Borgmester i chok over massage, vinlagre, sorte udbetalinger og hestepasning på kommunens regning

Mange i kommunen må have været klar over, at reglerne blev brudt i årevis, vurderer ekspert.

I grafikken til denne artikel var der tidligere benyttet en illustration af en kongekrone, som kunne være i strid med reglerne for benyttelse af kendetegn forbeholdt dansk offentlig myndighed eller efterligninger heraf. DR har derfor ændret grafikken.

I årevis har ansatte i Næstved Kommune brudt stribevis af regler for, hvad kommunens penge må bruges til.

Ledere og medarbejdere fra flere skoler og dagtilbud i Næstved Kommune har modtaget massage og har været på restaurant som "belønningsarrangementer uden fagligt formål".

Ledelserne har foretaget flere privatindkøb på kommunens regning, og der er blevet etableret internet på privatadresser.

Det kan DR Nyheder afsløre på baggrund af et internt revisionsnotat.

Kommunens bogholdere har ifølge notatet også fundet lagre af gavekort til ansatte og depoter med vin. Et gavekort på 2.000 kroner er målrettet pasning af heste.

Derudover har medarbejdere fået udbetalt honorarer og tillæg uden om kommunens lønsystem, og uden at der er afregnet lovpligtig skat og arbejdsmarkedsbidrag.

Med andre ord er der gennem en årrække blevet udbetalt ulovlige honorarer og gaver. Det vurderer eksperter overfor DR Nyheder.

Næstved Kommunes borgmester, Carsten Rasmussen (S), forklarer, at han var chokeret og blev ked af det, da han gennemlæste notatet.

- Jeg var i chok og overrasket. Det er en syg kultur, og det er ikke en kultur, som jeg vil stå i spidsen for. Fordi det er sådan, at når man giver gavekort, også belønninger, så er det altsammen skattepligtigt, siger borgmesteren.

Ledere må stå skoleret

Forholdene er så alvorlige, at kommunen har indkaldt seks af lederne til personalemæssige samtaler - flere af dem som tjenstlige samtaler med bisidder.

Alle sagerne forventes afsluttet inden for den kommende måned, forklarer kommunen.

- Vi vil ikke finde os i, at der er nogle, der på den måde misbruger offentlige midler ved at tage på belønningsture eller giver gavekort ud, siger Carsten Rasmussen.

De kritisable forhold har ifølge Næstved Kommune selv kunnet finde sted i årevis, fordi kontrollen ikke har været god nok.

- Hidtil har vores interne kontrol bestået af stikprøver, som i mange andre kommuner. Stikprøverne har ikke tidligere givet anledning til undring, forklarer borgmester Carsten Rasmussen.

Ifølge borgmesteren er det lederne i de enkelte institutioner, der bærer ansvaret for den kritisable omgang med kommunens penge.

- Jeg er rigtig, rigtig overrasket og ked af det over, at ledere, som vi betaler en god løn for at passe deres arbejde, har sjusket eller omgået reglerne med vilje, siger borgmesteren.

Du er borgmester og formand for økonomiudvalget, hvilket ansvar har du i forhold til, at reglerne bliver overholdt?

- Jeg har jo et ansvar for at reagere, når noget er galt. Og det gjorde jeg jo gudskelov. Jeg har et ansvar, og det har hele byrådet, forklarer Carsten Rasmussen.

Næstved Kommune har valgt ikke at foretage politianmeldelser efter rådgivning fra kommunernes interesseorganisation, KL, og et eksternt advokatfirma, Norrbom Vinding.

DR Nyheder har forsøgt at foretage interviews med lederne på skole og dagtilbudsområdet i Næstved Kommune. Ingen af lederne er vendt tilbage på vores henvendelser.

'Alle alarmklokker ringer'

Forholdene i Næstved Kommune får to eksperter, der har læst og gennemgået notatet, til at tage sig til hovedet.

- Jeg har aldrig set så mange problemer på én gang. Det drejer sig om helt grundlæggende ting, der ikke er styr på, siger Jakob Dedenroth Bernhoft, som er jurist og partner i firmaet Fraud React, der arbejder med økonomisk kriminalitet.

I Næstved Kommune er det i alt 12 forskellige skoler og dagtilbud samt et administrativt center, der er blevet udsat for intern revision.

"Jeg er rigtig, rigtig overrasket og ked af det over, at ledere, som vi betaler en god løn for at passe deres arbejde, har sjusket eller omgået reglerne med vilje," siger borgmester Carsten Rasmussen (S).

- Reglerne om administration i den offentlige sektor er blevet opløst her, og man har heller ikke forholdt sig til kommunens egne instrukser og arbejdsgange, vurderer professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet, Per Nikolaj Bukh, og fortsætter:

- Jeg husker ikke på noget tidspunkt at have set forsømmeligheder af det her omfang i en kommune.

Den interne revision er ifølge notatet sat i gang i forbindelse med, at DR Nyheder tidligere har spurgt ind til en række specifikke indkøb på kommunens betalingskort.

- Alle alarmklokker ringer. Der må jo være mange her, som har været bevidste om, at tingene ikke foregik efter reglerne. Ingen har kontrolleret noget som helst, vurderer Jakob Dedenroth Bernhoft.

Ifølge kommunen selv er de kritisable forhold foregået i årevis.

- Det er tilsyneladende en kultur, der har været på området i flere år, uden at nogen har undret sig, konkluderer Næstved Kommunes egen interne revision.

Borgmester Carsten Rasmussen ved ikke, om problemerne med at overholde reglerne kun gælder for kommunens skoler og dagtilbud, og derfor bliver der i øjeblikket ført intern kontrol på alle kommunens områder – ét center ad gangen.

- Jeg håber ikke, at jeg skal stå her om et år eller to, at kulturen var den samme andre steder, siger han.

Ifølge borgmesteren kommer Næstved Kommunes arbejde med at gennemgå alle områder til at vare omkring halvandet til to år.