BørneTelefonen har i år haft 2.160 ubesvarede opkald om natten. Nu bliver den døgnåben

Eksperter indenfor unges mistrivsel er ikke overraskede over de mange opkald.

Det er især børn og unge over 13 år, der henvender sig i aften- og nattetimerne, oplyser BørneTelefonen. (Foto: © Kasper palsnov, Scanpix Denmark)

Rettelse: I artiklens rubrik fremgik det ikke, at de 2.160 ubesvarede opkald alene var kommet om natten. Dette er derfor præciseret.

2.160.

Så mange gange har børn og unge ringet forgæves til BørneTelefonen i tidsrummet 02.00 til 07.00 i de første ni måneder af 2021.

Her har rådgivningstilbuddet nemlig haft lukket, men nu kan mange af de forgæves opkald forhåbentlig være fortid. Fra den 1. november vil BørneTelefonen nemlig være døgnbemandet.

Og det er ikke et døgn for tidligt, hvis man spørger Rasmus Kjeldahl, der er direktør for Børns Vilkår, der driver BørneTelefonen.

- Det er særligt om natten, at man har de tunge tanker, men det er der, hvor børn bliver udsat for akut omsorgssvigt og nogle gange også overgreb. BørneTelefonen kan jo hjælpe børn med at komme i sikkerhed og få myndighederne til at tage vare på dem, siger direktøren.

Planen var oprindeligt, at BørneTelefonen først skulle gøres døgnåben fra 2022, men på grund af rekordhøje indsamlingsresultater ved de seneste landsindsamlinger, har Børns Vilkår kunnet fremrykke planerne.

Direktør for Børns Vilkår Rasmus Kjeldahl. (Foto: © søren bidstrup, Ritzau Scanpix)

- Takket være en helt fantastisk landsindsamling, havde vi midlerne til at fremrykke åbningen. Men vi gør det også i lyset af corona og den stigning i psykisk mistrivsel, vi kan se hos de unge, siger Rasmus Kjeldahl.

Børnetelefonens egne tal viser, at 7,2 procent af samtalerne i hele åbningstiden handler om selvmordstanker, men efter klokken 21 fylder selvmordstanker i 10,5 procent af samtalerne. Den samme tendens ser man ved selvskade, angst og ensomhed.

Professor: Trivslen er faldet hos børn og unge

Noemi Katznelson er professor og centerleder ved Center for Ungdomsforskning. Hun er desværre ikke overrasket over, at der igennem de sidste ni måneder har været 2.160 natlige opkald til BørneTelefonen.

- Det er desværre ikke superoverraskende, fordi trivslen generelt blandt unge er blevet dårligere. Ikke kun i Danmark, men mange steder i verden.

Generelt kan børn og unge med faldende trivsel inddeles i to grupper, forklarer Noemi Katznelson. De meget udsatte, som Rasmus Kjeldahl peger på, er ofte dem, der ringer om natten, og unge med omfattende, men alligevel mindre problemer.

- Gruppen af meget udsatte unge er ikke blevet større, men de har til gengæld fået det dårligere.

- Så er der en bredere gruppe, der oplever stress, depression og lignende, der kommer fra mange forskellige sociale baggrunde, og det tal er stigende, siger hun.

Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, VIVE, har siden 2009 i tre omfattende rapporter sat fokus på børnebefolkningen i Danmark. Her lyder det da også i rapporten fra 2018.

"Som andre undersøgelser peger vores fund også i retning af, at der har været en stigning i børns og unges psykiske trivselsproblemer henover en årrække"

Hurtig hjælp kan have 'kæmpestor betydning'

Derfor falder BørneTelefonens nye åbningstider også på et tørt sted, lyder det fra Anne Marie Villumsen, der er forskningsleder og docent ved Program for børns trivsel.

- Jeg formoder, at de børn, der har behov for at ringe om natten, nok mistrives i en relativt markant grad. At de kan få hjælp med det samme kan have en kæmpestor betydning. Jo hurtigere, vi griber ind med børn, der har det rigtig svært, jo større er chancerne for at klare sig bedre på sigt, siger hun.

Anne Marie Villumsen oplever også et stigende pres på udsatte unge i forbindelse med corona-pandemien.

- Kommunerne fortæller mig, at der efter corona er et væsentligt større behov særligt for børn og unge i udsatte positioner, siger hun.

Hos Børns Vilkår håber man nu også, at man fortsat kan finde de økonomiske rammer, der skal til for at holde BørneTelefonen åben om natten. Også selvom man bliver nødt til at supplere de frivillige på telefonen.

- BørneTelefonen er overvejende bemandet af frivillige, men på de sene nattetimer, kommer vi til at supplere med specialuddannede, der også vil få en løn, siger han.

Han tør dog ikke spå om, hvor mange opkald natteholdet skal forberede sig på at tage imod i løbet af en vagt.