Boligselskab fandt asbest: Informerede ikke beboere

Beboere i Københavns største boligselskab kan være blevet udsat for farligt støv.

FSB siger til Information, at de bevidst valgte ikke at informere beboerne i Tingbjerg om asbestsaneringen for ikke at gøre dem "forvirrede". (Arkivfoto) (Foto: Simon Skipper © Scanpix)

En række beboere i Tingbjerg kan være blevet udsat for farligt asbeststøv i ugevis.

Det viser en gennemgang, som Information har foretaget af boligselskabet FSB's renoveringsprojekt, hvor 120 lejligheder skulle renoveres for skimmelsvamp.

Da håndværkere i foråret 2016 som led i renoveringen skulle nedtage asbestholdige ventilationskanaler i køkkenerne i fire boligblokke, blev beboerne hverken genhuset eller informeret om det, mens det stod på.

I ugevis efter nedtagningen af asbestkanalerne fortsatte beboere og deres børn derfor med at bruge deres køkkener.

FSB siger til Information, at de bevidst valgte ikke at informere beboerne om asbestsaneringen for ikke at gøre dem "forvirrede".

- Det her skal ikke lyde forkert, men man skal i virkeligheden passe på, at man ikke laver et for uoverskueligt beslutningsmateriale for beboerne, siger FSB's direktør for drift, byg og jura, Pia Nielsen.

Kan fremkalde kræft

Selv i små mængder kan asbest fremkalde den dødelige lungehindekræft. Boligselskabet orienterede imidlertid først beboerne om asbesten, efter at Arbejdstilsynet havde bremset nedrivningsarbejdet, da det var i "strid med arbejdsmiljølovgivningen".

På dette tidspunkt var asbestarbejdet overstået i totredjedele af lejlighederne, skriver Information.

Ledende overlæge på Arbejdsmedicinsk Klinik i Slagelse med speciale i asbestsygdomme Rolf Petersen er stærkt kritisk:

- Beboerne burde have haft mulighed for genhusning, så de ikke opholdt sig i lejligheden, mens asbestarbejdet foregik, siger overlægen til Information.

Han understreger, at den enkelte beboers risiko for at få kræft som følge af udsættelsen for asbest er lille, men til gengæld er konsekvenserne fatale, hvis det skulle ske.

/DR Nyheder/