Børnehaver med nødpasning frygter ikke åbning: 'Når solen skinner, og vi kan være udenfor, bliver jeg da optimistisk'

Dog er det ikke en god ide, at bedsteforældre henter.

Legeplads, håndsprit og opdeling af børn i faste grupper er løsningen, lyder det fra børnehaver, som har åbent i karantænen. Foto er fra en legeplads på taget af vuggestuen Barnets Hus i København. (Foto: Jakob Carlsen © Scanpix)

Barnegrin, bleer og børneleg vil atter fylde stuerne i landets institutioner, når børnehaver og vuggestuer åbner for alle børn i næste uge.

En del forældre udtrykker stor bekymring for, hvordan det rent praktisk er muligt at samle så mange børn på et sted uden at hive coronavirus med sig hjem.

Derfor har vi spurgt nogle institutioner i hver sin ende af landet, som har nødpasning, hvad de har gjort sig af erfaringer i karantænetiden, som de kan tage med videre, når børnene vender tilbage.

Frokosten kommer i højere grad til at foregå ude i det fri i Vilsund Børnehus lidt uden for Thisted. (Arkivfoto) (Foto: Morten Germund © Scanpix)

Søren Nielsen er klyngeleder for seks institutioner på Vesterbro, der holder åbent for nødpasning. Mellem seks og 21 børn om dagen er blevet passet under karantænen.

Hvilke erfaringer kan I tage med jer, når det hele åbner efter påske?

- Vi har jo meget færre børn, så der vil helt sikkert komme flere spørgsmål end svar. Men jeg vil sige, at nødpasning for os har fungeret ret uproblematisk i forhold til at sikre hygiejnen, holde børnene adskilt og tilpasse sig de løbende forandringer. Medarbejderne har været helt vildt gode til at

justere
ind efter behov.

Hvordan har I holdt afstand?

- Vi startede med at tage en enkelt institution i brug, og i takt med at der kom flere børn, fordelte vi os ud på flere klynger. Så har vi brugt legepladsen på forskellige tidspunkter som et skiftehold. Vi har delt børnene op på hver stue, så vi ikke har været mere end ti ad gangen.

Hvad bliver den største udfordring?

- Hvordan vi skal fordele os på en fornuftig måde, når vi skal skalere op. Vi må kigge på de rammer, vi har, og se, hvad der kan lade sig gøre. For vi har jo engang kun de rum, vi har, og der er plads til 12 børn på hver stue. Vi har ikke en masse andre rum, vi ikke bruger, som vi kan fordele os i. Men når solen skinner, og vi kan være udenfor, bliver jeg da optimistisk.

Hvilke løsninger kan du se for dig?

- Vi skal måske være endnu bedre til at bruge legepladsen og se bort fra de klassiske mønstre med, hvornår børnehavebørnene plejer at gå ud i forhold til vuggestuebørnene. Vi skal nok også se på, hvordan vi sikrer os, at de samme grupper af børn er sammen dagligt. Og så skal medarbejdere i risikogrupper stadig ikke møde ind på arbejde.

- Indtil videre er det jo strøtanker, for det hele afhænger af, hvilke rammer der bliver meldt ud. Men vi er fortrøstningsfulde, fordi vi har fine erfaringer at trække på. Jeg er sikker på, vi vil finde nogle brugbare løsninger.

Hvordan vil I gøre i forhold til håndsprit?

- Hos os står håndsprit ved indgangen, så ingen kan komme ind uden at skulle gå forbi håndspritten, og det fortsætter vi med. Alle forældre skal selvfølgelig være opmærksomme på ikke at bringe noget ind og ud af institutionen. Vi har ekstra fokus på at vaske børnenes hænder.

Må bedsteforældre stadig hente?

- Jeg tænker, at jo færre, der kommer ind og ud af institutionen, jo bedre. Men hvis farmor henter, skal hun også spritte af.

Solveig Brix Andersen er leder af Vilsund Børnehus lidt uden for Thisted, og de har mellem to og otte børn i nødpasning om dagen. Thisted kommune ligger lavt i antal coronasmittede.

- Vi vil opfordre forældre til, at det kun er den ene, der kommer med ind og henter og bringer, siger Solveig Brix Andersen, som er leder af Vilsund Børnehus i Thisted Kommune, der har nødpasning. (Foto: PRIVATFOTO)

Hvad har I indført af nye tiltag under nødpasning?

- Vi har sørget for, at personalet arbejder forskudt. Den første åbner møder ind klokken 06 og tager hjem, når den næste møder ind, så de deler vagterne. Vi har et stort hus med legeplads på begge sider af huset, og her har vi fordelt børnene på begge legepladser.

Hvad kommer der af udfordringer, når I får fuld belægning?

- Vi er nødt til at strukturere os, så personalet er afsted med en gruppe børn hver især.

- Så skal vi lave en gruppering af børnene, så de også

matcher
hinanden og har gode legerelationer. Det kommer til at kræve lidt arbejde at få
struktureret
og planlagt det hele.

- I forvejen har vi en natur- og udelivsprofil, så det ligger os slet ikke fjernt at skulle have fokus på at være udenfor. Vores institution ligger lige ned til Limfjorden, og vi har et udendørs hus med borde og bænke, hvor vi spiser mad og laver kreative sysler. Det uderum har vi i forvejen i brug hver dag.

Hvad med bedsteforældre, der henter?

- Det er ikke en god ide, at bedsteforældrene henter, og det håber jeg også, de selv kan se.

- Jeg tænker også, at vi vil opfordre forældre til, at det kun er den ene, der kommer med ind og henter og bringer. Nogle gange er begge forældre jo med, men så må den anden vente udenfor.

Hvad med håndsprit og hygiejne?

- Vi har håndsprit til at stå ved indgangen, og ellers har vi meget fokus på at vaske hænder. Vi har jo små børn, som har brug for den her nære kontakt, og det kan vi ikke give køb på, hvis et barn skal trøstes. Man kan ikke trøste på afstand. Men vi må se på, hvordan vi klarer det på bedst mulige måde.

- Jeg tænker også, at vi skal prøve at holde garderoben helt fri for børneleg, så det kun er et sted, hvor man afleverer og går igen. Der er nogle vaner, vi er nødt til at tage hånd om og få ændret.

- Nu må vi holde et Skype-møde om, hvordan vi praktisk talt gør det, når vi står der på onsdag. Men vi ved, børnene glæder sig til at se hinanden, og vi glæder os til at se dem.