Børnesagkyndige psykologer dumper

Næsten hveranden, der klager over børnesagkyndige undersøgelser, får medhold. Børns Vilkår kræver kvalitetskontrol af psykologernes arbejde.

(© colourbox)

Godt 70 privatpraktiserende psykologer laver hvert år i hundredevis af børnesagkyndige undersøgelser for Statsforvaltningerne og for retterne, og nu betegner Børns Vilkår en del af undersøgelserne som alt for dårlige.

- Kvaliteten af dem er ekstremt svingende. Nogle af dem er rigtig gode – og nogle af dem har ikke den kvalitet, de skal have, og det er et kæmpeproblem for både børn og forældre, siger formanden for Børns Vilkår, Peter Albæk.

Højkonfliktsager

Når far og mor efter en skilsmisse for alvor er oppe at toppes om forældremyndighed og retten til samvær med børnene, så har dommerne kun een ting at rette sig efter, når de skal beslutte, hvem der skal have børnene - og det er netop de børnesagkyndige undersøgelser.

- Når de her undersøgelser spiller så stor en rolle for hvilken beslutning der bliver truffet og når en del af dem er fejlagtige, så risikerer vi at der træffes helt forkerte beslutninger om, hvem der skal have barnet boende, siger Peter Albæk.

40 procent dumper

Kun de færreste har overskud til at klage over en børnesagkyndig undersøgelse til Psykolognævnet, men af dem der gør, får de 40 procent medhold.

I 2010 og 2011 behandlede Psykolognævnet 57 klager over børnesagkyndige undersøgelser og i 23 af sagerne udtalte nævnet kritik eller alvorlig kritik af psykologernes arbejde. Det svarer til at 40% fik medhold i klagen.

-Det er jo alt for meget, at så stor en del af dem, der klages over, der er der rent faktisk noget at komme efter, siger Peter Albæk.

Formanden for de børnesagkyndiges selskab, psykolog Michael Kaster, mener ikke at problemet er så stort fordi der kun klages over et fåtal af de undersøgelser, der laves.

- Det vidner om, at der i nogle tilfælde er grund til at udtale kritik. Men vi må også huske at Psykolognævnet ikke i nogle af de her tilfælde har frakendt en psykolog sin autorisation, siger Michael Kaster.

Krav om kvalitetskontrol

Børns Vilkår mener, at kvaliteten af de meget vigtige undersøgelser er så svingende, at undersøgelserne skal underkastes kvalitetskontrol.

- Der mangler en slags second opinion eller en der kan kigge over skulderen og sige hov – her er kvaliteten er ikke i orden, mener Peter Albæk.

Og psykolog Michael Kaster ser gerne at hans medlemmers arbejde bliver kigget efter i sømmene.

- Det er en god ide at få supervision, hvis man er usikker i sin sag, og jeg synes at kvalitetssikring altid er godt. Så jeg kan bestemt støtte forslaget, hvis det er muligt indenfor økonomiens rammer, siger Michael Kaster.

Facebook
Twitter