Børnepsykiaterne vil have styr på medicinrod: det er jo ikke pebermynte

Opholdssteder skal have kvalificerede medarbejdere til at stå for medicin til børn og unge, mener blandt andre børnepsykiatrisk selskab

Modelfoto. Styrelsen for Patientsikkerhed har uddelt påbud til over halvdelen af de bosteder for børn og unge, de har besøgt. (Foto: Morten Vilhelm © DR Nyheder)

- Det er chokerende og trist, at Styrelsen for Patientsikkerhed har fundet fejl med medicinen så mange steder. Det skal vi have lavet om på.

Sådan lyder reaktionen fra formanden for Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab, overlæge Anne Marie Raaberg Christensen, efter at 21 Søndag i aftes fortalte om rod med medicinen på steder, hvor børn og unge er anbragt.

Styrelsen for Patientsikkerhed begyndte at tage på tilsyn på opholdssteder og døgninstitutioner for børn og unge sidste år. Og siden har styrelsen givet påbud til over halvdelen af de steder, den har besøgt, blandt andet fordi der har været rod med medicinen. Det viser en opgørelse, som DR har lavet.

Og det er alvorligt, siger Anne Marie Raaberg Christensen.

- Det er jo ikke pebermynte, vi behandler børn og unge med psykiske lidelser med. Det er stærk medicin, som kan have alvorlige bivirkninger og nogen gange være potentielt livstruende.

En ny slags pædagoger?

I flere tilfælde er børn fra opholdssteder blevet overmedicineret og indlagt, fortalte magasinet 21 Søndag på DR1 om i aftes.

Det ærgrer børnepsykiaternes formand.

- Det kan ikke nytte, at vi her fra børnepsykiatrien sammen med socialforvaltningen sender børn eller unge ud til steder, der ikke har styr på deres medicinering eller har faglighed nok til at administrere deres medicin, siger Anne Marie Raaberg Christensen.

Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab vil derfor anbefale at personalet på de steder bliver fagligt opkvalificeret.

- Måske med ekstra uddannelse. Man kunne godt tænke sig en specialuddannelse af pædagoger, der arbejder på bosteder for børn med psykiske lidelser, siger Anne Marie Raaberg Christensen.

Det er et behov, der måske er større end tidligere, mener hun.

- Det er er jo sådan, at man ikke er indlagt i så lang tid mere i psykiatrien. Derfor er vi mere afhængige af at behandlingen kan foregå godt, hvad enten det er hjemme i familien eller på et opholdssted.

S: Klare krav til uddannelse

Socialdemokraterne vil have politikerne til at opstille klare krav til kvalifikationerne hos dem, der håndterer medicin for sårbare børn og unge.

- Vi mener, det skal være fuldstændig krystlklart, hvad det er for en uddannelse, man skal have for at udlevere medicin, og det skal være krystalklart, hvad det er for retningslinjer, man uddeler medicin under. Det burde ikke være så svært i vores velfærdssamfund, siger socialordfører Pernille Rosenkrantz-Theill.

Men hun mener også, at der er brug for en mere gennemgribende forandring af hele anbringelsesområdet.

- Dét med at blive ved med at sige, at så justerer vi en lille smule på det ene og så en lille bitte smule på det andet... Når noget er så fundamentalt galt, som det er tilfældet her, så skal man også tage ordentligt fat, og det er efter min mening lovgivers forbandede pligt.

Opholdsstederne er i gang

Landsorganisationen for Sociale Tilbud, LOS, som repræsenterer en række private opholdssteder, mener ikke der er brug for nye krav og regler til medicinhåndtering.

- Jeg synes, det virker meget gennemtænkt, som det er nu, siger direktør i LOS, Michael Graatang.

Han erkender, at det ikke er godt nok, når opholdsstederne har fået så mange påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

- Der har været et manglende fokus. Fokus har været på det socialpædagogiske og ikke på det sygeplejefaglige. Men det er der lavet om på nu, og vi er godt på vej, siger Michael Graatang.

LOS har blandt andet haft flere hundrede medarbejdere fra opholdsstederne gennem medicinhåndteringskurser og har holdt konferencer om emnet for sine medlemmer.

KL vil se på det

Det er kommunerne, der anbringer børn og unge, og de driver også selv døgninstitutioner for børn og unge.

Og i Kommunernes Landsforening vil man godt se på, om der skal stilles krav til de kompetencer, man skal have på anbringelsessteder, siger formanden for KL's socialudvalg, Joy Mogensen.

- Jeg og KL er bestemt ikke afvisende overfor at sætte nogle regler op for, hvilke kompetencer der skal være tilstede i medarbejderstaben, så længe vi også husker at opholdsstederne skal afspejle de behov og de drømme de unge har.

KL har ikke selv et bud på, hvordan reglerne skal se ud.

- Men vi har valgt at gå positivt ind i dialogen med staten og andre aktører for at finde ud af, hvordan kan vi lave det her regelkompleks, sådan at det bliver stramt nok til at vi sikrer, at vi gør det her bedre, men at det også bliver fleksibelt nok til at botilbuddene kan afspejle børnenes behov, siger Joy Mogensen.

Tavs minister

Børne- og Socialminister Mai Mercado vil ikke kommentere på sagen om problemerne med at håndtere medicin på opholdssteder og døgninstitutioner for børn og unge. Ministeriet henviser til, at Mai Mercado er i gang med politiske forhandlinger om Socialtilsynet.

Socialtilsynet fører bl.a. tilsyn med anbringelsesstederne for børn og unge. Børne- og Socialministeriet vil ikke oplyse, om problemerne med medicinhåndtering, som nu er kommet frem, også bliver inddraget i de politiske forhandlinger.