Borgere, der er udsat for trafikstøj, har oftere tinnitus-problemer

Ond cirkel af dårlig søvn og stress kan være forklaring på sammenhæng mellem trafikstøj og tinnitus, mener forskere.

Støjen fra en motorvej og andre veje kan øge risikoen for at udvikle tinnitus, peger ny forskning på. (arkivfoto). (Foto: © Linda Kastrup, Scanpix Denmark)

Bor du lige i nærheden af en vej, hvor bilerne rumler afsted om natten, kan det medføre dårligere nattesøvn og stress.

Og ifølge en ny dansk undersøgelse kan det også øge risikoen for at udvikle tinnitus.

Forskere ved Syddansk Universitet (SDU) har nemlig fundet en sammenhæng mellem trafikstøj og risikoen for at få tinnitus.

Forklaringen kan være en form for ond cirkel, forklarer en af forskerne, Jesper Hvass Schmidt, klinisk lektor ved Klinisk Institut og overlæge ved Odense Universitetshospital (OUH).

- Vi tror, at støjen er stressende, og det gør, at den forstyrrer nattesøvnen, så man ikke får sovet godt nok. Og hvis man har en tendens til at få tinnitus, så kan en dårlig nattesøvn forværre risikoen for at udvikle symptomer, siger han.

Forskerne har sammenlignet data over patienter, der henvises til hospitalerne, med data over støjbelastningen på boligerne.

- Vi har undersøgt, hvor folk bor, og hvor længe de har boet på den pågældende adresse, og deraf kan man se, hvor meget støj de har været udsat for. Og så kan vi se, at de, der har været udsat for mere støj, også hyppigere har henvendt sig angående tinnitus, Jesper Hvass Schmidt.

Risiko for tinnitus stiger med støjniveau

Forskerne har gennemgået 40.000 tilfælde af tinnitus og data fra 3,5 millioner danskere.

De har udregnet, at for hver ti decibel mere støj i hjemmet stiger risikoen for tinnitus med seks procent.

- Jo mere støj folk er udsat for, jo mere stiger risikoen, siger Manuella Lech Cantuaria, ph.d. og adjunkt ved Mærsk McKinney-Møller Instituttet på SDU.

- Vi kan se en ret klar kurve, men der er brug for mere forskning, da det er første gang, at man undersøger sammenhængen mellem trafikstøj og tinnitus, siger hun.

Forskerne har også justeret data for andre faktorer, der kan spille ind. For eksempel at der kan bo flere borgere, der tjener mindre og måske har et fysisk job, hvor de er udsat for støjpåvirkninger, i de billigere boliger langs motorvejene.

- Det har vi taget hensyn til, så vi så vidt muligt kun ser på støjpåvirkningen, siger Manuella Lech Cantuaria.

Støjproblemer bør tages seriøst

Tilbage i 2021 påviste forskerholdet også en sammenhæng mellem trafikstøj og demenssygdomme.

Derfor mener de, at politikerne bør tage trafikstøj lige så alvorligt som andre miljøpåvirkninger, der kan påvirke helbredet.

- Støjpåvirkningen i ens miljø - at vi har en øget støjpåvirkning fra motorveje og i byerne - er ikke helt uproblematisk. Man er nødt til at tænke på det politisk og se på det i forhold til, hvordan man planlægger byrum og nye veje, siger Jesper Hvass Schmidt.

Tyskland sænker fartgrænsen om natten

Han peger på, at man i Tyskland flere steder har ændret fartgrænserne, så man skal køre langsommere om natten, netop for at skåne borgernes nattesøvn.

- Vi tror på, at det især er den natlige støj, der er problematisk i forhold til at udgøre en risiko, fordi den netop kan forstyrre nattesøvnen, siger han

Politikerne kan afsætte penge til støjbarrierer, men der er også tiltag, som borgerne selv kan gøre.

- Hvis man ikke har gjort det, og det er muligt, skal man så vidt muligt vælge at placere sit soveværelse på den stille side af huset. Man kan også installere gode vinduer. Det er desværre ret dyrt, men det har en god effekt, siger Manuella Lech Cantuaria.