Boligstøtte, fartbøder og session: Seks breve du ikke vil overse i din e-boks

Er du ikke fritaget fra at modtage digital post, så er det en god idé at holde godt øje med den digitale postkasse.

Ifølge Digitaliseringsstyrelsen er omkring 89 procent af de danskere, som er omfattet af loven om digital post, tilmeldt ordningen. (Foto: Sophia Juliane Lydolph © Scanpix)

Flere offentlige myndigheder sender fysiske breve ud til borgere, hvis det kan have store konsekvenser, at borgeren ikke reagerer på den vigtige post, de modtager i deres e-boks.

Det er alt lige fra Færdselsstyrelsen til Assens Kommune, men der findes en lang liste over offentlige myndigheder, hvis breve du ikke ønsker at overse.

DR Nyheder har samlet en række af dem her.

Boligstøtte og pension

Landets folke- og førtidspensionister skal også huske at holde øje med e-boksen, da UdbetalingDanmark sender pensionsmeddelelserne, grundlaget for udregningen af pensionsudbetalingerne, via digital post. (Foto: TORBEN CHRISTENSEN © Scanpix)

Når Udbetaling Danmark sender boligstøttemeddelelser ud, sker det også via digital post.

Det er en meddelelse, som omkring en halv million danskere modtager, og heri kan de se, hvor meget de får i boligstøtte i det kommende år, efter Udbetaling Danmark har indsamlet de relevante oplysninger.

Efter at have modtaget meddelelsen har borgeren fire uger til at ændre i de indsamlede tal, fra eksempelvis Skat, hvis de er forkerte. Sker det ikke, risikerer borgeren at få udbetalt enten for lidt i boligstøtte eller for meget. Det kan ende med en regning senere på året.

Det samme gælder også for alle folke- og førtidspensionister, der også modtager deres pensionsmeddelelser fra Udbetaling Danmark gennem e-boks. Her får de også præsenteret det grundlag, som Udbetaling Danmark bruger til at udregne pensionsudbetalingerne det kommende år.

Fartbøden

Hvis din bil er blevet snuppet i at overskride fartgrænsen, så lander bødeforlægget i din e-boks. (Foto: NIELS AHLMANN OLESEN © Scanpix)

Ved fartbøder sender Rigspolitiet det såkaldte bødeforlæg direkte til ejeren af køretøjets e-boks.

Har du ikke selv overskredet fartgrænsen og vil have den rette person til at betale bøden i stedet, skal vedkommende henvende sig til politiet senest 30 dage efter, du har modtaget bøden.

Ellers ender du selv med at hænge på bøden.

Fotoet, som er blevet taget ved fartoverskridelsen, er også kun tilgængeligt i op til 30 dage, efter bilens ejer har modtaget bødeforlægget.

Sygehusindkaldelser

Indkaldelser til undersøgelser eller behandling på sygehus sker også digitalt. (Foto: Morten Stricker © Scanpix)

Personer, som går og venter på en undersøgelse eller behandling på et sygehus, gør også klogt i at holde øje med deres e-boks.

Indkaldelserne bliver nemlig også sendt med digital post. Så tjekker du ikke e-boks, risikerer du at overse din afsatte tid.

Forsvarets dag

Indkaldelserne til den nye session - Forsvarets Dag - sker også digitalt. (Foto: Henning Bagger © Scanpix)

Unge mænd bliver indkaldt til Forsvarets Dag – eller session – via digital post.

Hvis man overser denne indkaldelse og ikke møder op på dagen, så må Forsvaret anmelde én til politiet.

En udeblivelse fra Forsvarets Dag kan give en bøde, og ved gentagne udeblivelser kan det føre til en anholdelse, hvorefter politiet kører én til Forsvarets Dag.

Inden det kommer dertil, har Forsvarets Personalestyrelse dog også sendt et almindeligt brev til én med besked om, at der er post i den digitale postkasse.

Indkaldelse til sygedagpengemøde

Ved længerevarende sygdom skal du til opfølgende samtaler hos kommunen - mødeindkaldelsen sendes også med digital post. (Foto: Jens nøRgaard Larsen © Scanpix)

Bliver du syg i en længere periode skal du på sygedagpenge. Hvis perioden er over otte uger, skal du deltage i opfølgningsmøder hos kommunen.

Mødeindkaldelsen sendes digitalt, og hvis du overser denne og udebliver, kan retten til sygedagpenge bortfalde, hvis det vurderes at være sket uden rimelig grund.

Pladsanvisning til børneinstitution

Breve omkring pladsanvisninger til ens børn sendes også med digital post. (Foto: Thomas lekfeldt © Scanpix)

Det foregår også digitalt, når der skal findes plads til børn i en af kommunernes institutioner.

Forældre skal søge igennem Digital Pladsanvisning, mens breve omkring pladsanvisningen kommer gennem e-boks. Blandt andet informationer om at godkende eller afvise tilbuddet.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk