Børnepornosag: Ustraffede unge under 18 år kan undgå plet på straffeattest

Anklagemyndigheden vil have retsopgør hurtigst muligt af hensyn til både ofre og sigtede.

Sagen omhandler to videoklip og et foto fra 2015, som blev delt på Facebooks chatplatform, Messenger. (Foto: © Phil noble, Scanpix)

Flere end 1.000 hovedsageligt unge skal afhøres af politiet om delingen af voldsomme videooptagelser, hvor to 15-årige har seksuelt samkvem.

De vil alle blive sigtet for distribuering af børnepornografi, hvilket udløser en strafferamme på bøde eller indtil to års fængsel

Med en dom følger desuden en plet på straffeattesten, som kan spænde ben for fremtidige karrieredrømme.

Forsvarsadvokat Peter Trudsø forklarer i den forbindelse, at der gælder særlige regler for unge under 18 år.

- Der er noget, som hedder betinget notering. Det vil sige, at hvis man ikke tidligere er dømt for noget som helst, og så bliver idømt en bøde eller en betinget fængselsstraf, så kommer det som udgangspunkt ikke til at stå på ens straffeattest, siger han.

Dom vil stå på børneattesten

Den undtagelsesmulighed gælder dog ikke i forhold til den børneattest, som skal fremvises, hvis man ønsker at arbejde med børn som for eksempel pædagog, håndboldtræner eller skolelærer.

En dom for distribuering af børnepornografi vil således fremgå af børneattesten i 10 år, uanset om den dømte var under 18 år på tidspunktet for forseelsen.

Peter Trudsø råder de personer, der nu bliver sigtet, til at kontakte en forsvarsadvokat.

- Det er en alvorlig sigtelse at få ind af døren eller ind i sin e-boks, siger han.

Anklagemyndighed vil starte med prøvesager

Det var i første omgang Facebook, der adviserede de amerikanske myndigheder om optagelsen, der blev delt på chatplatformen Messenger og set af mange tusinder.

Siden røg oplysningerne videre til Europol og derefter dansk politi, der i oktober gik i gang med at efterforske sagen som et brud på straffelovens paragraf 235 om distribuering af børneporno.

I dag blev det så meldt ud, at 1.004 i første omgang sigtes for at dele videooptagelserne, der er blevet sendt til og set af endnu flere.

Antallet af sager er steget i løbet af dagen og kan fortsat ventes at stige, som efterforskningen skrider frem.

Ifølge anklagemyndighedens pressetalsmand i sagen, Simon Gosvig, er det endnu for tidligt at sige, hvor mange af de unge, der også ender med at blive tiltalt.

- Bliver der rejst tiltale, så er det normalt, at anklagemyndigheden vil rejse en række prøvesager ved domstolene, der så vil tage stilling til strafniveauet i de første sager, fortæller han.

Prøvesager skal være rettesnor

Eventuelle straffe vil tjene som rettesnor i de efterfølgende sager.

- Det sker for at undgå, at domstolene skal tage stilling til 1.000 sager på én gang, siger Simon Gosvig.

Prøvesagerne vil blive udvalgt ud fra forskellige kriterier.

For eksempel kan der blive taget hul på retsforløbet ved at prøve sager med sigtede på under 18 år, som har delt videoen henholdsvis få eller mange gange.

På samme måde kan prøvesagerne omhandle personer på over 18 år, der har delt videoen henholdsvis få eller mange gange.

- Vi vil arbejde målrettet på at få gennemført prøvesagerne hurtigst muligt, så hverken ofre eller sigtede skal vente unødigt. Det har vi fuld tiltro til, at både forsvarsadvokater og domstole vil bakke op om, siger Simon Gosvig.

Han fortæller desuden, at det endnu er for tidligt at sige, hvilke straffe anklagemyndigheden vil gå efter.

(Foto: © Emil Thorbjörnsson, DR Nyheder)