Børnehave lukker efter stor pædofilisag: For lidt nærvær og utrygge børn

Albertslund Kommune burde have gjort mere efter pædofilisag, mener fagforeninger.

Børnehuset Rosenly blev i 2017 ramt af danmarks største pædofilisag. Nu vil kommunen lukke institutionen.

Utryghed blandt børnene, rekordhøjt sygefravær, belastet økonomi og hyppig udskiftning af ledere.

Sådan står det til i Børnehaven Rosenly, der i 2017 blev ramt af Danmarks største pædofilisag, hvor pædagogmedhjælperen Per Pedersen blev anholdt og sigtet for seksuelle overgreb. Han blev siden dømt i landsretten for overgreb mod 23 børnehavebørn og fem spejderbørn i en periode på 20 år.

En sag, der blev afdækket i DR-dokumentaren 'De Skjulte Overgreb'. Albertslund Kommune vil nu lukke institutionen, hvor 23 børn er blevet seksuelt misbrugt.

I et referat fra Økonomiudvalget i Albertslund Kommune forklarer udvalget, hvorfor de mener, at børnehaven skal lukkes:

- Der er for lidt nærvær, for meget konflikt og for stor utryghed blandt børnegruppen. Herudover er der et meget højt sygefravær blandt personalet. Det nuværende pædagogiske miljø for børnene i Rosenly vurderes ikke at støtte børns udvikling, læring og trivsel tilstrækkeligt, lyder det.

De ansattes fagforeninger BUPL og FOA mener, at kommunen fralægger sig ansvaret for en børnehave, der ikke fungerer, ved at give de ansatte skylden.

- Kommunen burde kigge på egen indsats først i stedet for at bebrejde medarbejderne. Mine medlemmer føler sig udstillet og savner i den grad, at kommunen også tager ansvar for det, der er sket, siger Mia Bendtsen, faglig lokalsekretær i FOA.

Hun mener, at der har været en al for ustabil ledelse.

- Der gik over et år, fra overgrebssagen rullede, til der blev ansat en fast leder. Vi ved allesammen, hvor vigtigt det er for udviklingen af det pædagogiske arbejde og børnenes trivsel, at der er en dygtig ledelse, der kan stå som et fast fyrtårn i en kompliceret situation. Det opnår man altså ikke ved at indsætte forskellige konstituerede ledere, siger Mia Bendtsen.

Også forældre kritiserer, at kommunen ikke har gjort mere for at få institutionen på rette spor.

- Det har været nogle hårde år for forældregruppen, og den forfærdelige overgrebssag har sat sine aftryk. Men vi havde tillid til, at der blev sat ind fra kommunens side i forhold til de udfordringer, der har været, siger Ole Christensen, formand for Forældrebestyrelsen.

De ansatte er ofte syge

Den historisk store overgrebssag har også sat sit tydelige præg på personalegruppen, hvor flere er blevet langtidssygemeldte, og hvor en række ansatte målrettet har søgt væk, efter at deres kollega blev dømt for seksuelle overgreb.

Mens antallet af sygefraværsdage for pædagoger i gennemsnit er 1,1 dag om måneden, var den i Rosenly 1,7 dage om måneden i 2018, og alene i første kvartal 2019 havde de ansatte i gennemsnit 3,3 sygedage om måneden.

DR Nyheder har været i kontakt med en række af de pædagoger eller pædagogmedhjælpere, der var ansat, da Per Pedersen blev anholdt. Ingen af dem ønsker at stille op med navn.

Flere af Per Pedersens kolleger fortæller, at de har gået til psykologbehandling som konsekvens af sagen, og at det har forfulgt dem, at de i mange år havde en kollega, hvis seksuelle overgreb ikke blev opdaget.

- I forbindelse med sagen blev jeg bange for, om jeg slog til som pædagog. Jeg følte mig stemplet og skyldig, siger en af dem, der i flere år arbejdede sammen med Per Pedersen.

En anden pædagog, der har været i Rosenly i mange år, siger:

- Sagen påvirkede mig så meget, at jeg blev sygemeldt.

En tredje fortæller, at sagen har haft den konsekvens, at vedkommende ikke længere kan holde ud at skifte ble på små børn.

Også Arbejdstilsynet har påpeget arbejdsmiljøet under et besøg i Rosenly i oktober 2018. Efter besøget fik Albertslund Kommune et påbud.

- Arbejdstilsynet vurderer samlet, at arbejdet med børn i børnehaven Rosenly udsætter de ansatte for en sundhedsmæssig risiko, skriver Arbejdstilsynet i dokumenter, DR har fået aktindsigt i.

Personale er uønsket

Siden Albertslund Kommune i maj indstillede, at institutionen skal lukke, har institutionens ansatte, ledelse, forældre og andre haft mulighed for at komme med høringssvar.

I et høringssvar fra en forældrebestyrelse i en anden af kommunens institutioner står der, at 'forældrebestyrelsen ønsker ikke tilgang af personale til faste stillinger fra Rosenly'.

I pædagogernes fagforening BUPL mener Michael Egelund, at Albertslund Kommune må tage ansvaret for, at Rosenly skal lukke.

- Jeg mener, det er en uheldig reaktion, der måske er kommet af nogle stærke udmeldinger fra en kommune om et fagligt lavt niveau. Rent menneskeligt kan jeg godt forstå, at der kommer sådan nogle meldinger. Men jeg mener, det er ærgerligt og uheldigt, det er en form for stigmatisering, siger Michael Egelund, formand for BUPL Storkøbenhavn.

Borgmester: Ingen fribillet

Borgmester i Albertslund Kommune, Steen Christiansen (S), erkender, at det har været svært at få Rosenly på rette spor.

- Vi var godt klar over, at vi stod over for en stor opgave for to år siden. Derfor ansatte vi også en leder, der havde turn around-erfaring med institutioner. Vi må konstatere, at det er desværre ikke lykkedes.

Hvis ansvar er det, at den pædagogiske kvalitet har været dårlig?

- Det er på den enkelte institution, at ansatte og ledere tilrettelægger arbejdet. Men det overordnede ansvar er selvfølgelig kommunalbestyrelsens. Det er også derfor, at vi træffer beslutning om at lukke institutionen efter interne og eksterne tilsyn, siger Steen Christiansen.

Kan du forstå FOA og BUPL, når de mener, at I giver de ansatte skylden for at måtte lukke?

- Jeg kan godt forstå, at de forsvarer deres medarbejdere. Det er det, de er sat i verden for. Men der findes ikke nogen fribillet, når man er ansat i Albertslund Kommune, så er man en del af et forpligtende arbejdsfællesskab. Og vi har entydige vurderinger af, at det pædagogiske arbejde ikke er tilfredsstillende.

Man kan se på høringssvarene, at de ansatte i Rosenly har fået et dårligt ry og ikke er ønsket andre steder. Hvad tænker du om det?

- Min vurdering er, at det er den samlede pædagogiske kultur, der er udslagsgivende her. Jeg er overbevist om, at når den enkelte medarbejder kommer et andet sted hen, så kan den medarbejder folder sit potentiale ud og være en positiv del af en ny institution, siger Steen Christiansen.

Idømt forvaring for pædofili

Børnehaven Rosenly har haft fire forskellige ledere, siden Per Pedersen i marts 2017 blev anholdt og sigtet for seksuelle overgreb mod børn.

I foråret 2018 blev Per Pedersen idømt forvaring i landsretten og kendt skyldig i overgreb mod mindst 28 børn i en periode på 20 år.

23 af de 28 børn blev seksuelt misbrugt af Per Pedersen i Børnehaven Rosenly i skiftesituationer eller i soverummet.

De resterende fem børn blev misbrugt i en spejderklub.

Per Pedersen havde filmet sine overgreb og erkendte i retten, at han havde begået overgrebene.

Du kan se DR1-dokumentaren om sagen her