Børn og forældre er med til at bygge nyt børnehospital

De vil have adgang til natur og bedre muligheder for at gøre hospitalstuen hjemlig under lange indlæggelser.

I 2023 skal et nyt stort børnehosptial under Rigshospitalet stå klart, som samler alle specialister og behandlere under ét tag. (Foto: © christian Als, Scanpix)

I fremtiden skal behandlingen af syge børn og unge samles ét sted, når de bliver sendt til Rigshospitalet - nemlig på det specialiserede børnehospital, Børneriget.

Projektet er i sin indledende fase, men allerede nu har man gjort sig mange tanker om, hvordan hospitalet skal udformes.

Og for første i det danske sundhedsvæsen er patienterne og deres pårørende blevet taget med på råd fra begyndelsen.

- Det at bringe faglige eksperter sammen med patienterne giver nogle helt unikke løsninger, siger projektleder og professor på Rigshospitalet, Bent Ottesen.

Grønne arealer og madlugt

Forarbejdet til det nye børnehospital, der efter planen skal stå klart i 2023, har taget to år. I den periode er flere hundrede børn og forældre blevet hørt.

Og nogle af patienternes ønsker har overrasket personalet, fortæller Bent Ottesen.

For eksempel overraskede det ham, at mange patienter prioriterede adgang til grønne arealer højt.

- Vi havde også fået en ide om et stort køkkenalrum, som, vi syntes, var fantastisk, indtil en dreng rejste sig op og sagde, at han fik kvalme af madlugt. Det lukkede diskussionen, og vi fandt ud af, at vi selvfølgelig skulle skille køkken og stue ad, siger Bent Ottesen.

For patienterne har det også været vigtigt at kunne fortsætte en så normal tilværelse som overhovedet muligt, mens et barn i familien er indlagt med en alvorlig sygdom.

- De vil gerne have mulighed for at overnatte sammen med barnet på stuen, at søskende også kan være med på stuen, at man har mulighed for at sidde og arbejde ved sin pc og se en fodboldkamp sammen med børnene, siger Bent Ottesen.

Leg er en vigtig del af behandlingen

Netop hospitalsstuen kommer til at spille en afgørende rolle på det nye børnehospital. For en af visionerne er, at behandlingen skal foregå netop her, så børnene kan blive i deres vante omgivelser og få den bedst mulige behandling af et personale, der er vant til at behandle børn.

- I dag foregår behandlingen mange gange på voksenafdelingerne. Det vil sige, at familierne skal rundt på mange forskellige laboratorier, siger Bent Ottesen.

Og det er ikke altid hensigtsmæssigt for børnene, mener han. For leg er en vigtig del af et barns hospitalsophold.

- Det kan være vanskeligt at få integreret på en voksenafdeling, siger han og forklarer, at man gennem leg for eksempel kan vise et barn, hvilken undersøgelse barnet skal igennem.

- Man kan lade barnet lege med en dukke og lade dukken gennemgå samme undersøgelse, siger han.

Bedre diagnostik og behandling

Med patienternes ønsker, personalets faglige viden og visionen om at samle alt under et tag, er Bent Ottesen sikker på, at børnene på det kommende børnehospital kommer til at få en endnu bedre behandling, end de får i dag. Også fordi man som noget helt nyt i Danmark etablerer en diagnostisk enhed – kun for børn.

- Det vil skabe helt nye muligheder for en hurtig diagnose og målrettet intensiv behandling, at alle specialister er samlet omkring barnet, siger Bent Ottesen og understreger, at et barn på Børneriget vil kunne få stillet en diagnose på en enkelt dag.

- I dag kan det tage flere uger og eller måneder, forklarer han.

Børneriget bliver finansieret af Region Hovedstaden, der har sat 1,4 milliarder kroner af, og Ole Kirks Fond, der bidrager med 600 millioner kroner.