Børns Vilkår: Dom i Esbjerg-sagen stiller børn svagere

Børns Vilkår håber ikke, at dom fra Esbjerg får andre ofre for seksuelt misbrug til at opgive erstatningssager mod kommuner.

Børns Vilkår kører lige nu et projekt, der skal gøre det muligt at føre erstatningssager mod kommuner, der har svigtet i sager om seksuelt misbrug og vanrøgt. (Foto: Claus Fisker © Scanpix)

Hos Børns Vilkår er der skuffelse over dommen fra Vestre Landsret, der slår fast, at Esbjerg Kommune ikke skal betale erstatning til tre piger, der har været udsat for seksuelle overgreb.

- Jeg synes det er en forstemmende dom, siger direktør Rasmus Kjeldahl.

- Vi havde i Børns Vilkår meget gerne set, at kommunernes ansvar - når de har sjusket med lovgivningen - var blevet slået fast. Men man har altså ikke ment, at det her berettigede ofrene til erstatning, og det stiller alt andet lige børn svagere i forhold til den beskyttelse, som lovgivningen gerne skulle give dem, siger han.

De tre piger havde hver krævet en erstatning på 50.000 kroner af kommunen for ikke at reagere på de indberetninger, de havde fået om familienfaren fra Esbjerg, der i 2011 blev dømt for at have misbrugt i alt otte børn.

21 Søndag har tidligere dokumenteret, at kommunen havde fået indberetninger om gerningsmanden fra både skolen og andre i lokalsamfundet.

Pigerne og deres familier mener, at overgrebene kunne have været undgået, hvis kommunen havde grebet ind.

Og de mener derfor, at deres rettigheder i henhold til Den Europæiske Menneskerettighedskonvention er blevet krænket.

Lignende sager på vej

Det er første gang, at ofre for overgreb kræver erstatning fra en kommunen, men flere sager er på vej.

Børns Vilkår kører i øjeblikket et projekt, der skal give børn og unge mulighed for at søge erstatning, hvis myndighederne har svigtet i sager om overgreb og vanrøgt. I den forbindelse er der seks sager på vej, der i alt omhandler ni børn.

En af dem er den såkaldte Slagelse-sag, hvor to søstre har krævet erstatning efter at være blevet udsat for vold og seksuelt misbrug i deres plejefamilie.

Børns Vilkår tør ikke sige, om Esbjerg-dommen kan få betydning for de andre sager, men det skal nu undersøges.

- Det er klart, at i forhold til balancen med, hvad der skal til, før kommuner bliver erstatningsansvarlige, er det et skridt i den forkerte retning, siger Rasmus Kjeldahl og understreger samtidig, at han ikke håber, at dommen får andre til at droppe deres søgsmål.

Én gang har en kommune betalt erstatning til et offer for seksuelt misbrug. Det skete i forbindelse med den såkaldte Tønder-sag, hvor Tønder Kommune betalte en erstatning på 300.000 kroner.

Dengang var der dog ingen domstole involveret.

De tre piger fra Esbjerg-sagen gik i klasse med et af børnene til gerningsmanden og kom derfor i hjemmet, hvor de blev udsat for seksuelle overgreb, trusler og vold.

Mere fra dr.dk

Facebook
Twitter