Boligselskab vil sætte bandeleders forældre på gaden: Flere familier kan få samme skæbne

Boligselskaber vil have kriminelles familier ud af boligområderne.

Flere boligselskaber opsiger lejere, hvis deres familiemedlemmer bliver dømt for noget kriminelt i lokalområdet. (Foto: © Andrew Kelly, Scanpix)

Når Boligretten her til formiddag sætter sig til rette i stolene i Københavns Byret, ligger der en lidt speciel sag på bordet.

For Boligretten skal tage stilling til, om forældrene til bandelederen Shuaib Khan fra banden Loyal to Familia (LTF) kan sættes ud af deres lejlighed som direkte konsekvens af sønnens kriminalitet.

Forældrene bor i en lejebolig hos boligselskabet FSB på Nørrebro i København, nær Blågårds Plads.

Det var i dette område, at Shuaib Khan i de sene nattetimer 31. juli sidste år truede en betjent under en visitation.

I byretten blev han straffet med tre måneders fængsel for truslerne. Landsretten satte siden straffen ned til to måneders fængsel.

Og netop denne dom lægger boligselskabet FSB til grund for at ophæve lejemålet, står der i udsættelsesbrevet, som familien modtog i foråret.

Men familiens advokat, Henrik Thorsen, mener ikke, at familien kan sættes ud af deres lejebolig, fordi sønnen er dømt for at have begået kriminalitet i lokalområdet - heller ikke selvom sønnen har folkeregisteradresse hos sine forældre.

Derfor behandler boligretten i dag sagen, der langt fra er enestående.

En konflikt mellem to bander på Nørrebro i København førte kriminalitet med sig sidste år - både ved Blågårds Plads og i Mjølnerparken. (Foto: © Mads Claus Rasmussen, Scanpix)

Familie i Mjølnerparken smidt ud

Længere ude på Nørrebro i København, i det almennyttige boligområde Mjølnerparken, skal en familie med flere hjemmeboende børn også forlade deres bolig.

Den ene voksne søn i familien har nemlig begået kriminalitet i området omkring lejligheden, og selvom han lige nu ikke har adresse hos sine forældre, ønsker boligselskabet i Mjølnerparken at smide familien ud for brud på huslejeloven.

- Min søn er dømt for den kriminalitet, og han har afsonet sin straf, så jeg forstår ikke, hvorfor vi også skal straffes for, hvad han har gjort som voksen, lyder det fra faderen i familien, Khalil Abbas.

Han har sammen med sin kone og deres børn boet i Mjølnerparken siden 1992.

Ud på grund af utryghed

Sønnen blev i 2017 dømt for at have en gaspistol med patroner liggende i en elevator i forældrenes opgang. Han er tidligere også dømt for anden alvorlig kriminalitet i området.

- Vi har aldrig fået klager fra andre beboere over vores opførsel, og vi tror, det bliver rigtigt svært for os at få et andet sted at bo, siger familiefaren.

Det almennyttige boligselskab Bovita, der står for udlejningen i Mjølnerparken, ser sønnens kriminalitet som utryghedsskabende for områdets andre beboere.

Kan du ikke forstå, at det kan være nødvendigt at smide jer ud som familie for at stoppe din søns kriminalitet?

- Min søn er opvokset her og er ikke kun kommet her for at besøge os, men også sine venner. Tit har han været i området, uden vi overhovedet har vidst det, så jeg forstår ikke, hvorfor vi skal straffes for det, siger faderen.

Mjølnerparken ligger på ydre Nørrebro i København. Der er 560 boliger i bebyggelsen, som er opført i 1987. (Foto: © Andrew Kelly, Scanpix)

Flere sager på vej i Mjølnerparken

Boligselskabet Bovita har denne sommer sendt breve til fire lejere, som selv eller hvis børn har været involveret i kriminalitet begået i boligselskabets område.

Og flere sager er på vej, fortæller Steffen Boel Jørgensen, der er forretningsfører for Bovita:

- Vi er ved at udvikle et samarbejde med Københavns Politi, hvor vi får et mere systematisk kendskab til de domme, der er i vores område, og så følger vi op på det, når dommen er faldet. Hvis det er en ekstraordinær utryghedsskabende ting, man er dømt for i området, følger vi op med en udsættelse.

Steffen Boel Jørgensen, forretningsfører i Bovita, der udlejer almene boliger i Mjølnerparken.

Samme sker i Aarhus og Odense

Også i Aarhus og Odense ophæver boligselskaber lejemål, hvis familiemedlemmer bliver dømt for kriminalitet i nærområdet.

I Odense nåede en sag om opsigelse af en familie Højesteret i foråret.

Boligselskabet Fyns Almennyttige Boligselskab ville have en familie til at flytte ud af deres lejlighed, fordi en hjemmeboende søn havde fået en dom på otte måneders fængsel for at have kastet med sten og flasker med brændbar, antændt væske mod politiet.

Angrebet skete i et andet område af Vollsmose, end der hvor sønnen boede.

Højesteret sagde god for udsættelsen af familien, der i dag er flyttet fra lejligheden.

Ifølge kvindens advokat, Vilhelm Dickmeiss, har hun ikke kunnet finde et nyt sted at bo.

I Aarhus sidder Brabrand Boligforening med fem sager om udsættelse af lejere på grund af kriminalitet begået i nærområdet.

- Vi har i op mod ti år haft en nultolerancepolitik, som betyder, at vi ophæver lejemål, når kriminaliteten er tilstrækkelig alvorlig, og det skaber utryghed, siger direktør Keld Laursen fra Brabrand Boligforening, der blandt andet udlejer boliger i Gellerupparken.

I 00'erne var Brabrand Boligforening involveret i nogle meget omtalte sager om udsættelse af familier som følge af børnenes kriminalitet.

Boligforeningen samarbejder i dag med Østjyllands Politi for at få viden om, hvornår lejere og familiemedlemmer dømmes for at have begået noget kriminelt - som vold, opbevaring af skydevåben og fyrværkeri og alvorlig hærværk.

- Jeg tror helt bestemt, at det har en præventiv effekt, at beboerne ved, at hvis børn i en familie begår alvorlig kriminalitet som ildspåsættelse eller hærværk, kan det få meget alvorlige konsekvenser for hele familien, siger direktøren.

Keld Laursen, direktør i Brabrand Boligforening. (Foto: © Dr)

Nye regler skal gøre det lettere

Selvom boligselskaberne allerede i dag sætter hele familier på gaden som følge af et familiemedlems kriminalitet i lokalområdet, kommer VLAK-regeringen med ny lovgivning på området til oktober, oplyser Transport-, Bygnings- og Boligministeriet.

Det sker efter den politiske aftale om bekæmpelse af parallelsamfund, som blev indgået i foråret.

Det skal gøre det lettere for boligselskaber at ophæve lejemål, hvis lejere og medlemmer i husstanden bliver dømt for utryghedsskabende kriminalitet i et område på én kilometer fra deres ejendom.

Håbet er, at det mindsker kriminaliteten og skaber tryghed.

Boligområdet Gellerupparken i Aarhus (foto) er ligesom Mjølnerparken i København på den liste, regeringen har døbt ghettolisten.

Tragedier eller fordel?

I Mjølnerparken ryster boligselskabet ikke på hånden i forhold til udsættelse af lejere, hvis der kommer folk i boligen, som er dømt for kriminalitet i lokalområdet.

- Vi er helt opmærksomme på, at det kan let afstedkomme tragedier, siger Steffen Boel Jørgensen, forretningsfører hos Bovita.

- Nogle gange er det også måske en fordel at komme ud af et sted, hvor man hænger fast i for mange uheldige ting. Men på vores side må vi i sidste ende prioritere hensynet til de manges tryghed højest.

Til gengæld forstår familien i Mjølnerparken ikke, at de skal straffes ved at få opsagt deres bolig, fordi en udeboende voksen søn er blevet dømt for at have været i besiddelse af en pistol i lokalområdet.

- Vi har jo ikke som familie gjort noget. Vi kan ikke stoppe ham, siger faderen.

- Han er en voksen mand, og han har taget sin straf i fængslet. I dag er han i arbejde og forsøger også at passe sit studie, tilføjer han.