Boom i vikarer: 'Glædeligt' og 'bekymrende'

Antallet af vikarer på fuld tid stiger, viser nye tal fra Dansk Industri.

Antallet af fuldtidsbeskæftigede vikarer stiger, viser nye tal fra Dansk Industri. Hos DBK Fonden i Køge supplerer 35 vikarer fra bureauet JKS op til jul de cirka 60 fastansatte.

Flere og flere bliver tilbudt et job som vikar i stedet for en kontrakt med en fastansættelse.

Det viser nye tal fra Dansk Industri.

I 2017 var der 23.000 fuldtidsbeskæftigede vikarer. I andet kvartal af 2018 var det tal oppe på knap 26.000.

Udviklingen deler vandene

De mange vikarer tyder på et opsving og en fremgang for danske virksomheder. Men stigningen i antallet af vikaransættelser skaber både bekymring og glæde.

Hos Dansk Industri er de glade for udviklingen.

- Det betyder jo, at det går rigtig godt i danske virksomheder, siger DI's branchedirektør Jakob Scharff.

Men hos HK er formand Simon Tøgern ærgerlig over, at opsvinget ikke betyder flere fastansættelser og at en række af ansættelserne sker via vikarbureauer.

- Reelt mister du nogle rettigheder, når du er ansat på den her måde, siger Simon Tøgern, han understreger, at det på trods af stigningen stadig kun er en lille del af arbejdsmarkedet, der er beskæftiget som vikarer.

De 26.000 vikarer svarer til 1 procent af den samlede lønmodtagerbeskæftigelse i Danmark.

- Det er utrygt både for vikarerne og de fastansatte, for er det reelt en undergravning af de ordinært ansattes vilkår, der foregår?, spørger Simon Tøgern.

Hos DI ser en tydelig stigning af vikarer og det er branchedirektør Jakob Scharff glad for, da det betyder, at det går godt for de danske virksomheder.

DI: God måde at få job på

Hos Dansk industri deler de ikke den bekymring.

- Det er en god måde at få et fast job på, siger Jakob Scharff og henviser til en analyse som DI netop har lavet, der viser, at mange vikarer ender i fastansættelser.

- Det er en god mulighed for at skrifte branche, møde en ny virksomhed eller komme tilbage efter en periode med ledighed, siger branchedirektøren og tilføjer, at han også oplever, at flere vælger vikaransættelserne til, fordi det giver fleksibilitet.

- Vi er derfor ikke bekymrede hos DI - men derimod glade, siger Jakob Scharff, som oplever at der er brug for vikarer "over hele linjen".

- Særligt for faglærte - både elektrikere og på social- og sundhedsområdet, siger han og tilføjer, at vikarerne er afgørende for om en virksomhed siger ja eller nej til en ordre.

- Og vi ser jo gerne, at så mange virksomheder som muligt kan følge med opsvinget og sige ja til ordrerne.

Ifølge Dansk Industri er beskæftigelsen i vikarbranchen steget med 62,5 procent siden 2009.

Facebook
Twitter