Borgmester: Naturligt med brugerbetaling på veje

Nogle mener demokratiet skrider, når vi ikke er fælles om betalingen til den danske infrastruktur, andre kalder det naturligt, at man selv vedligeholder de veje man bor ved.

Det er veje i parcelhuskvarterer, kommunerne vil forære til boligejerne, så de selv kan betale for vedligehold og snerydning. (Foto: Uffe Weng © Scanpix)

Husejere i flere kommuner bliver tvunget til at overtage den vej de bor på, på den måde sparer kommunen penge til vedligeholdelse og snerydning. Lyngby-Tårbæk og Ballerup Kommuner har allerede besluttet at forære en række veje til beboerne. Kommuner som Viborg, Århus og Randers har også vejgaver på programmet i deres sparekataloger.

Også socialdemokraternes socialordbører Rasmus Prehn mener, kommunerne bør tænke sig godt om, inden de overdrager kommunale vej til borgerne.

Dårligere aftale

- Vi råber vagt i gevær fordi det der hidtil har været rimelig ens standarter for veje i danske kommuner med hensyn til vedligehold og snerydning nu er under pres, siger han. Det risikerer at blive endnu ringere end det hidtil har været, når det kommer over på private hænder, og den enshed der har været fra dansk by til dansk by, det kan også smuldre.

- Så vi ser det her som et tegn på at kommunerne er presset alt for hårdt af deres aftale med regeringen, siger Rasmus Prehn og peger på at kommunerne står i et valg mellem pest og kolera. Enten skal de vælge at spare på kerneydelser eller så på noget som det her.

Demokratiet skrider

Rasmus Prehn forstår godt, at kommunerne peger på besparelser på det her område, men sætter spørgsmålstegn ved, hvor hensigtsmæssigt det er i længden og mener, der skal en debat igang.

- I sidste ende er der tale om en udhuling af vores demokrati, at vi ikke længere har fælles ansvar overfor vores infrastruktur, men at den overlades til private initiativer, siger Rasmus Prehn.

- Bondefangeri, kalder formanden for parcelhusejernes landsforening Allan Malskjær det og betegner det som en ekstra skat på udvalgte borgere.

Naturlig udvikling

Men Ballerup kommune er klar til at overdrage 75 kilometer kommunale veje til de private grundejere. Fremover skal de så selv stå for vedligeholdelsen og snerydningen, og det kan blive dyrt.

- Vi synes det er en helt naturlig udvikling, når vi er i gang med at kigge på budgetterne, siger Ballerups borgmester, socialdemokraten Ove E. Dalsgaard, der dog føler sig overbevist om at det tiltag ville være kommet under alle omstændigheder.

- Almene boliger betaler i dag selv deres boligveje, deres vedligeholdelse og snerydning og det er faktisk helt naturligt at de private boligejere også gør det, siger han.

Brugerbetaling

Borgmesteren mener ikke der er tale om at "plukke" borgerne for penge, tværtimod er det naturligt de selv betale for det de ønsker, nemlig snerydning og vedligehold af de veje, de selv kører på.

Ejendomsskatter eller andre skatter bliver dog ikke sat ned, selv om der nu bliver tale om større brugerbetaling.

Borgmester Ove E. Dalsgaard siger, de private boligejere slet ikke krav på at få skatten sat ned, tvært i mod har de hidtil fået noget gratis, som borgere i almene boliger hele tiden har måttet betale for.

- Det er helt forkert kommunerne overhovedet har betalt for vedligehold og snerydning af almindelige boligveje, mener Ballerups borgmester Ove E. Dalsgaard.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk