Boligmareridt fortsætter for Karina Pedersen: Taber principiel sag i landsretten

I BBR står Marsh McLennan Agency registreret som en byggeskadeforsikring, men nu har landsretten slået fast, at de ikke er erstatningspligtige for byggesjusk.

Karina Pedersen modtog i dag afgørelsen på hendes sag mod det internationale selskab Marsh McLennan Agency.

Opdateret med svar fra Marsh McLennan Agency.

I syv år har Karina Pedersen fra Stevnstrup ved Randers ventet på den her dag.

Hun håbede, at det var nu, hun kunne få en afslutning på en årelang strid om byggefejl i sit nybyggede hus.

Men da hun tændte computeren og læste afgørelsen, brød hun sammen.

- Jeg har tabt, lød det.

Landsretten har i dag taget stilling i en sag mellem Karina Pedersen og det globale selskab Marsh McLennan Agency. Og det blev selskabet, der løb med sejren.

I 2016 satte hun underskriften og købte et splinternyt hus til sig selv og sine to børn.

Siden har de haft et hjem plaget af omfattende byggesjusk med fejl i tagkonstruktionen, revner i væggene og et hul hele vejen igennem ydermuren.

Entreprenøren gik kort efter overtagelsen konkurs, og dermed blev det til en forsikringssag, der til sidst endte i retssystemet.

Hele vejen igennem har alle parter været enige om, at der er graverende fejl på huset, og at de bør udbedres, men ingen har villet påtage sig ansvaret for at betale for udbedringen.

Men Marsh McLennan Agency - som i BBR står opført som Karina Pedersens byggeskadeforsikring - nægter at dække skaderne. De er ikke et forsikringsselskab - men forsikringsformidlere, fastholder de.

Og det har de nu rettens ord for.

Vandt i byretten

I BBR står det globale selskab Marsh McLennan Agency også registreret som 11.805 andre danske boligejeres byggeskadeforsikring, og det er også det selskab, Karina Pedersen siden 2018 har kommunikeret med om skaderne.

Selskabet nægtede dog at være de erstatningspligtige, og Karina Pedersen trak Marsh McLennan Agency i retten.

I forbindelse med undersøgelser af Karina Pedersens hus, blev der lavet huller i murstensvæggen for at tjekke for vand. Hullerne er aldrig blevet lukket igen.

I 2021 vandt hun sagen i byretten, hvor selskabet blev pålagt at betale 1,5 mio. kr. til udbedring af skaderne i huset, men de ankede til landsretten, hvor de tidligere i dag blev frifundet.

I stedet konkluderer landsretten, at det er et andet udenlandsk selskab, der er hendes byggeskadeforsikring, og som Karina Pedersen dermed skulle have lagt sag an mod.

- Nu skal jeg betale 188.000 kr. i sagsomkostninger foruden de mange hundredtusinde kroner det her allerede har kostet mig, konstaterer hun, mens hun læser op af dommen, som hun finder dybt uretfærdig.

- Jeg har købt et hus. Det kan aldrig nogensinde blive min skyld, at der er byggesjusk, så hvorfor er det mig og mine børn, der i så mange år skal lide under det her. Det har kostet syv år af vores liv, og nu kommer det til at koste endnu mere, siger hun.

I en skriftlig kommentar siger Marsh McLennan Agency:

- Vi er glade for, at landsretten er enig i, at vi handlede som formidler og ikke som forsikringsselskab. Det fremgår af forsikringspolicen, hvem der er forsikringsselskabet.

Taget op på Christiansborg

Karina Pedersen fortæller, at hun nu skal have tid til at bearbejde dommen, hvorefter hun formentlig vil undersøge, om den kan ankes til Højesteret.

Der er da også flere folketingspolitikere, der allerede har udtalt, at de mener, sagen er principiel.

Af samme grund stod hun i sidste uge foran Folketingets boligudvalg og åbnede en høring om boligejeres forbrugersikkerhed med sin egen historie brugt som et skrækeksempel på, hvor galt det kan gå.

Efterfølgende fortalte udvalgsformand Henrik Møller (S), at boligudvalget nu vil gå videre med sagen og undersøge, hvad der eventuelt kan gøres rent lovgivningsmæssigt for at undgå, at så mange boligejere ender i årelange kampe med rigtig mange penge i klemme.