Børneafdeling på stort hospital sat under tilsyn efter meningitisdødsfald

Myndighed er bekymret for meningitis-patienters sikkerhed på Herlev Hospitals børneafdeling.

Børne- og ungeafdelingen på Danmarks største akuthospital er sat under tilsyn for behandling af den livsfarlige sygdom meningitis.

Det sker som konsekvens af, at den 16-årige Mathias Baadsgaard-Lund døde af smitsom meningitis efter alvorlige fejl på sygehuset, Herlev Hospital i København. En sag, DR tidligere har omtalt.

Efter sagen har Styrelsen for Patientsikkerhed ikke længere tillid til, at børne- og ungeafdelingens behandling er sikker nok, når det gælder patienter med smitsom meningitis eller tegn på sygdommen.

- Ud fra klagesagen og de oplysninger, som er kommet frem i medierne, har vi kunnet konstatere, at der potentielt også kunne være en fremadrettet risiko for patienter, der fejler meningokoksygdom (smitsom meningitis red.), siger Anette Petri, der er tilsynschef i Styrelsen for Patientsikkerhed.

Artiklen fortsætter under grafikken.

Læger afviste meningitis

Sagen om Mathias Baadsgaard-Lund udspiller sig natten til 4. januar 2016, hvor hans mor ringer 112. Hendes søn har feber, har kastet op, og nu har han også blødninger i huden. Hun mener, at det er tegn på meningitis, og derfor slår hun alarm.

Den 16-årige dreng bliver kørt til Herlev Hospital i ambulance. Her vurderer en yngre læge på børne- og ungeafdelingen, at Mathias Baadsgaard-Lund ikke har meningitis.

Derfor bliver Mathias Baadsgaard-Lund sendt hjem efter en halv time på hospitalet, og inden der er kommet svar på de blodprøver, der bliver taget. Blodprøverne viser senere, at den 16-årige dreng har for mange bakterier i blodet, som kan være tegn på meningitis.

At Mathias Baadsgaard-Lund bliver sendt hjem, er en af grundene til, at der går fem timer fra alarmopkaldet, og indtil teenagedrengen får den antibiotika, der kan slå meningitis-bakterierne ned.

- Jeg kan faktisk ikke huske, at jeg har set noget, der var værre, har speciallæge og lektor i infektionssygdomme ved Aarhus Universitet, Carsten Schade, tidligere sagt om forløbet til DR.

Carsten Schade er en af de lægefaglige eksperter, der over for DR vurderer, at hvis Mathias Baadsgaard-Lund havde fået antibiotika allerede ved ankomsten til Herlev Hospital, ville han have haft langt større chance for at være i live i dag.

Hurtig behandling med antibiotika

Styrelsen for Patientsikkerhed afgjorde tidligere i år, at Mathias Baadsgaard-Lund havde tegn på meningitis, da han ankom til børne- og ungeafdelingen, og at det var en fejl, at personalet ikke satte antibiotikabehandling i gang, inden der forelå svar på blodprøverne.

1 / 2

Med den nye tilsynssag vil Styrelsen for Patientsikkerhed sikre, at patienter med meningitis eller tegn på sygdommen trygt fremover kan blive behandlet på Herlev Hospital.

Styrelsen har bedt børne- og ungeafdelingen på hospitalet svare på, hvordan de alvorlige fejl kunne opstå. Derudover skal afdelingen redegøre for, hvordan de fremover vil sikre, at fejlene ikke kan ske igen.

Utilstrækkelig læring

Siden Mathias Baadsgaard-Lunds død har børne- og ungeafdelingen på Herlev Hospital opstillet fem læringspunkter for behandling af patienter med meningitis.

De handler om, at patienter med blødninger i huden ikke skal sendes hjem før, der er kommet blodprøvesvar. At intensivlægens telefonnummer bliver hængt op på akutstuen. Og at der hænges laminerede kort op om, der viser, hvilke doser af antibiotika patienter skal have mod de bakterier, der kan give smitsom meningitis.

Men tilsynschef Anette Petri finder ikke læringspunkterne tilstrækkelige.

- De er ikke stærke nok i forhold til en læringsindsats. Jeg savner, at man har fokus på, hvordan man diagnosticerer den her sygdom, og hvordan man behandler sygdommen, siger hun.

Tilsynschefen bliver bakket op af to lægefaglige eksperter, som har set på læringspunkterne og vurderet Mathias Baadsgaard-Lunds sygeforløb for DR.

- De er utilstrækkelige. Jeg synes ikke, at de her læringspunkter kan sikre, at det ikke kan se igen, siger Carsten Schade, lektor i infektionssygdomme ved Aarhus Universitet.

Venter fortsat på Herlev

Tilsynet med børne-og ungeafdelingen på Herlev Hospital begyndte i april. Siden har afdelingen givet en redegørelse i sagen, som ifølge Styrelsen for Patientsikkerhed ikke var fyldestgørende.

Tidligere på ugen fik styrelsen så svar fra Herlev Hospital på nogle opfølgende spørgsmål i sagen. Men svarene er ligesom læringspunkterne og den første redegørelse ikke gode nok.

- De svar, vi har fået, har været på et meget overordnet plan. Det altafgørende er, at man rettidigt sætter ind med behandling af den her sygdom, og det skal vi stadigvæk have nogle konkrete anvisninger på, hvordan de vil gøre, siger Anette Petri.

Hvad skal I være sikre på, inden I kan lukke tilsynssagen igen?

- Den bliver ikke lukket, før vi har nogle fyldestgørende svar, der gør os trygge i den fremadrettede behandling af meningokoksygdom (smitsom meningitis red.).

Herlev: Tilsyn betyder kvalitetsbrist

Vicedirektør på Herlev Hospital, Jan Toftholm, er "ærgerlig" over, at børne- og ungeafdelingen er sat under tilsyn.

- Det at være under tilsyn betyder, at der er en kvalitetsbrist. Og vi er Region Hovedstadens største akuthospital – det vil sige, at vi ser flest muligt patienter – og derfor mulighed for at have største mulig læring hele tiden og hele tiden blive bedst, siger han til DR.

Samtidig er han tilfreds med, at der er en myndighed, der fører tilsyn i Danmark.

- Når der sker en kvalitetsbrist også hos os, så er jeg egentlig glad for, at vi er i et meget reguleret sundhedsvæsen, der betyder, at der er nogle tilsynsmyndigheder, der siger, at det her vil vi gerne holde øje med. Det er trygt for os, for patienterne og de ansatte, siger Jan Toftholm.

Vicedirektøren oplyser, at han modsat Styrelsen for Patientsikkerhed mener, at hospitalets fem læringspunkter er tilstrækkelige til at sikre en tryg behandling.

- Vi mener, at de fem tiltag hæver kvaliteten til, at den er god nok igen. Og at man kan være tryg ved at blive behandlet på vores hospital. Det er jeg også sikker på, at Styrelsen for Patientsikkerhed når frem til.

FacebookTwitter