carsten Rasmussen.

Lars Møller har en anden udlægning. Han siger i dag, at der ikke blev givet ordre til, at kampvogne skulle gå i stilling. Det var der ikke tid til, fordi de blev beskudt af serberne.

- Vi kan ikke holde og vente på, at 2. deling kommer i stilling. Det er virkelig vanvittigt, siger Lars R. Møller til P1 Dokumentar.

Både Carsten Rasmussen og Lars R. Møller holder fast i, at det var Lars Møller, der over radioen gav ordre til at skyde igen mod serberne.

Fik mundkurv på

Da Operation Bøllebank var forbi og kampvognene vendt tilbage til lejren, fik hele enheden ifølge P1 Dokumentars kilder mundkurv på.

Operation Bøllebank skulle ifølge Jakob Hansen beskrives som en succeshistorie, og det var kun Lars R. Møller og Carsten Rasmussen, der måtte udtale sig til pressen.

- Der er jo nogen, der kan lide at være i medierne mere end andre. Og det er bestemt også karrierefremmende at have været den, der har ført sine kampvogne i et slag med stor succes. Havde vi nu haft mange tab, så havde de nok ikke sådan stået hinanden på tæerne og sagt: "Det var mig, det var mig", siger Jakob Hansen.

Også det afviser Lars R. Møller og Carsten Rasmussen.

Lars R. Møller, der i dag er pensioneret fra forsvaret, har holdt utallige foredrag om Operation Bøllebank og også skrevet en bog med samme navn.

Carsten Rasmussen er fortsat i forsvaret og har i dag rang af brigadegeneral og er Danmarks forsvarsattaché i Kina.

Dronning Margrethe overrækker den 24. november 1998 Ebbe Munck' Hæderspris til Oberstløjtnant Lars Reinhardt Møller (tv) og seniorsergent Erik Kirk, som begge deltog i træfning i Tuzla i Bosnien i 1994. (Foto: Simon Knudsen © Scanpix)

FAKTA om Operation Bøllebank

  • Operation Bøllebank er navnet på et slag udkæmpet af danske kampvogne under FN-flag under borgerkrigen i det tidligere Jugoslavien. Det fandt sted nær Tuzla i det nuværende Bosnien-Hercegovina d. 29. april 1994.

  • En svensk-norsk bemandet observationspost blev beskudt af serbiske styrker, og herefter rykkede en dansk kampvognseskadron dem til undsætning. Undervejs kom de danske kampvogne i ildkamp mod de serbiske styrker. De danske kampvogne besvarede ilden og beskød serberne. Op mod 150 serbere blev dræbt. Ingen danske, norske eller svenske soldater mistede livet.

  • Den danske kampvognseskadron på 10 kampvogne var en del af den fællesnordiske bataljon NORDBAT 2, hvor den danske oberstløjtnant Lars R. Møller var næstkommanderende bataljon. Major Carsten Rasmussen var chef for den danske kampvognseskadron.

  • Operationen betegnes som det største danske slag siden Anden Verdenskrig, og det var første gang FN-styrker brugte tunge våben i en fredsbevarende mission.

  • Operation Bøllebank fik betydelig opmærksomhed både i danske og udenlandske medier.

Kilder: forsvaret.dk. Wikipedia.dk folkedrab.dk

Facebook
Twitter